ࡱ> BE=>?@Abjbj8B}}tO'O'O'O'O'c'c'c'c'(c'd((((()&) ))>O')))))O'O'((111)O'(O'(1)11`lc(jh8c'1pa*0an 1^ Tcc! O'L))1)))))1))))))) ))))))))) &:KINO RETRO * DOLBY DIGITAL SURROUND EX 789 01 ZbYeh, Farn 14, e mail: kino@kinoretro.cz, rezervace mst, pYedprodej a prodej vstupenek v kulturnm dom, SA 1: pracovn dny 8.00 17.00; tel: 583 416 408, 583 411 653, 775 279 558, prodej vstupenek ve foyer kina RETRO: hodiny pYed za tkem ka~dho pYedstaven; pYedprodej a prodej vstupenek v kavrn kina RETRO: v~dy nejmn hodinu pYed za tkem ka~dho pYedstaven; mobil: 725005443 rezervace po internetu: HYPERLINK "http://www.kinoretro.cz" www.kinoretro.cz ............................................................................................................................................. REZERVOVAN VSTUPENKY NUTNO ZAKOUPIT NEJPOZDJI 24 HODINY PXED ZA TKEM PXEDSTAVEN. ............................................................................................................................................. ZX 2018 sobota 1.9.2018 15:00 DTEM ~asHkovi 2 3D + pYedfilm Bao Animovan / Ak n / Dobrodru~n USA, 2018, 118 min + 8 min pYedfilm, re~ie: Brad Bird, dabing, pYstupn bez omezen Ve filmu ~asHkovi 2 se vrac oblben rodina superhrdino. Kdy~ se objev nov padouch, kter se chyst uskute nit belsky geniln pln, tak rodina aMra~oun mus najt zposob, jak se dt zase dohromady aspojit sly co~ se lehko Yekne at~ko udl, ikdy~ jsou vaichni doslova ~asn. Vstupn: 130 K sobota 1.9.2018 17:30 HEZKY ESKY smvy smutnch mu~o Drama / Komedie esko, 2018, 92 min, re~ie: Dan Svtek, esk znn, nevhodn pro dti do 12 let Msty vtipn, msty smutn. Svou tragikomedii o chlastu, voli a vesmru vyprv span spisovatel, kter k prci i k mluven s jinmi lidmi potYebuje nejdYve jen skleni ku a pozdji i celou lhev. V l ebn se pak Josef setkv s dalami osudy tch, kteY jsou, i donedvna byli, v pit alkoholu opravdovmi mistry. A vznikaj tu pYtelstv a situace, je~ v oby ejnm ~ivot ani nejsou mo~n. smvy smutnch mu~o pYibl~ pYbhy spanch chlapo, kteY se pYes dno lahve dostali na samotn dno ~ivota. Na dno, odkud vede u~ jen cesta vzhoru. Ze zvislosti cesta ven nevede, jedin aance je nahradit alkohol n m jinm. Co takhle ubhnout maraton? Hraj: David `vehlk, Jaroslav Duaek, OndYej Mal, Ivan Frank, Marika `oposk, Simona Bab kov, JiY Maryako, Jaroslav Plesl, Michal Gulya, Taejana Medveck, Frantiaek ern, Anna Randrov, Rostislav Novk st., Marika Prochzkov, Radovan Krl, Petra Nesva ilov, Isabela Bencov-Sme kov, Karel Ondrka, Toma Mch ek, Alois `vehlk. Vstupn: 100 K sobota 1.9.2018 20:00 Upgrade Ak n / Thriller / Sci-Fi / Horor Austrlie, 2018, 100 min, re~ie: Leigh Whannell, titulky, mlde~i do 15 let nepYstupn Ak n sci-fi o chlapovi, kter se nechal nepatrn vylepait, aby mohl znovu stt na vlastnch nohou. Aby se mohl pomstt. Vstupn: 120 K nedle 2.9.2018 17:30 DTEM Kubk hrdina Animovan / Dobrodru~n / Rodinn Island / Belgie, 2018, 85 min, re~ie: rni sgeirsson, dabing, pYstupn bez omezen PYbh mladho kulka zlatho, kter m problmy nau it se ltat a migrovat se svou rodinou do teplch krajin. S pomoc nkolika kamardo je schopen pYe~t ve svt plnm nepYtel a nakonec je i oslavovn jako hrdina. Vstupn: 120 K nedle 2.9.2018 20:00 Alfa 3D Ak n / Drama / Thriller USA, 2018, 90 min, re~ie: Albert Hughes, titulky, nevhodn pro dti do 12 let Dobrodru~stv odehrvajc se bhem posledn doby ledov v Evrop pYed 20 tisci lety. Mlad lovec utrp zrann a je ostatnmi zanechn napospas osudu. S jistmi komplikacemi se mu podaY ocho it si osamlho vlka, kterho opustila jeho sme ka, a postupn se u spolhat se jeden na druhho. Zvldnou cestu zptky domo dYve, ne~ nadejde vra~edn zima? Vstupn: 140 K tvrtek 6.9.2018 17:30 DTEM PYbh ko ek Animovan / Komedie / Dobrodru~n / Rodinn na, 2018, 90 min, re~ie: Gary Wang, dabing, pYstupn bez omezen Mal kocourek Sam by se straan rd podval do povstnho rje ko ek. Sestav si tedy vlastn ltac stroj , nasad si brle a je pry ! Jeho tta Marvin tak mus pYekonat sm sebe, vaechen svoj strach a vydat se na zchranou misi. Vstupn: 120 K tvrtek 6.9.2018 20:00 HEZKY ESKY Chata na prodej Komedie esko, 2018, 77 min, re~ie: Toma Pavl ek, esk znn, pYstupn bez omezen Komedie o tom, co vaechno se mo~e stt, kdy~ se o vkendu sejde svrzn rodina na posledn rozlu ce s chatou. Rodi e