ࡱ> 9@bjbjͷddM JJJ*4J`pL6666x7^8D8$```````$=ceh6`Q8507^886`66`p>p>p>8R6v86`p>8`p>p>vODT"Q659P&_`0`P[fN: [fLQQ[fS 88p>888886`6`n<888`8888[f888888888 :V~en spoluob an, obec Lukavice Vm tmto nabz jednoduch a pohodln zposob zskvn dole~itch informac o dn v obci. Ve snaze zajistit dostate nou informovanost jsme zahjili provoz SMS InfoKanlu obce, kter umo~Huje zasln dole~itch informac na zaregistrovan sla Vaaich mobilnch telefono vkrtkch textovch zprvch (SMS). Chcete dostvat v asn informace vkrizovch situacch a: o plnovanch odstvkch vody, vzniklch havrich, stavu jejich Yeaen? o plnovanch pYeruaench dodvek elektrick energie, popY. plynu, o uzavrkch mstnch komunikac, o svozech odpadu vpYpad mimoYdnch zmn vprovozn dob O, o vstrahch pYed ~ivelnmi udlostmi apod. a dala u~ite n informace spojen se~ivotem ve Vaa obci? Zajistte si odbr tchto informac tm, ~e se ZAREGISTRUJETE! Jak? 1. online na webovch strnkch obce nebo 2. SMSkou nebo 3. osobn na O Jak se registrovat online? Pomoc HYPERLINK "http://www.infokanal.cz/cweb/reg/LUKAVICE"webovho formulYe na webovch strnkch obce nebo se registrujte pYmo zde: HYPERLINK "http://www.infokanal.cz/cweb/reg/LUKAVICE" www.infokanal.cz/cweb/reg/LUKAVICE Jak se zaregistrovat pomoc SMS? SMS napiate, prosm, ve tvaru dle Vaaeho bydliat: REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera LUKAVICE mezera CISLOPOPISNE REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera VLACHOV mezera CISLOPOPISNE REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera SLAVONOV mezera CISLOPOPISNE - pro registraci chaty je potYeba za slo popisn pYidat mezeru a slovo EVID !!! Velikost psmen nehraje roli, dole~it je dodr~en mezer mezi slovy !!! SMS odealete na slo SMS InfoKanlu obce: 583444 151 Cena registra n SMS je zpoplatnna dle tarifu Vaaeho opertora, pYchoz SMS jsou zdarma. Odbr SMS na pevnou linku: Pro ob any, kteY nemaj nebo nevyu~vaj mobiln telefon, umo~nme doru en SMS tak na pevnou linku v hlasov podob. Pro registraci odbru SMS na Vaai pevnou linku mo~ete volat na 583444 151, &(*02BD ~ ׼ϛznbWMhyZh( 5aJhyZh( CJaJhyZhJ 5CJaJhyZhnu5CJaJhyZhRCJaJhyZh ;PCJaJhyZhvCJaJhyZh/CJaJhyZh'CJaJhyZhisCJaJhyZhnuCJaJh}dCJaJh#CJaJh5CJaJhnCJaJhyZhB#5CJaJhyZhM05CJaJ( H J b ( $hdh^ha$gd-G $dha$gdB#$dh^a$gdSb$ & Fdh^a$gdSb $dha$gd( dh`gd( dhgd" B D H J N f z ^ ` b f z " $ ( , @ ~ ȽȽȱȄxl`UhyZhg)CJaJhyZhG?5CJaJhyZh(5CJaJhyZhJ 5CJaJhyZh `5CJaJhyZh_CJaJhyZhG?CJaJhyZhACJaJhyZhN*5CJaJhyZhN*CJaJhyZh `CJaJhyZhe>5aJhyZh `5aJhyZh^Z=5aJjhyZh( 5UaJ! BDjlz ʶ{pepYpYpYpYpNhyZh(CJaJhyZh_5CJaJhyZhg)CJaJhyZh_CJaJhyZhI5CJaJhyZh-GCJaJhyZh-GCJ\aJhyZh-G5CJ\aJhyZh(5aJhyZhI5aJhyZhg)5aJhyZhSS5aJhyZhVCJaJhyZhJ CJaJhyZhN*CJaJhyZhnL CJaJ"(NPR^`"*6`~vd~S~H=hyZhq|CJaJhyZhOPCJaJ!hyZhSS0JB*CJaJph#jhyZh}dCJUaJh}dCJaJjhyZhv`CJUaJhyZhSSCJaJhyZh_CJaJhyZhI5aJhyZh-p5aJhyZh_5aJ+jhyZhA5UaJmHnHtHuhyZhVCJaJhyZhg)CJaJhnCJaJhyZhgCJaJP&(@lr\j|$dha$gd$hdh^ha$gdbl dh*$1$gd5 $d*$1$a$gd}d $d*$1$a$gd5 $dha$gd:$dh^a$gdv $dha$gdq|$dh^a$gdV`jln"$&(*Rhj޾޳~tZ@3hyZhg)CJKHOJPJQJ\^JaJnHtH2hyZh%le5CJKHOJPJQJ\^JnHtHhyZh9^5aJhyZho^5aJhyZhM05aJ+jhyZhJ 5UaJmHnHtHuhyZhGCJaJhyZhSSCJaJh.7h}d0JCJaJh}dh}dCJaJh}dCJaJjh}dCJUaJh5h#CJaJhyZhvCJaJ ,.>@BNPh˱嗱|eK13hyZhn\3CJKHOJPJQJ\^JaJnHtH2hyZhq5CJKHOJPJQJ\^JnHtH,h^ar5CJKHOJPJQJ\^JnHtH5 *h}dh}d5CJKHOJPJQJ\^JnHtH3hyZhg)CJKHOJPJQJ\^JaJnHtH2hyZh%le5CJKHOJPJQJ\^JnHtH3hyZhg)CJKHOJPJQJ\^JaJnHtH3hyZh%leCJKHOJPJQJ\^JaJnHtHhjl~&02>@PR^`prtϵfϵϵfϵ5 *h}dh}d5CJKHOJPJQJ\^JnHtH3hyZh}dCJKHOJPJQJ\^JaJnHtH3hyZh}dCJKHOJPJQJ\^JaJnHtH2hyZh}d5CJKHOJPJQJ\^JnHtH,h}d5CJKHOJPJQJ\^JnHtH2h}dh}d5CJKHOJPJQJ\^JnHtH&RZ\BLNRϸwlVJ>J3hyZhrCJaJ *hyZhg)CJaJ *hyZhrCJaJ+jhyZh#5UaJmHnHtHuhyZhblCJaJhyZh5k5CJOJQJ^JhyZh~P5CJOJQJ^J" *hyZh~P5CJOJQJ^JhyZh~PCJOJQJ^J,h55CJKHOJPJQJ\^JnHtH,h#5CJKHOJPJQJ\^JnHtH2h#h#5CJKHOJPJQJ\^JnHtHRhj "$&(*,.8:bdȽjXLB8-hyZhg)CJaJhyZhAA5aJhyZh|i5aJhyZh|i5CJaJ"hyZh55556666666ζxpjjjx_TIAhCJaJhyZhCJaJhyZh'zJCJaJhyZhi3CJaJ h^arCJh^arCJaJhyZh4CJaJhhCJ hnCJ hCJhCJaJhyZhQCJaJhyZhQdCJaJhyZhi05\aJhyZh:Z5\aJhyZh395\aJhyZh k5\aJ2jhyZhQY5CJU\aJmHnHtHu6687>7N7P7|77780828486888888888999*9H9R9T9X9`9b9x99999":$:&:H::Ϻݺݱr hyZh30J5B*aJphhyZh35aJ5jhyZhQYB*CJUaJmHnHphtHuh3Wzh5CJhM0h5CJ h^arCJhM0h5CJ hCJ h5CJhCJaJh:h5CJhM0h55CJ\jh5UmHnHu)6874889$::;<<>>>>>l?@@@ $dha$gde] $dha$gd}d dhgd}d $dha$gdOF0 $dha$gdB#$a$gd5gd5dgd5:::2;4;6;@;P;p;;;;;;;<<<"<$<,<.