toti~ prodvaj starou chatu, pro kterou u~ nemaj vyu~it, a pYed pYednm chaty novmu majiteli se matka rozhodne uspoYdat posledn rodinnou slezinu. Zbytek pYbuzenstva neprojevuje pYlian nadaen, tahle setkn bvaj v~dy dost nro n. Nadje na idylick vkend na samot u lesa nen pro nikoho z rodiny pYlia velik. Hraj: Ivana Chlkov, Jan Ka er, David Vvra, Jan Strejcovsk, Judit Brdos, Jana Synkov, Tereza VoYakov, Michael Pitthan, Vclav Kopta. Vstupn: 110 K ptek 7.9.2018 17:30 DTEM ~asHkovi 2 + pYedfilm Bao Animovan / Ak n / Dobrodru~n USA, 2018, 118 min + 8 min pYedfilm, re~ie: Brad Bird, dabing, pYstupn bez omezen Ve filmu ~asHkovi 2 se vrac oblben rodina superhrdino. Kdy~ se objev nov padouch, kter se chyst uskute nit belsky geniln pln, tak rodina aMra~oun mus najt zposob, jak se dt zase dohromady aspojit sly co~ se lehko Yekne at~ko udl, ikdy~ jsou vaichni doslova ~asn. Vstupn: 100 K ptek 7.9.2018 20:00 HEZKY ESKY Vaechno bude Road movie / Drama / Komedie esko / Slovinsko / Polsko / Slovensko, 2018, 85 min, re~ie: Olmo Omerzu, esk znn, nevhodn pro dti do 12 let Road movie o klu i m pYtelstv, dobrodru~stv a velk svobod. PYbh dvou kluko, kterm jeat nebylo ani patnct a kteY se spole n vydvaj v ukradenm aut na cestu pYes celou republiku. Clem jejich tku je pocit svobody a touha nco za~t. Film Vaechno bude zskal v hlavn sout~i na letoanm Mezinrodnm filmovm festivalu v Karlovch Varech Cenu za nejlepa re~ii. Hraj: Toma Mrvk, Jan Frantiaek Uher, Eliaka KYenkov, Lenka Vlaskov, Martin Pechlt. Vstupn: 110 K sobota 8.9.2018 17:30 Mamma Mia! Here We Go Again Muzikl USA, 2018, 114 min, re~ie: Ol Parker, titulky, pYstupn bez omezen Nejvta letn filmov pohoda se vrac. A s n i naka~liv lenoaiv nlada pohdkovho ostrova Kalokairi, nesmrteln ABBA a herci, kteY si s chut zopakovali velkolep Yeck mejdan. Je to pYesn deset let, co muzikl Mamma Mia! zboural kina po celm svt. Sice to trvalo relativn dlouho, zato v pokra ovn Mamma Mia! Here We Go Again dostanete hned dva pYbhy v jednom! Vstupn: 110 K sobota 8.9.2018 20:00 Alfa 3D Ak n / Drama / Thriller USA, 2018, 90 min, re~ie: Albert Hughes, titulky, nevhodn pro dti do 12 let Dobrodru~stv odehrvajc se bhem posledn doby ledov v Evrop pYed 20 tisci lety. Mlad lovec utrp zrann a je ostatnmi zanechn napospas osudu. S jistmi komplikacemi se mu podaY ocho it si osamlho vlka, kterho opustila jeho sme ka, a postupn se u spolhat se jeden na druhho. Zvldnou cestu zptky domo dYve, ne~ nadejde vra~edn zima? Vstupn: 140 K nedle 9.9.2018 17:30 DTEM ~asHkovi 2 3D + pYedfilm Bao Animovan / Ak n / Dobrodru~n USA, 2018, 118 min + 8 min pYedfilm, re~ie: Brad Bird, dabing, pYstupn bez omezen Ve filmu ~asHkovi 2 se vrac oblben rodina superhrdino. Kdy~ se objev nov padouch, kter se chyst uskute nit belsky geniln pln, tak rodina aMra~oun mus najt zposob, jak se dt zase dohromady aspojit sly co~ se lehko Yekne at~ko udl, ikdy~ jsou vaichni doslova ~asn. Vstupn: 130 K nedle 9.9.2018 20:00 Sestra Horor / Mysterizn / Thriller USA, 2018, 96 min, re~ie: Corin Hardy, titulky, mlde~i do 15 let nepYstupn Tvorce rekordn spanch hororo James Wan se producentsky ujal snmku, ve kterm se vrac zlovoln sla v podob dmonick Ydov sestry, kter terorizovala v hororu V zajet dmono 2. Vstupn: 110 K tvrtek 13.9.2018 17:30 DTEM Mal arodjnice Pohdka / Rodinn / Fantasy Nmecko / `vcarsko, 2018, 103 min, re~ie: Mike Schaerer, dabing, pYstupn bez omezen Vaem znm Ve ern ek o mal arodjnici a jejm vrnm havranovi Abraxasovi se od tvorco Heidy, dv tko z hor do kal filmovho zpracovn. Jen nkolik set let mlad arodjnice se chce podvat na slavn sabat, kter se ka~doro n kon na vzdlen hoYe. Pozoruje slavnost ukryta za keYi. Je vaak prozrazena a hlavn arodjka baba Bimbula j ulo~, ~e se do roka mus stt dobrou arodjkou. Mal arodjnice pYi svm u en vaak kon jen sam dobr skutky. Jak dopadne jej mistrovsk zkouaka? Vstupn: 110 K tvrtek 13.9.2018 20:00 HEZKY ESKY Vaechno bude Road movie / Drama / Komedie esko / Slovinsko / Polsko / Slovensko, 2018, 85 min, re~ie: Olmo Omerzu, esk znn, nevhodn pro dti do 12 let Road movie o klu i m pYtelstv, dobrodru~stv a velk svobod. PYbh dvou kluko, kterm jeat nebylo ani patnct a kteY se spole n vydvaj v ukradenm aut na cestu pYes celou republiku. Clem jejich tku je pocit svobody a touha nco za~t. Film Vaechno bude zskal v hlavn sout~i na letoanm Mezinrodnm filmovm festivalu v Karlovch Varech Cenu za nejlepa re~ii. Hraj: Toma Mrvk, Jan Frantiaek Uher, Eliaka KYenkov, Lenka Vlaskov, Martin Pechlt. Vstupn: 110 K ptek 14.9.2018 17:30 Alfa 3D Ak n / Drama / Thriller USA, 2018, 90 min, re~ie: Albert Hughes, titulky, nevhodn pro dti do 12 let Dobrodru~stv odehrvajc se bhem posledn doby ledov v Evrop pYed 20 tisci lety. Mlad lovec utrp zrann a je ostatnmi zanechn napospas osudu. S jistmi komplikacemi se mu podaY ocho it si osamlho vlka, kterho opustila jeho sme ka, a postupn se u spolhat se jeden na druhho. Zvldnou cestu zptky domo dYve, ne~ nadejde vra~edn zima? Vstupn: 140 K ptek 14.9.2018 20:00 Predtor: Evoluce 3D Ak n / Dobrodru~n / Horor / Sci-Fi / Thriller USA, 2018, ??? min, re~ie: Shane Black, titulky, mlde~i do 15 let nepYstupn Quinn McKenna je velitel elitn skupiny vojko, kter provd tajnou operaci na mst, kde havarovala lo Predtora. Po zotaven z pdu lodi se Predtor probouz a za n hledat chybjc st vybaven. Tm za n boj na ~ivot a na smrt. Vtu chvli ale jeat skupina vojko v ele sQuinnem a Casey Bracket netua, ~e se budou muset postavit jeat vta hrozb, a to geneticky upravenmu Predtorovi. Vstupn: 150 K  sobota 15.9.2018 17:30 DTEM ~asHkovi 2 + pYedfilm Bao Animovan / Ak n / Dobrodru~n USA, 2018, 118 min + 8 min pYedfilm, re~ie: Brad Bird, dabing, pYstupn bez omezen Ve filmu ~asHkovi 2 se vrac oblben rodina superhrdino. Kdy~ se objev nov padouch, kter se chyst uskute nit belsky geniln pln, tak rodina aMra~oun mus najt zposob, jak se dt zase dohromady aspojit sly co~ se lehko Yekne at~ko udl, ikdy~ jsou vaichni doslova ~asn. Vstupn: 50 K sobota 15.9.2018 20:00 HEZKY ESKY smvy smutnch mu~o Drama / Komedie esko, 2018, 92 min, re~ie: Dan Svtek, esk znn, nevhodn pro dti do 12 let Msty vtipn, msty smutn. Svou tragikomedii o chlastu, voli a vesmru vyprv span spisovatel, kter k prci i k mluven s jinmi lidmi potYebuje nejdYve jen skleni ku a pozdji i celou lhev. V l ebn se pak Josef setkv s dalami osudy tch, kteY jsou, i donedvna byli, v pit alkoholu opravdovmi mistry. A vznikaj tu pYtelstv a situace, je~ v oby ejnm ~ivot ani nejsou mo~n. smvy smutnch mu~o pYibl~ pYbhy spanch chlapo, kteY se pYes dno lahve dostali na samotn dno ~ivota. Na dno, odkud vede u~ jen cesta vzhoru. Ze zvislosti cesta ven nevede, jedin aance je nahradit alkohol n m jinm. Co takhle ubhnout maraton? Hraj: David `vehlk, Jaroslav Duaek, OndYej Mal, Ivan Frank, Marika `oposk, Simona Bab kov, JiY Maryako, Jaroslav Plesl, Michal Gulya, Taejana Medveck, Frantiaek ern, Anna Randrov, Rostislav Novk st., Marika Prochzkov, Radovan Krl, Petra Nesva ilov, Isabela Bencov-Sme kov, Karel Ondrka, Toma Mch ek, Alois `vehlk. Vstupn: 50 K nedle 16.9.2018 17:30 DTEM Mal arodjnice Pohdka / Rodinn / Fantasy Nmecko / `vcarsko, 2018, 103 min, re~ie: Mike Schaerer, dabing, pYstupn bez omezen Vaem znm Ve ern ek o mal arodjnici a jejm vrnm havranovi Abraxasovi se od tvorco Heidy, dv tko z hor do kal filmovho zpracovn. Jen nkolik set let mlad arodjnice se chce podvat na slavn sabat, kter se ka~doro n kon na vzdlen hoYe. Pozoruje slavnost ukryta za keYi. Je vaak prozrazena a hlavn arodjka baba Bimbula j ulo~, ~e se do roka mus stt dobrou arodjkou. Mal arodjnice pYi svm u en vaak kon jen sam dobr skutky. Jak dopadne jej mistrovsk zkouaka? Vstupn: 110 K nedle 16.9.2018 20:00 Predtor: Evoluce 3D Ak n / Dobrodru~n / Horor / Sci-Fi / Thriller USA, 2018, ??? min, re~ie: Shane Black, titulky, mlde~i do 15 let nepYstupn Quinn McKenna je velitel elitn skupiny vojko, kter provd tajnou operaci na mst, kde havarovala lo Predtora. Po zotaven z pdu lodi se Predtor probouz a za n hledat chybjc st vybaven. Tm za n boj na ~ivot a na smrt. Vtu chvli ale jeat skupina vojko v ele sQuinnem a Casey Bracket netua, ~e se budou muset postavit jeat vta hrozb, a to geneticky upravenmu Predtorovi. Vstupn: 150 K ter 18.9.2018 17:00 VERNIS} Cesta Vernis~ vstavy vtvarnch prac kliento sociln rehabilitace Soreha Charity ZbYeh, kter je ur ena pro lidi s duaevnm onemocnnm. Prce zde vznikaj pod vedenm Aleny Vor ov v rmci programu Tvor atelir. Na vernis~i vystoup ~ci ZU` ZbYeh studujc pod vedenm Veroniky KolYov. Vstava potrv do 9. prosince. Vstup: voln tvrtek 20.9.2018 17:30 DTEM Kubk hrdina Animovan / Dobrodru~n / Rodinn Island / Belgie, 2018, 85 min, re~ie: rni sgeirsson, dabing, pYstupn bez omezen PYbh mladho kulka zlatho, kter m problmy nau it se ltat a migrovat se svou rodinou do teplch krajin. S pomoc nkolika kamardo je schopen pYe~t ve svt plnm nepYtel a nakonec je i oslavovn jako hrdina. Vstupn: 110 K tvrtek 20.9.2018 20:00 HEZKY ESKY Po em mu~i tou~ Komedie esko, 2018, 95 min, re~ie: Rudolf Havlk, esk znn, pYstupn bez omezen Charismatick cynik Karel Krl, na kterho ~eny let, je afredaktorem asopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezvazn zposob ~ivota utr~ hned nkolik ran. Dostane vpov, bval man~elka a dcera ho opt naatvou a na jeho msto je dosazena mlad afredaktorka Leona. Karel vyYea problmy po chlapsku spole n s kamardem estmrem se opije a v dobrodru~n noci si pYeje, aby se stal ~enou, proto~e ~ensk to maj v ~ivot mnohem jednoduaa a on je na tom kvoli nim bdn. Rno Karel zjist, ~e nsledkem no n jzdy a zsahem vdmy Zoltany se stal ~enou. Ovaem pouze fyzicky. Karel se jako Karla mus vyrovnat nejen s novm vzhledem, ale hlavn se nau it fungovat v ~enskm tle a zjistit, zda to maj ~eny opravdu snaza? Hraj: |F H l p z ~ " 4 > z | ~ T 𱠱Ŋzm\N>hkh u0J56CJaJh u0J56>*CJaJ!h uh u0J56>*CJaJh u0J56CJaJh$h$0J56CJaJhP0J56CJaJhP5CJaJ!hP0J56B*CJaJph'h 7hP0J56B*CJaJph!h$hP0J56>*CJaJhI0J56CJaJh$0J56CJaJhkhP0J56CJaJNH ~ | " > `$a$gdYgdY$^`a$gdW+ -DM gdK $a$gde $a$gd" $a$gd" $a$gdPT p r z |  " > ̼vj^U^jLhe5CJaJh#|5CJaJhkhpn5CJaJhkhpn5CJaJh 0J56CJaJhyo0J56CJaJhO^hP0J5CJaJhP0J56CJaJ!jhP0J56CJUaJhkhP0J56CJaJ!h$hP0J56>*CJaJh u0J6B*CJaJph$hdBh$0J6B*CJaJph`@j*HpJVXʞʌxph^W^OhhY5 hY0J45hRkRhY0J45hRkRhY5hxhY6hLHhY56hRkRhY56hRkRhY0JEh[t h[t5hh[t5hShY6] hShYhShY56hShY0JEhYheCJ8aJ8h~*CJ8aJ8h DCJ8aJ8he*hehe0J56B*CJ]aJph@j,>NB4TV!v!!!!"H%h%gd{gd{gdY$a$gdYgdYgd[t<>N@D24DRTf,!.!V!f!t!v!!!!!6"8"J""H%~x~ndZhLHhY56hH[hY56hH1hY56 hY0JEhHhY0JEh[t h[t5hh[t5 hY5hShY56hhY56 hhYhhY0JE hZ5hh{5 h{h{hM`h{56h{h{56h{hY0JEh{hY hN5"H%X%f%%%%&~((((())):-F-H-R.T.d.r...//0R0"222@2l22233{tjt`\hdhdh?56hShY6] hShYhShY56hShY0JE hZ5hx\hY0J45 hx\hYhx\hY5&hx\hY0JE6>*CJOJQJ^J hY0JEhx\hY0JEhh?5h.wJh?56h?hY0JEh?hY hN5hhY5#h%%%$&&~(((()$))T.t...0//"2B22223t77gdNgddgdY$a$gdYgdYgd?gd?33556666p7r7t777778H:Z:;6;;;;;;;;;;d<f<x<<v???ºzpf\hLHhY56hH[hY56hH1hY56 hY0JEhHhY0JE hY5hhY5h-3VhY6h-3VhY56h-3VhY0JEhY hN5hhN5h? h10J45h1h10J45 h1h1h1h15h1hdhd6hdhLHhd56#777 88;;;;<<v????@\@ANCnCCCCDEFgdtLgdtLgd[tgdNgdY$a$gdYgdY???@AA0A~ANC^ClCnCCCCFDHDDD:Ef\f^f`fffoooojjjjgd zt/$d%d&d'd-DM NOPQgdJP/$d%d&d'd-DM NOPQgdJP2$$d%d&d'd-DM NOPQa$gdJP 2]:]<]]]]@^B^x^aaccc:ff@f\f`ffffghhhkkĺڰڨڠږqmi`ViNiFhhB5h zth zt6h zth zt56htLh zt0JEh zthe hJPh.5B* CJaJph8V#hJPh.5B* ph8V# hY0J45hRkRhY0J45hRkRhY5hxhY6hLHhY56hRkRhY56hehY0JEB*phhRkRhY0JEhY hJPhY5B* CJaJph8V# hJPhN5B* CJaJph8V#fggkkkkltlm6pVpXpppFs`sbsss tthvvgdYgdPX$a$gdPXgdgdN$a$gd(gd(gdYgdBgd ztkkkklllmnn6pFpTpVpXppppFsRs^s`sbsssssxtt>v@vhvxvvvvvv򸯫zumieh1hehhY5 hY5hShY56hhY56 hhYhhY0JE h5hh5hPXhh0JEhhN hN5hhN5h.hM`h(56h(h(h(56h(h(0JEhYhB hB5%vvvvvvvvwwwz$HR^ȸ$a$gd&.gd?1gdBgdF$a$gdFgdFv wwwl}x}z}xzȪr~ FHȾ٪ِvʾbZVRh?1hBhhB5&hFhF0JE5>*CJOJQJ^J&hFhF0JE6>*CJOJQJ^J hF0JEhFhF0JEhY hB5hhF5&hQ/hF0JE5>*CJOJQJ^JhFhF0J45U hFhFhFhF5hF&hQ/hF0JE6>*CJOJQJ^J hY0JEhFhY0JEAnna Polvkov, JiY Langmajer, Matj Hdek, THa Pauhofov, JiY Havelka, Lenka Vlaskov, Sra Sandeva, Lucie Poliaensk, Andrea Hoffmannov, OldYich Navrtil, Naa Konvalinkov, Lucie `teflov, Jakub Volk, Ester Ko i kov, Jana Synkov, Pavla Tomicov, JiY Maryako, Dominika Myslivcov, Richard Jaroslav Mller. Vstupn: 130 K ptek 21.9.2018 17:30 HEZKY ESKY Po em mu~i tou~ Komedie esko, 2018, 95 min, re~ie: Rudolf Havlk, esk znn, pYstupn bez omezen Charismatick cynik Karel Krl, na kterho ~eny let, je afredaktorem asopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezvazn zposob ~ivota utr~ hned nkolik ran. Dostane vpov, bval man~elka a dcera ho opt naatvou a na jeho msto je dosazena mlad afredaktorka Leona. Karel vyYea problmy po chlapsku spole n s kamardem estmrem se opije a v dobrodru~n noci si pYeje, aby se stal ~enou, proto~e ~ensk to maj v ~ivot mnohem jednoduaa a on je na tom kvoli nim bdn. Rno Karel zjist, ~e nsledkem no n jzdy a zsahem vdmy Zoltany se stal ~enou. Ovaem pouze