<:<><<ͼޫޚudSDhyZh30JB*aJph hyZh :0J5B*aJph hyZhQY0J5B*aJphhyZhWzCJaJhyZh3CJaJhyZhWz0JB*aJph hyZh30J5B*aJph!hyZh :0JB*CJaJph!hyZhP!0JB*CJaJph!hyZh#Bw0JB*CJaJph!hyZh30JB*CJaJph hyZh30J5B*aJph<<<<,=:=<=D====> >">*>,>R>>>>>>>>>xpepxXxMAhyZhs6CJaJh}dhe]CJaJh.7h}d0JCJaJh}dh}dCJaJh}dCJaJjh}dCJUaJhyZhT0JCJaJhyZhTCJaJjhyZhTCJUaJhyZhOPCJaJhyZhcTCJaJhyZhvCJaJhyZh :CJaJhyZhhKB*CJaJph1h}dh}d5B*CJaJfHphq >>>>>>>*?,?D?f?h?j?l?n?v?x??????@@@@ @÷竟ϟ{ocWKhyZh z6CJaJhyZh16CJaJhyZhW6CJaJhyZh^6CJaJhyZhIN6CJaJhyZh6CJaJhyZhOP6CJaJhyZh46CJaJhyZhHNJ6CJaJhyZhH6CJaJhyZh `6CJaJhyZh6CJaJhyZh'>r6CJaJhyZh k6CJaJhyZh*6CJaJ @8@<@>@@@L@Z@f@@@@@@@@@@@@@@@@@ƺ{sosososoaQAjhP{UmHnHtHujh%UmHnHtHujhUmHnHuhjhUhyZh7+6CJaJ)jh6CJUaJmHnHtHuhyZh16CJaJh^ar6CJaJh}d6CJaJhyZh*6CJaJhg 6CJaJhyZhS6CJaJhyZh-%6CJaJhyZhc6CJaJhyZhd"6CJaJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$a$gd\0gd\0 $a$gd"gd( dgdM0 $dha$gd@@@@@@@@@@@@@@@ʶhyZh7+6CJaJh\0h"h\06CJOJQJ^J&h"h\056CJOJQJ^JaJ$&h+h\056CJ4OJQJ^JaJ4 h}d56CJ4OJQJ^JaJ4 h^ar56CJ4OJQJ^JaJ4hvvh7+h( hhPx@@@@ $dha$gd6&P 1h:pm . A!"#$%n 9 0&P 1h:pd. A!"#$%n = 0&P 1h:pd. A!"#$%n P 9 0&P 1h:pe>. A!"#$%n 9 0&P 1h:p/>. A!"#$%n = 0&P 1h:p1. A!"#$%n P 9 0&P 1h:p1. A!"#$%n 9 0&P 1h:p/>. A!"#$%n F_4QRqoh#*JFIF;CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 80 C  %# , #&')*)-0-(0%()(C  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?-]Jf)qFI''i`ڒL]7U, ܟūzlV"*~d,FZӓ̄_b -tO8ZW?1oFg:cMm#fke;Z=ZFZ \zS !ZQZT<)0xitVq†żrڒrQr:H?\ v"NE}#Op<(?a#^;VغiT`~Jt4tgn/=E#hޏx&h_Vc˿3oy׀DgMғZQY\2Qܛ۹YHH-.%ZtQ/|0薇=}g4 O*ARo9N_ZYweL-N-"4'`iU:R`p"09e R:1ÚQ^/PJ ;|*coʣŵtO ^b-VC}/kTJvRўFA3Ǚ6eh龳L#r?zxz+Ux-q|yB0)./ՇB.[ТVa`e-QmxLZhlZQ?|v pI:sOVjKhe8m2#;(Iq5R2eNW)|ܷްM29ۑ,7эkIV?ZW`-oafe΃yr?.\WZέe<94_Ux]kӯjaj}ϥLY W.ڤH wZ/QG+0o_{3[OA\Auz,ᔐ A"ddhGМN-g8zX|uJTբr0|2nucջXn&.e.1I=?گ'ipҶ[K+@qֽ^_WV>iHkGwT3,B/H}oz0ewF%,IO.y9>#ᅏ]_yxz3qGピo?|E"IF)$gYI ?q_#zhmve *̺7 c}/ط5tQExEPEPEP^6wK3&`ңd3Hw+r$dfGsONox/ 4C _NĚD^BбFF2>k[ Wmմ ?}+7A]'i5xDlxW]|9˜߫}zOOO<( L(((+gg2nWF?6/Q}m+G6'r/Ϲ5ߗ;|cz[* #dp`2|soz9Em/OL!N>kҼ @]'^0k;A'?B e/iIp;O+?\ (FW۷KWcC:g?Š‰ʯ?lm6N.Wt[R[oӊگ/ipi|6QEr4ψRH7nFW ҼhЅ'dMRz1S;^+5l-^F^KHxxj։7]h ae+7ZF$d1ȍє[4gFԍHnςʕ8<J7uCF%Ÿt~(Tu_5Rq}pxBvQEHQEQE7?XA2n?jc9Tmk5^=6w;:yڜH?LW8Z~ΒG;l^Jo~}~IBߎ+iTz[ufy4Jw>r?Z+{Z𿋵M.