fyzicky. Karel se jako Karla mus vyrovnat nejen s novm vzhledem, ale hlavn se nau it fungovat v ~enskm tle a zjistit, zda to maj ~eny opravdu snaza? Hraj: Anna Polvkov, JiY Langmajer, Matj Hdek, THa Pauhofov, JiY Havelka, Lenka Vlaskov, Sra Sandeva, Lucie Poliaensk, Andrea Hoffmannov, OldYich Navrtil, Naa Konvalinkov, Lucie `teflov, Jakub Volk, Ester Ko i kov, Jana Synkov, Pavla Tomicov, JiY Maryako, Dominika Myslivcov, Richard Jaroslav Mller. Vstupn: 130 K ptek 21.9.2018 20:00 TvY Drama Polsko, 2018, 91 min, re~ie: MaBgorzata Szumowska, titulky, mlde~i do 15 let nepYstupn Hlavn hrdina TvYe malomstsk podivn a excentrik Jacek miluje heavy metal, svoji holku, mal auto a svho psa. Pracuje na staveniati, kde m vyrost nejvyaa socha Je~ae na svt. Kdy~ jej ne ekan zmrza tragick nehoda, obrt se knmu o i cel zem Jacek se toti~ stane prvnm ob anem Polska, kter podstoup transplantaci obli eje. TvY je odpoutan, nekonven n bajka o vnitYn sle a krse, kter virtuzn kloub realismus, fantazijn prvky a ern humor. Vstupn: 90 K sobota 22.9.2018 17:30 DTEM Kubk hrdina Animovan / Dobrodru~n / Rodinn Island / Belgie, 2018, 85 min, re~ie: rni sgeirsson, dabing, pYstupn bez omezen PYbh mladho kulka zlatho, kter m problmy nau it se ltat a migrovat se svou rodinou do teplch krajin. S pomoc nkolika kamardo je schopen pYe~t ve svt plnm nepYtel a nakonec je i oslavovn jako hrdina. Vstupn: 110 K sobota 22.9.2018 20:00 HEZKY ESKY Po em mu~i tou~ Komedie esko, 2018, 95 min, re~ie: Rudolf Havlk, esk znn, pYstupn bez omezen Charismatick cynik Karel Krl, na kterho ~eny let, je afredaktorem asopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezvazn zposob ~ivota utr~ hned nkolik ran. Dostane vpov, bval man~elka a dcera ho opt naatvou a na jeho msto je dosazena mlad afredaktorka Leona. Karel vyYea problmy po chlapsku spole n s kamardem estmrem se opije a v dobrodru~n noci si pYeje, aby se stal ~enou, proto~e ~ensk to maj v ~ivot mnohem jednoduaa a on je na tom kvoli nim bdn. Rno Karel zjist, ~e nsledkem no n jzdy a zsahem vdmy Zoltany se stal ~enou. Ovaem pouze fyzicky. Karel se jako Karla mus vyrovnat nejen s novm vzhledem, ale hlavn se nau it fungovat v ~enskm tle a zjistit, zda to maj ~eny opravdu snaza? Hraj: Anna Polvkov, JiY Langmajer, Matj Hdek, THa Pauhofov, JiY Havelka, Lenka Vlaskov, Sra Sandeva, Lucie Poliaensk, Andrea Hoffmannov, OldYich Navrtil, Naa Konvalinkov, Lucie `teflov, Jakub Volk, Ester Ko i kov, Jana Synkov, Pavla Tomicov, JiY Maryako, Dominika Myslivcov, Richard Jaroslav Mller. Vstupn: 130 K nedle 23.9.2018 17:30 HEZKY ESKY Po em mu~i tou~ Komedie esko, 2018, 95 min, re~ie: Rudolf Havlk, esk znn, pYstupn bez omezen Charismatick cynik Karel Krl, na kterho ~eny let, je afredaktorem asopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezvazn zposob ~ivota utr~ hned nkolik ran. Dostane vpov, bval man~elka a dcera ho opt naatvou a na jeho msto je dosazena mlad afredaktorka Leona. Karel vyYea problmy po chlapsku spole n s kamardem estmrem se opije a v dobrodru~n noci si pYeje, aby se stal ~enou, proto~e ~ensk to maj v ~ivot mnohem jednoduaa a on je na tom kvoli nim bdn. Rno Karel zjist, ~e nsledkem no n jzdy a zsahem vdmy Zoltany se stal ~enou. Ovaem pouze fyzicky. Karel se jako Karla mus vyrovnat nejen s novm vzhledem, ale hlavn se nau it fungovat v ~enskm tle a zjistit, zda to maj ~eny opravdu snaza? Hraj: Anna Polvkov, JiY Langmajer, Matj Hdek, THa Pauhofov, JiY Havelka, Lenka Vlaskov, Sra Sandeva, Lucie Poliaensk, Andrea Hoffmannov, OldYich Navrtil, Naa Konvalinkov, Lucie `teflov, Jakub Volk, Ester Ko i kov, Jana Synkov, Pavla Tomicov, JiY Maryako, Dominika Myslivcov, Richard Jaroslav Mller. Vstupn: 130 K nedle 23.9.2018 20:00 Upgrade Ak n / Thriller / Sci-Fi / Horor Austrlie, 2018, 100 min, re~ie: Leigh Whannell, titulky, mlde~i do 15 let nepYstupn Ak n sci-fi o chlapovi, kter se nechal nepatrn vylepait, aby mohl znovu stt na vlastnch nohou. Aby se mohl pomstt. Vstupn: 120 K pondl 24.9.2018 17:00 PXEDN`KA ern Hora krsn, znm i tajemn PYednaka cestovatele, provodce a fotografa Davida Hainalla o pam i cyklistickm putovn po jedn z nejkrsnjach zem Evropy. Rozlohou mal balknsk stt v sob ukrv nejen divok, t~ko pYstupn hory a hluboce zaYznut Y n dol, ale i travnat horsk