ṁo |Z~n' Za^?iÅQYaEPEPKßNҘf $'A |+t(xo#L?YJ.@$:OTq?hqeZŠ(ODLG_1)|VZ|]bR#e@ b+n-ژ8ksyXHYKzV>dٖ3,q?T_k3'tvFH(#pb}s[>t466[Dƹ@U(? (>r<;}SL a.ܐ?rѓ+ZSW+>X۷eS|T [f4%5qҌzUbEjQE{Cn5bM8a8$e ^3x|_\3L$H>0D>}K9Yf[Zeyv,QQ_B~:(|=tۦ<d#_?~//u-l}_\C5uqr']I ?0kij#. sBxI=^H袊 ( ak=6iy(ױf Ԋ^8xh>-}juFFQ.Vj~ҢXߩ`Uog~ѠcZdi ucNOZ+w (<ǂn_\u1,$\C"ta0A<]jZ<ͤLSyy;P ZSILz(<Kq4^W~QEz'ƅQ@G|BUml?> _ ަ|147Q£At(Fq!Q{ 2<'};N@)L3~Y 燿#[ʛ-ۮ8ڟp}r\}O+?7Z(B(no~"\"bVAtT~{[_YYn\xQX)Jn'~n{(AE|:iꂊ(9l$J'7M~rP+揄>>#H`&btLJ8c/w?7XX=#-Q^EPzW[L\r~:: 2_*^ht[T;Yէ ouO(`cE|Vvg퐜g(>--m/+ ؿ:+'Ac[*1ax_;淑V$2H?@/]~T}giI- c?c'/?kzqO >hkM9M侄#s5>c'ʾthȸU\U\CޭANw竊Z(H(((J iH^1%d@Bk$%J9SJW_|<<9Q$iv~n1W?8w+)sCt>zM~(:٫,֦Oqq83J8T,T?}GlgMsd/Es'7G _NuW~lQEQEQEs|>)n ~Ȥ2NcppzƟ;QHeu? B1v>1Ki(潏hۼQ{ΘMɇ=r^6̨Ÿ -M/Nqu'М}l4C w,w:֖Q^QEQEQE[P{KĐNz2?*s:<ݒgY,U*WLJE5uޠ =ciS#\|} ~Pzxx c3EV~'}#ާ9KZL;g gO2 m k;DXOWßƷkjz-j$$v~5LN6h:=JPܕ te+(+}3ExuV[_q1}Eas$t"!~e^ޗ/њ q=s~w2}f׉ OXnVO'τGReEx6jn Ǹ7 AR}_̾J[ÿ>Zs>&S +GkMW?zU [ucu]FKk)eX`*\kC cVWNStBmaH}9OW RMCeK*$jI$w5n( n7U R^esO0ĺ-zExu<|Oȕy+_e_h2=# 5*n7x27p/#/_x}f#(xlaCƻ2|1)}f!}j#sFkKMF>7joUeZ>G3iox¿v7(cU-[ޭ]Xx,=M ڢ 2QqrF3t*Ƭf1;/J-c O־^|ĺ׀5q5;۶Q@C lnI>L>8UPG~qPqNKDv ^2n?TI]~ }ڰU?̏/t?FExIx>~?CĜcZM[Tn"~C5Qº^&nBe9 kq'?Nd\r8Uӏ,qŌ,Gj'3Ks35c$|f?BEqQ@Q@Q@Q@PQE+QE0 ( ( ( ( ( ( ( ( (8)"#'$*=1ߴOs\@NN:d_O }?CЃIVsW}\\g~7_wc# (N0((Wփ7W18_M&z"Tu;-6%(s-,5{/}6???L+ּC_xO3! 9𶏩ks B+O U im%if[ ߆OKkhmac*GB?f ~ϓǁ>-=3Ϸެixڄ(7x1~u&(, T$|eER IT~{>xGƑ;j\ixGyoT}5!߅S45 rI$u>_,V\ԟץ:>k%ՄX[S\\](0)((>ՏJnnܞD OTa)E\BSvڂ@Ҽ A&(&`c#@BA0GcCSֽ YeIk7cҥTv<:mNdn㊛C,5fNȑ>ʕ񯢮<3hWZkoc LXFs_0O>uݮ;.<^2z}Nk0Q ܜP*èQEq#bzh4e4_5_'!SQZ~5wu|/\Yjĩ oZq>{ + (jṵƒ%O[pĥa[ ~<> I)eG'޼?H^b ,k٧J4,n(R,fֵ/D7 du淟5,j^(mڕ&Ñ^h5 F1IOv]>FR^(ſz\o&Ѽ7J'3H̤dԡTܐ[K4kh^G_^ipWmB|WEѼ a~&P%qJe+^ ]b^nXx-U|JO W;C@zjI *{KkrQTUUc{bGZ@AtK1=2 z%|<Լ Kq<`1a_3$$85{? t66|0VTQ}:~',j]jva{7, s:sz>#<9r6q-l?r0%x&A1ZѢ˹݀{:mDzO 7(i !}pO}O,QhQFG_2tl:_m MF7:n Fyvu&[\ho>4-ܨK#K`H<0־(҂v>Џe+S@=+i)_5jD\g f@kۥ|QxXfg0SQg_OҦsP5N.RZD+oZD%h9P-|ώؔVPx QHB|ovoxqm0$rhXەA?+Ҿ7:1>7:_0.5GLҾ> > r'Qwbu.\gm%ԋ1Wk4bQ ߯m>:,|qxoRvܜ! /n.1 ۀQIMca}f9nKwSǞ[x3kym%K' c=5E|O{`Rm[=3j_kxol?IevO< ?C>'m/V2VBJm#<6zP? ,#g;ռ@2 (H;S7m.6'Sef8< w8MsZQn"[=&Q/xd$%XQU=yȶs5{i:dz?5M%爤%%n c]P;kH'|{o|~Z8fGHlai2}7`/@imOȎ(?ASO;C6ΡkYXs{!8u֚ŭݼr^cxL&Ú\` l Y+h +Oմ x3F&\ h̥I}p=ίS7K ~>A4WWc}fSl:Sc5-J g|7(c!