hYebeny, na kterch se prohn stda kon. V horch a podhorskch vesnicch provz tulky tmY na ka~dm kroku v n usmvav, pohostinn a hrd lid. Okusme tak atmosfru historickch pYmoYskch mst a pravoslavnch klatero. Vstupn: dobrovoln tvrtek 27.9.2018 17:30 HEZKY ESKY Po em mu~i tou~ Komedie esko, 2018, 95 min, re~ie: Rudolf Havlk, esk znn, pYstupn bez omezen Charismatick cynik Karel Krl, na kterho ~eny let, je afredaktorem asopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezvazn zposob ~ivota utr~ hned nkolik ran. Dostane vpov, bval man~elka a dcera ho opt naatvou a na jeho msto je dosazena mlad afredaktorka Leona. Karel vyYea problmy po chlapsku spole n s kamardem estmrem se opije a v dobrodru~n noci si pYeje, aby se stal ~enou, proto~e ~ensk to maj v ~ivot mnohem jednoduaa a on je na tom kvoli nim bdn. Rno Karel zjist, ~e nsledkem no n jzdy a zsahem vdmy Zoltany se stal ~enou. Ovaem pouze fyzicky. Karel se jako Karla mus vyrovnat nejen s novm vzhledem, ale hlavn se nau it fungovat v ~enskm tle a zjistit, zda to maj ~eny opravdu snaza? Hraj: Anna Polvkov, JiY Langmajer, Matj Hdek, THa Pauhofov, JiY Havelka, Lenka Vlaskov, Sra Sandeva, Lucie Poliaensk, Andrea Hoffmannov, OldYich Navrtil, Naa Konvalinkov, Lucie `teflov, Jakub Volk, Ester Ko i kov, Jana Synkov, Pavla Tomicov, JiY Maryako, Dominika Myslivcov, Richard Jaroslav Mller. Vstupn: 130 K tvrtek 27.9.2018 20:00 FILM vodn slovo: Miroslav Macek Zpvn v deati Muzikl / Romantick / Komedie USA, 1952, 103 min, re~ie: Stanley Donen, Gene Kelly, titulky, nevhodn pro dti do 12 let Ikonick dlo klasick ry hollywoodskho muziklu a geniln tane n sla Gena Kellyho, Donalda O Connora a Debbie Reynoldsov. Vstupn: 80 K ptek 28.9.2018 17:30 DTEM Mal arodjnice Pohdka / Rodinn / Fantasy Nmecko / `vcarsko, 2018, 103 min, re~ie: Mike Schaerer, dabing, pYstupn bez omezen Vaem znm Ve ern ek o mal arodjnici a jejm vrnm havranovi Abraxasovi se od tvorco Heidy, dv tko z hor do kal filmovho zpracovn. Jen nkolik set let mlad arodjnice se chce podvat na slavn sabat, kter se ka~doro n kon na vzdlen hoYe. Pozoruje slavnost ukryta za keYi. Je vaak prozrazena a hlavn arodjka baba Bimbula j ulo~, ~e se do roka mus stt dobrou arodjkou. Mal arodjnice pYi svm u en vaak kon jen sam dobr skutky. Jak dopadne jej mistrovsk zkouaka? Vstupn: 100 K ptek 28.9.2018 20:00 HEZKY ESKY Po em mu~i tou~ Komedie esko, 2018, 95 min, re~ie: Rudolf Havlk, esk znn, pYstupn bez omezen Charismatick cynik Karel Krl, na kterho ~eny let, je afredaktorem asopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezvazn zposob ~ivota utr~ hned nkolik ran. Dostane vpov, bval man~elka a dcera ho opt naatvou a na jeho msto je dosazena mlad afredaktorka Leona. Karel vyYea problmy po chlapsku spole n s kamardem estmrem se opije a v dobrodru~n noci si pYeje, aby se stal ~enou, proto~e ~ensk to maj v ~ivot mnohem jednoduaa a on je na tom kvoli nim bdn. Rno Karel zjist, ~e nsledkem no n jzdy a zsahem vdmy Zoltany se stal ~enou. Ovaem pouze fyzicky. Karel se jako Karla mus vyrovnat nejen s novm vzhledem, ale hlavn se nau it fungovat v ~enskm tle a zjistit, zda to maj ~eny opravdu snaza? Hraj: Anna Polvkov, JiY Langmajer, Matj Hdek, THa Pauhofov, JiY Havelka, Lenka Vlaskov, Sra Sandeva, Lucie Poliaensk, Andrea Hoffmannov, OldYich Navrtil, Naa Konvalinkov, Lucie `teflov, Jakub Volk, Ester Ko i kov, Jana Synkov, Pavla Tomicov, JiY Maryako, Dominika Myslivcov, Richard Jaroslav Mller. Vstupn: 130 K sobota 29.9.2018 17:30 DTEM Yeti: Ledov dobrodru~stv 3D Animovan / Komedie / Rodinn USA, 2018, 96 min, re~ie: Glenn Ficarra, John Requa, dabing, pYstupn bez omezen Rodinn komedie, ve kter je Yeti pYesvd en, ~e zhadn bytosti znm jako lid opravdu existuj. Vstupn: 130 K sobota 29.9.2018 20:00 Beze stop Drama USA, 2018, 119 min, re~ie: Debra Granik, titulky, pYstupn bez omezen Patnctilet Tom ~ije se svm otcem v lese na okraji Portlandu. Dobrovoln izolace od tzv. normln spole nosti jim umo~Huje vytvoYit si realitu istch, civilizac nezka~ench prostch radost. Jednoho dne vaak o sob okoln svt dv vdt a konfrontace je nevyhnuteln. Vstupn: 120 K nedle 30.9.2018 16:00 FILMOV FESTIVAL Hlavn osu programu budou tvoYit celove ern autorsk filmy se zamYenm na architekturu a design. Clem je pYibl~it slavn i mn znm, pYesto