=5;,y ҹir~_ˊЫZW4jiŻMχꨩc%vZ#qxbZ(($I ܚ+ܦQ~Sҕ'Vj5JU֑_S(EF=N*1 DF Ǡm^Cyj2<+d<@|?Vh meR𯝼 Hϊ~&t}>GG#?V i%*4]~HM߀Υ:樓={=뺀İou%ڧ3a{}zP>.~1'#Y$A_F/J:EHAv!ֻ鬼7~܋>Gu9~yx@h~I}2P`Gn8n+⇊3k7Z<;?dr!n/cnl]C88)kxb|?xaAPһmg^48.6z7o R'I49ijs_п^{ˇn{NY<-}Ӗ=kdE.;o=' G ocC0,mGU3}WS\GVLj'&=Aڼby=VI EW)TN l/h,sxfm;8:|oMrI^@~TT}Ij+?Kü4iF>*߫$&Nc"֯Lȉ1ݩѩ^7iVrq KcbN>Ll#M'sՏr}YP^}?]K .u?ⅱX&-)9S%-TQX%#Oj Mr Twb]4ֺ9s}ݽ>?w˻hRG'[hO|v,?!5W%潫/6(!2@@\twžO}2}G]ϥ`7 CJ@=koxGQgqC(?Z;[_u}?Dm\m<m ~fA_Ayhc*>*>_ʸ Mg`߹Sn=ZF9?q]"c(E.):e[&KOpՕ|LJ>]jz?kk?f[4 W,M_пq{D›$US~?/I) Rx'|.8Iċ m*}wʺTu-o xW,p}R0? --m%7ڙ ]3t, H^.>n?S]Y>$pUEb>ɬVg5˱B=1[^c _>BkɸĤc#DG}K[D?Lw7#-0bБ+(4:ޯ ej Co 6^:͛^Px<6k6vհ:W+W#̕-Q\G/_kwp1кX߼}L Ij׋8d9F+f/ JA(rFWשdEҕ[ :on&c,#nvIK^T*JQE Lk6%idy^ьǀOWNIB+SJTVJZC[Fhe CnI'u~ ~.sɇ~Vv,:צo0x^ETSPL9f%=nſ*1Ҿ =s鰘8 (|CƟ"l<>Ln ^A\oت}r+¼#﹐NK9 WTgb*m-ٶzs[*Wv?ʹ۩㵶y#K5Z{O5ecԤyg1qU)9D[Чeh_kpmN}x_B "kxjoKϵ@Dܟ ^ kϵ/֮yj=>w>9$fu^>И[kunHր(*xľ-ү4XmOC )9 NSP? 68 7ּ(4.|%Yq..$ vGJjvCf<䤒J$W_~ x%NDgϦט[ֆAյs-*وEtVÈDIk =Һr3ڽZ_? &&޷?WW7m신%T\F>=W_.=O#ɧ>{TQExQEs bCd,ǵ_hَjugU+(GW>ʄyiy#k%h3 .ud?T ҷkx[y2Gx٤-QKQO(0Lo@`~;_~AFg[ݍMyY>{*:W[IqeGeOz1_GFl> 6Š( k>YG'ܒֻt~>'_ޟhܝ?J__'UVǖ=?*8Z|Su~'iKG9ЎzjZnr>NiV{ŶwOvr(`|~r}}Sf?ÿEmH#'&3]5EU^@Ui2_*_ 4yK/oj /]^ΊS^΂Qg;x^B.m4Ƽ|R U JM3L`EkW9.p߾q̩61(NXrztyG j<"w|-i:u!S0`I$}"F R0AE|x:"569"(NT;+_ic|6[[+xNĬJ'ztXnJWf94_ n@kQ\[ESo,>]O>bgc}>N Mv/ Vᳫ|BMNYa-^Ӌao [Jr=FVSt 7o 㪃_wjz:ҏpn>%zNjzbkVu'I OK"8?LV(77y^7I})qVҥمZnO(sdN/pE/߰ZH$2_GuܼDUEU@@)kcg]r]r셢+ U&?@3*Z+Kk~ZqήyҔ9bk7[ȄRKWu"h|(U ̗ QNtWX#Oj${4z<ݎފJZ ( )(f/g4KTiuZD,>U-KEψrs {¼|Uv60aҾQ_Iz>bEwQ@NJ+5^>6|Tܠ~ |];鴯0I6ܷ*O;SJN1ӕJ.0՝)5.wQ+ZqqI(T;w נ?n]AxR_aHU3ɯ6W6Q]mޫ,~̾ǁd1Ŀk[ ?* Ͷ+7vR .UPӒUyUr$i?GzU߇4m*ᅗmˉluȕ}Ay5\xu|*}^~#$J?m?|>s7s>t>vBuٱ|5Ց;{ ~TMu_%'BcP,:֋inG"h 2]@8$y{YWG@C}ͧI즅pj]v?k^mgߊti$Yz#o5OJ"%“@Έ.+Yh˓˥]㡋vbĺ|/U0.fjvu^Zu\hjN߱y ¸Ǟ?[;4YF-ȒYT *X{oԞ%WURTvol!BTnwkQE! ^e4w3G~j vK&y!\k-ZK+[?tOG<YG nsEtb?h]5Kf0`aw( [k:ڗG n}7"t?N./3\_S̅-sγimOb*JtR@* Įw&[;e`"V@'tu|[if溹UVXs֊:pSTСŸZD((b+в於u=Uܖ.H`ϰzUqo$S"R)VV PE||o42iɥMi5XcUi62?$ c+>0CĞI 'KE}R7-MxW..%NT@"#Ɛq}n `1ʊxzqU^|2hSV-Å>r~s6HaoADqT d+Esu|/@+oAy[ӑYᎭ\1>h%9LV~~j^Y#? Sgf%mF㺹?