architektonicky vjime n stavby prostYednictvm pYbho lid, kteY v nich ~ij. Domy maj rozn podoby i charaktery, ale a~ se svmi majiteli dostvaj finln otisk a zskvaj duai. Winter (Christina Picchi, Rusko, 2013, 12 min, rusky/anglick tit., nevhodn pro dti do 12 let) Portrt ro nho obdob na hranici civilizace a pYrody na rusk SibiYi Portrt ro nho obdob, putovan po severnm Rusku a SibiYi, reality, kde hranice mezi ~ivotem a smrt tmY neexistuje, kde civilizace bojuje a zroveH pYijm pYrodu s jejmi odvkmi zkonitostmi. Reflexe ~ivota, adaptace nemnnch cyklo existence. Didi Contractor - Marrying the Earth to the Building (Steffi Giaracuni, Nmecko/`vcarsko, 2017, 85 min, anglicky/hindsky/anglick tit., nevhodn pro dti do 12 let) Setkn modern architektury a tradi nho Yemesla na pat Himlaj Architektka Didi Contractor ct tradi n Yemeslo a respektuje pYrodu. PYi stavb vyu~v pYrodn materily - bambus, hlnu, Y n kmen. Svoj domov naala na pat himlajskch kopco v severozpadn Indii v dol Kangra. Dom, kter si tu postavila, je na prvn pohled jednoduchou hlinnou stavbou obklopenou bujnou vegetac. Chodba je postaven z bYidlice a Y nho kamene. Podobn charakter maj vaechny budovy, kter tu projektovala. I pYes svoj vysok vk je Didi stle aktivn a sv znalosti pYedv nejen mstnm, ale i studentom architektury, kteY za n jezd z celho svta. Snmek se stal jednm z divcky nejspanjach filmo loHskho architektonickho filmovho festivalu v Rotterdamu. Bloki (Konrad Krlikowski, Polsko, 57 min, polsky/anglick tit., nevhodn pro dti do 12 let) Sociologick sonda do historickch i sou asnch bytovch komplexo v Polsku Snmek je sociologickou sondou zamYenou na vstavbu obYch bytovch komplexo znmch jako bloki, kter vyrostly pod pYsnmi regulemi komunistick vldy a staly se domovem tisce rodin. Film vaak nen pouze historickou exkurz do minulosti. Vnuje se i progresivnmu rozmachu developerskch projekto, kter se poj s vstavbou oplocench reziden nch objekto zaru ujcch svm obyvatelom zejmna komfort a bezpe . Vstup: voln nedle 30.9.2018 20:00 HEZKY ESKY Po em mu~i tou~ Komedie esko, 2018, 95 min, re~ie: Rudolf Havlk, esk znn, pYstupn bez omezen Charismatick cynik Karel Krl, na kterho ~eny let, je afredaktorem asopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezvazn zposob ~ivota utr~ hned nkolik ran. Dostane vpov, bval man~elka a dcera ho opt naatvou a na jeho msto je dosazena mlad afredaktorka Leona. Karel vyYea problmy po chlapsku spole n s kamardem estmrem se opije a v dobrodru~n noci si pYeje, aby se stal ~enou, proto~e ~ensk to maj v ~ivot mnohem jednoduaa a on je na tom kvoli nim bdn. Rno Karel zjist, ~e nsledkem no n jzdy a zsahem vdmy Zoltany se stal ~enou. Ovaem pouze fyzicky. Karel se jako Karla mus vyrovnat nejen s novm vzhledem, ale hlavn se nau it fungovat v ~enskm tle a zjistit, zda to maj ~eny opravdu snaza? Hraj: Anna Polvkov, JiY Langmajer, Matj Hdek, THa Pauhofov, JiY Havelka, Lenka Vlaskov, Sra Sandeva, Lucie Poliaensk, Andrea Hoffmannov, OldYich Navrtil, Naa Konvalinkov, Lucie `teflov, Jakub Volk, Ester Ko i kov, Jana Synkov, Pavla Tomicov, JiY Maryako, Dominika Myslivcov, Richard Jaroslav Mller. Vstupn: 130 K .................................................................................................................................................... PXIPRAVUJEME NA XJEN: Toman, Venom, Zlat podraz ...................................................................................................................................................... VSTAVA V GALERII KINA RETRO: Cesta Vstava vtvarnch prac kliento sociln rehabilitace Soreha Charity ZbYeh, kter je ur ena pro lidi s duaevnm onemocnnm. Prce zde vznikaj pod vedenm Aleny Vor ov v rmci programu Tvor atelir. Na vernis~i vystoup ~ci ZU` ZbYeh studujc pod vedenm Veroniky KolYov. Vstava potrv do 9. prosince. Vstup: voln ..................................................................................................................................................... INFORMACE: REZERVOVAN VSTUPENKY NUTNO ZAKOUPIT NEJPOZDJI 24 HODINY PXED ZA TKEM PXEDSTAVEN. . program a rezervace vstupenek do kina RETRO na www.kinoretro.cz NABDKA REKLAMY V KIN RETRO: Kino RETRO nabz projekci reklamy a reklamnch videoklipo, pYpadn zprostYedkuje jejich