ڷ;yfBz1"Z -u{HצztKҵ A$g;bk 0*'5"*B5##t]VVYtّ+ڴ+_xc@o,m&}yb;5w8Q)0;BW_REsIKI@5AtLe{@?2+|2erN--)!IQ6ثKus"zNk~> 48p~WaRbM{m.J\v}WG;ݝ%Q^G+O ( (3P\gm-̋!wv8 d}*jGEu!Aހ8|S/OWmr;ˁi>Юck}Z +KM$0Q2G'G5.n2B+h~s/r-*Dl c.|ռ~4GCoiV][321v>k|K1麍xL[|3qF p㓚>((b\wiM_F}e7}ڱA,*8#:BEO|s~+r@rW튦Kw?A:}kCc /1isy2=sE&c-a|'n~nWc¾ VC[k0Kj l#rzQEOxE <5>fO4aQ]x05<᮴'0~jMa W }~ ^~J-GJl'4{ٵkͥH 42C/!m/_^ u-bXXs &(Ӿ.|*m3ک,OeNOS­48oVƤzqS+n eŴB=#Pʟ_/|;U^ [~^NY\!`zsIaƱ\DSE|:f]i+)hNbQ+N}z4/;vԗ(a7±\qyQ\׋| bmy6ȿG\0/~\ǥ|SӦt ׭`ضozw&GQUb-SNe?=G.+<<`Yt%]WFHznkk/,.*=yY08>'i`ǫ@߅y|>5VrbH5Zħ_-ӕFgWoOַ I2D [4Լ'[kO_Il~FzA }Xx/~$ti~CR_s$vgWx?~Fw:Y9E2[Jr a|;q*H}$~$}+3MtWR) 氭[G=l-*s[˩[naj׍tH˂<,VA+=[ែiL4d=X@fI-zNy/xketplþ񟎀2@ПU>h xw?4O hȺmc̲*:Wj.D־ڊx2LFd.NX׵A{wnC=yai75O ImpDϠ?g/ ㏈w~3"ciKG">x/]]H\tϲٞ𽗃'zpͬ{KG?T7ZwŚݜZNl Z^aV%rԏ~WW_O ƅhnVg;ME|1͞}H}n؎lهĺ/5UbO $n ǽ{b=QEQEQEQEIN h`7 |:0uox4T= Ct|FzΖOG r;_b|^mE鳼kKh["3ռ/['畕{==־-IaO__K5Z^ S? k 4sBz}'_4M\[iW q~_;ˑZVA?ܮhCuT%,9¨ɯ~!n{?7moA_AQ\7>#k1sOVz^[Ə1*Efq.Z@,Y 57?^_:mu871Yz5{W_.W,ZFVi^q[7>A5<5-WWFSr=O5?x©$p\9>_+_4~vkWtoKbi¾}AQ?G>+˼QkB}jK) Q1z~ANۧKHhzs^2; 95Hu[ !ez?yUPJV9RQwL$ҼMt5 |'뚟y-רCIn&I 3|fOÕ?>e3OPd!sQk?/$kb x$܏~ڼ^<׼^5kemm SzYnC6ۢ3-!xk蕹/Oe"E9լGe H¼Ɗ`W%H&xQwLc3|[i7AQm?Qt|iu=wI 񜤑V؊%)mVݵʄ G8f|C=/_m䵵+kuefM|^׈Qv.9搏 :ɩ.fNX'I5z}wˋ̳իcM*,.SO7-_5o~%[Y 7}hd}XZvYiGoi1UhVl68׷''kN[N\ cQEQEQEQEQEQM?~\ſ_}췸!Z^oOu=wPZ旫;[:ͽ9{2OOE}h5_Mx18xݍ|}͗˨}jHw?ޕYV{ȕNUcZ5/Giۛgp8E|B-U=SRL؞ʙysaWwodjteScܺ׆}f욞m<aU/Ў|[ׂ6f#?C޹2~ͮYt*TZ+0 JtMK_[-"[ڃRO}k/| KɷG+{d[`J#֖gheVZ5@ax漇?{-6rd^fU%HͧWZ:SirZos"e* %%tr!Vj5ԝzܒxw{Jz 7/?sJ }iѕM>e}+QKarb܍S mǮqU?~+? <7uw[{V#աe F|sP\EkM;GZ)+mFXNl[fu?x$I0?/Os]w"R~>5~+j qp%Ӽ+| Ӱ>XY[ipШHvb&zGvB1QVAEV%Q@Q@Q@Q@Q@5Nh ]ҀU Ioa{iHAQP^0;#V>'=w$r&M%`T 'C[ ?iZ|en|=|"2@}r#=k_-<T?ƛm;` Aޫjz}e5Z̻dA¾_>{Gzß Quji~=ĒizՌmD&U?RAU4^,0$Z+Y5G?laOWteZ1bK;V'[Ps+Ϝ99IݳTVBQM9NEM`:/X>+uW_ ָ)>YVI9(&3^EuQ(.Zsi*p^{Sc8wy&3 R5[KV ;H^Y*Ϟ:? ٵmBC.6ٟ#srre$=+|% W_%*X|⟊4VZc\FSߤk׀r}V~xǺ[+)~_1ӁҾׇt q6Vq!ܞjFygOz'S՝u}u@a$n?+Z((((((((((<`zR@Q@W|E /1[djsAգ>tPB7S)?LYW+o+]Uİ\u2rE{r^2o?)> ѭ&=.1?k͢7׶礐H~5V5iw7ebyAĻÅ~d> G3@XM¾MR)|}{V8QՏV?}|g_996@xqa3@O j2]/eaxگ=o L=kg W R,jBM{.iVikAil,PE~4:_̊g,1Ax7xydy?J1EQEQEQEQEQEQEQEDyK yK lhttp://www.infokanal.cz/cweb/reg/LUKAVICEyX;H,]ą'cw666666666vvvvvvvvv666666>666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@6666 OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N Normln dCJ_HaJmHsHtH JA J Standardn psmo odstavceZiZ 0Normln tabulka4 l4a 0k 0 0 Bez seznamu @@@ M00Zhlavdp#00 M00 Zhlav Char> > M00Zpatdp#.!. M00 Zpat CharZ2Z M00 Text bubliny dCJOJQJaJmHsHtHN/AN M00Text bubliny CharCJOJQJ^JaJHU`QH M0Hypertextov odkaz >*B*phpobp M0 No Spacing1$d*$1$a$'KHOJPJQJ\^J_HmHsHtH8oq8 M0apple-style-spanBV B SS0Sledovan odkaz >*B*phB/B 0apple-converted-spaceH^H M`Normln (web)CJOJQJaJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VfVNt+yj>'b+O01}`0`K[*X={ϓ'DX!;1;tx(K?xݴJ] tvn!^Fy,@>IUԻp[}¢q} 22Mf56` W[U\)7 YMOJv@;O}xo;nVfs(7p]M|M'~ƺin{9o;Cm'Cq+6/רGO}҉\S|"31 *9}Se.HxLӡĢP oanz]lU 8TjoJmZ7uH$͠2>9H}]Rq Vz~p{3As>W~]v!cZ &*V-v},nk 433ͼ˞j23 84t #o.DcyIod%rD\'<DbQ| 49Ds7 !|亐V>5rtx3iQ_!9XI{/3OXخ+Ήzn9˰2mo0i׼1#LPQQdu*/[f0aŪFiY5r匤VVQUӝŬ6e`ǖ7+!>Oݻ)u;}BY%U ̢aQvljW)Fomح`FvR[Zߚ$!t+*v%\[s D$yڀ-R['=ZFUjpT A J? QX WPXd~ t]tsGsg*ӷUM\}~MH:_n;hU J7j *VQ_ޅfFJEUS;J;h4AWE+Ga 0uPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!k O theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] {6({M abK{V8VsVVV(WgWW `hR36:<> @@@ !"$%&')j6@@@ #(*6n D^{XXXX @ ,R$4QRqoh#*_W 0e0e   @ 5% 8c8c   ?1 d0u0@Ty2 NP'p<'pA)BCD|E||C"x0e @    ? 4444-@ABC DEFGHIJK5%LMNOPQRSTUWYZ[ \]^_ `abN 5% N 5% N  5%  !"?N@ABC DEFGHIJK5%LMNOPQRSTUWYZ[ \]^_ `ab?@A BCDEF GHZZȈ@ (  L?"Text Box 2S"@"?PK!8[Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 p;fɑ3׶Vc.ӵn(&poPK!8! _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F232zQLZ%R6zPT]( LJ[ۑ̱j,Z˫fLV:*f"N.]m@= 7LuP[i?T;GI4Ew=}3b9`5YCƵkρؖ9#ۄo~e?zrPK!N8(drs/e2oDoc.xmlTn0 }9:EÀŖcaIJnؿ4i1`CC7E;4"Udc1҆R ?1oo\}"ȶb g1O}_ 먾=`ꨁwz%K5/~]|k j3 WqMӍ}C/(SCVWP/Բ6W|Y׼d l3S-?>+ī G Aޠ;Gzp3{8.;W\6TlحRrh Ϯ8ڂ0tkתb @.=:cS)p2,ƨIy4=6]dXA:kcmߊpO 6\6k$HV՜x$<w[,7-YO2ڸ!I^UL0Gaw(lyelJZmVa;ͿLF$g)H%`arLtwJhpG(r M;n`tDS+\k >+Mc`FGz(VkY=te>a;F̎ o[F{OBBq"بsBE P6˥ԶW|@ y ONYG0:;牻PK!܉ drs/downrev.xmlLN0HHܨ?ĩ*WP ͍IxnޞD|׈+va#t@=#yt@0 #t@?t@ 8 Nt@}js&Pu@ _Hlt347876228 _Hlt347876229 _Hlt362558117 _Hlt362558118 _Hlt347618272 _Hlt347618275 _Hlt322528170 _Hlt322528171|@@@@@@@@|ou6  t y z _MOPRSUVXY`aefksy|q{ - MOPRSUVXY`aefy|3333333"v~5 4 F `  A L M M N N _``aabb--3JKLMMOPPRSUVXY\]]^^`aabbfswxxy|"v~5 4 F `  A L M M N N _``aabb--3JKLMMOPPRSUVXY\]]^^`fsxxy||V+}0:~@` |mnPSrTjSl JےS,G)",:5E?Z0n3Btu }ĵ^`.^`.^`.^`. ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(hh^h`. hh^h`OJQJo(^`5o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH. X^X`OJQJo(( ^( `OJQJ^Jo(o ^ `OJQJo( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o h^h`OJQJo( 8^8`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJQJo(hh^h`o(. 8^8`hH. L^`LhH. ^ `hH. ^ `hH. xL^x`LhH. H^H`hH. ^`hH. L^`LhH.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.hh^h`o(.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.,G)l ~}|n3Bu }5E?vt1     %fjKf:^V D -HvtfRf-EfmJ0&f}*(f4b.tfq/tj9:$;fGsiMf)MQ^VfW ]fbfZ%WhfEzkfyHoG:wf:DxfzF< g J b Y |] _ G P ? nG [M`8hmG``q|: %MnY~HDcX::_a}7m9T[=xvYuk0eQ)R1TbD~fh:Nku+x]w.RRdX h' ( h .!H^!x!f|!"{$"6" =">"}?"LO"d"}"##w#$,!$B$3D$g^$0~$*$-%O% &%&Xr&~&' #'9v'\((6(p(g)N**m*7+7+W+y\+n+(*,*,0,9,2--P.kf.&/ c/y0$ 0 0OF0i0q21U1m1v2(2@2/b23sT3n\3i3c357^7d8w9~939V9n9(o989:::m:}:;E;5<<9Q<d<r<~=^Z=fy=/>^>e>N ?F?G?@AAA$AB| BB=BKHBRBC]BC]CE-EVEXE/ FOFSdF~F-Ge*H+=H>H#{H]IZtIHNJRnJ'zJGKHKTKLVLmLaMzM~MWN=WNWNDOoO$~O@~O5 Pm P.P ;P=POPPqP~Pc Q Qf Q3QbJQ RR S'SISSS|STcTUU('UNU~Vu#W{9WoWuWy=X8YJYDZyZE\v]M>]^]e]j,^l^;_ ` `l`m`v`7a}ab+bFbSbPc$gcjcjddQdeeDe%lef4fOr?r^ar'qrfsisWsgsxtG$uTiuv vIv,v2v.Cvvv:w5w#Bw'xLxPxy~zWz{\z:;{jB{B{P{|P%|q|#}$Z}c~+\3Smqe ?.HN]!//Idjprc]UWr !;;X ()GUo;Xg.[1]P25G{_EdC2@Wbu{f/{"%pRWqs4K3Wg _g &P!P{`~HF)`~-A{ 4<Bd qt`dxAGhKRUdhGtt#t,ZN~ 5Gqu|17B}P'=jQ %$O]noTpMa6*v :[g px%^DYH\*hK L GnoWwF4#/QY0l1a]fT&^klq>_c#)WRfP#AS9I0#8"HI_q "(CPC^ro!/3[AV`Z(3|znu.9Rctul'|i pb|@bl#t/5MN;xIu#Y]}d+9^bs/*kIN9 V\nRSyS5M|%pV liJ!(:Z_6 :R1{=B0WS:Zs[h|# u]p!;Qhm aB#o@1!+/n5\UbgZq%\0R<"b)DQ^de|T#= x_oe?OVX + ?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]^_`abcefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FA5@Data \1TabledfWordDocument ͷSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore|55LOZVEKM3ROTC==2|55Item 2PropertiesUCompObj {  F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q