vrobu. Cena dohodou. (kontakt 775 279 552) HRԴִ.8hjȷҷƸȸظ,DFH4» 8^½鹰{rl hF0JEhFhF0JEhFhN hN5hhN5 hY5hShY56hhY56 hhYhhY0JEhY hf5hh?15h1h?1h?16] h?1h?1hM`h?156h?1h?1h?156h?1hY0JE"ȸ,H6 ^0j Bgd{gdYgdB$a$gdFgdFgdNgdYgd?10hjzdpr @BR DH68HVϻ蝗ϻ|rkc^ hZ5hhZ5 h{h{hM`h{56h{h{56h{h{0JEh{he hF0JEhFhF0JEhYhB hB5hhB5&hFhF0JE5>*CJOJQJ^JhFhF0J45 hFhFhFhF5hF&hFhF0JE6>*CJOJQJ^J#BRF8XZZ,f2RHLgd?1gdB$a$gdFgdFgdL $a$gdL gdL gdYgdZgd{VXZlnp NPnp8:RT4Z~,dfua&hFhF0JE5>*CJOJQJ^JhFhF0J45 hFhFhFhF5&hFhF0JE6>*CJOJQJ^J hF0JEhFhF0JEhFhL 5OJQJ^JhQ/hL 5^JhQ/hL ^J hAt0JEhL hL 0JE hL hL h1 hL hYh2]hYhZ"fv02RFH "JL\hlr:<澴楠꜓}ypj hF0JEhFhF0JEhFhfh zth zt6h zth zt56htLh zt0JEh zt hf5hh&.5 h&.h&.h&.h&.0J45h&.hLHh?156h.wJh?156h?1h?10JE hh?1h?1hYhB hB5hhB5#Ljl<L"Btgd\Ngd\N$a$gdFgdFgdYgdBgd ztgd?1gd&.< "2@Bp*rtxϻzungcZPcHhhQ5hQhQ56hQhY0JEhQ hQhY h\Nh\N hf5hh\N5 h\N0J& h.wJ56h.wJh\N56h\NhY0JEh\NhYhB hB5hhB5&hFhF0JE5>*CJOJQJ^JhFhF0J45 hFhFhFhF5hF&hFhF0JE6>*CJOJQJ^Jx"2$$d%d&d'd-DM fNOPQa$gdJP/$d%d&d'd-DM fNOPQgdJPgdYgdQgdQ "68@F|vj[vKhhXAH56OJQJ^JhhXAHOJPJQJ^JhXAHOJPJQJ^JhhXAHOJQJ^JhhXAH>*OJQJhhXAH>* h0J5hh0J5 hY0J5 h0J5hc!6hc!60J5 h"0JE>*jh"h"0JE>*U h"0J hc!60Jh"hc!6hYhLThhQ hRU5" vrr@2$$d%d&d'd-DM fNOPQa$gdJP/$d%d&d'd-DM fNOPQgdJP/$d%d&d'd-DM fNOPQgdJP/$d%d&d'd-DM fNOPQgdJP tvTVXóxnXEXEX5hc!6hc!656OJPJQJ%h56B*OJPJQJ^Jph+hc!6hc!656B*OJPJQJ^Jphhc!6OJPJQJhhOJPJQJ^JhOJPJQJ^Jhc!6B*OJPJQJ^JphhB*OJPJQJ^Jphhhc!6>*CJOJQJaJhhc!6>*hhXAH0J5hXAHOJQJ^JhhXAHOJQJ^J&hhXAH56CJOJQJ^JaJvXVb  ojegdFgdc!6/$d%d&d'd-DM fNOPQgdJP2$$d%d&d'd-DM fNOPQa$gdJP/$d%d&d'd-DM fNOPQgdJP 00246hj|8vTV`b߿߿ߵnZPFhOJQJ^JhXAHOJPJQJ&hc!6hXAH56CJOJPJQJaJ"hc!6hXAH56OJPJQJ^JhhXAHOJPJQJ^JhXAHOJPJQJ^JhhXAH0JE hhXAH0JE5B*CJphhc!6OJPJQJh#B*OJPJQJ^JphhB*OJPJQJ^Jphhc!6B*OJPJQJ^JphhOB*OJPJQJ^Jph  8 ^  0 hjz¹—rjea]SChPXhI0JE5>*CJaJh<\hI56hthB hB5hhB5&hFhF0JE5>*CJOJQJ^JhFhF0J45 hFhFhFhF5&hFhF0JE6>*CJOJQJ^J hF0JEhFhF0JEhFhYhLThc!6OJPJQJhh5OJQJ^Jhuf5OJQJ^Jhufh5OJQJ^J ^  0 jJ024$a$gd)'gdPX$a$gdPX$a$gd2 $a$gd2$a$gdzGBgdI$a$gdIgdEgdB$a$gdFgdFVX\".0246xtlgt`XTM hkhpnhjhnHtH hPXhPX hPX5hhPX5hPXhhPX0JEhpn hPXhS hPXh!Y hPXh0 hPXhpn#hzGBhzGB0JE5>*B*CJ phh0JE5>*CJaJhPXh0JE5>*CJaJhPXhY0JE5>*CJaJhPXhU0JE5>*CJaJhPXhUQ0JE5>*CJaJ46bx" $a$gd2$a$gdO hkhhS,jTh<hCW<CJOJPJQJUaJ,j Ah<hCW<CJOJPJQJUaJ61h/R :pM. A!"#$% DdK9n*  6 Wf3A A( @ @?ZbYe~sk kulturn jarmarkTimes New RomanPaprov pytlkRY-Unm+ rxDFpY-Unm+ rJFIFKKeMSO Palette))19AA J R)1A A)J J)Z1b9 R) R1)jA)J))Z11{J1Z91bA9bJJ{Z999 ZsC  ")$+*($''-2@7-0=0''8L9=CEHIH+6OUNFT@GHEC !!E.'.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE"4!1AQ"aq2#B$3Rb!1QAaq ?TSy#7tĄ+y nNuwPw:׽cg(2x:B~e(H鄔Y#g.# $eMZV f,YX1"Z5j}:um%_QI[*)a As@$p(s:'啦 Z[D=7 T^k4;x&eR6\no|jI1Z |)@YKu\yy# Ѷa85X3) ﷷ\!h԰;hbc`y'{b+$`go*v"$>f}k@oN#Kc.Yc]l܂=wpLLޥ*@(HaEIŌ>|eO z [88 тcU@z)Iyd$TT0*h(7ΰLѩN;}80G4)|}ࣞ\sţ#zQ^a3c9$@[zp.͡XQ0zpOW6a"0Εg`uMW0Lq>c s/qRv]Qw-F[Pc{q~e߂y3S&a:gWrSAAI6fVk,`|ax oV}q9G%c4/a}eBQKgjڶe{s@SpF9 32G":\aR-"굠c_FR!8! 2Ƭ; :ƣ[G]0is2kVb{Ǜg>P:ssc!LBYGN}{㇜c$0U|/.45V{2.N |xrhUi/Jr&XF7퉻9^PknLJWˡ ;U٬ JdG|<z1]`}1ՅcZWObs&5W{`eY̴pO(ca=3dPN+oVW$36x Ҽ^n.>f@-9MC vP [4/ǒi$V&VBɫ Уߧ 4d ؞tb̌GPKԀߧ8[SHمD`u݋8!Œ.wu7~ q0{w;~5#jgf[N,zfn=AP~SCG<#qDF/@\hkW]@xBRT2^RjW]^<9 h 5"d1|ܦXUb;mxxl E :zѐ.9-~mĢiaMC=1LC HYB б]Zsnv[xdPCJ Wn{bI فsq.^=oY}j54#XVZ3)IZEw"}"A%XӨ Q|=4g~0Yym+0w.UF{&+06u凿l$Av=q#}/c3"OjUfuٯ ;I;.M^"B 6~4B5ۖZ0g:$ksZ눈] @a Q`5KnGƲ.oKtWx&"Yv4z{`Y9ףIgYVCaVA@m 2ꩥ+gmr/)ULɖ[]O@0HmX9|.`~j:7Bo Osk֮trjS]f"9Láߡv~̑͠uV¸ۦ-0YEQ³rl! <6J8oPT Wޛ~X̴6jYUUfDo;":{X(y/>-ml՟A4}=?ys:BER,@_0ϮDr yYw(Mkha0 k6*BP@bqbno <͂a{Pqǥ_>Yry(++ZcRhK, =,4kȳx$@O;rbVGX I,Y ҵ^F!4j\ :Gp>0"ed `xwBF_EpI=qLRk^!'3/:qɭlnrx|K\/jW=x,R =.ɽ^A6N'r DFj =.ɽ^A6N'JFIFKKMSO Palette ۵p߽zŎząɔȋ̗ƉʌϞ˔Ѣɇ͖ΕЖ̋ըОϒҠԟѕէخ՜ؤۭ߶өeرlصuٹ~ۼܸsܼy޶k޽߹u߽x߿{߿Î|jryÇčƍƔ}{|„ÁɓɗÆĈČŃŅōƇǏȎɘqÀɒ̝s}„ȆȊȍȓɍɓʒʗ˔˘̙̔Μ΢u{āćŇƀƄƊdžǍȎɋ˒̕ΘХȇɉɎɓʍˍ˔̘͓͚̓ΘΜϡОҦyĀLJȋϜϠЗўԫ|Ƃʌʓˉˎ͓̎̕͘ΑΔΘΜϕϘОҟҦӠԥխȀɁɆɋʌ̊̑ΎϑϞЖћџѣԧզ̎͒ΖϛЖЗўҝҠҥӞ֦֬ׯ̅̊ΐϑѓјќҔҙҜӜԢԤթ֧֬ٮ΋όϔЖҝҡԦ՝բ׭۵ҒҗҜԟ֧֠עآادۯюӚԕԟ֦تٱکݹ՘֟ئ٧٫۩۴ݯן٠ۯ޷ۨݭ߲C  ")$+*($''-2@7-0=0''8L9=CEHIH+6OUNFT@GHEC !!E.'.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE"/!1AQ"aq2#BR3bC1A!Q ?귿+:K EtF|gs18HٟN:b,ZN+JҾ=/l;zeu'DF?w燳*DU rd%efj0Uv=A-Q'MJ\ҌGJa5}]!M4T>8ƺjR}9N ~|D;~A"l^14ĥ+Vѧ.PϜ9z4'LH[f%9F:8*lF^{=woxʈV27kES:;n kCNM{=&V#;gA^/WmF`v+/eoA\ eU@* x’a_&R1wJۑWΜJ?z4`-sWڰiI$}JQGg|zŤN%JdFݞ:dgd٦E'LF5{XshX1l}+!t._I+ )!]ӓYJdmr[UMxtJR[kkުr9^%aI-lq2h~a. )ї-dꈾL~ٟQ$u waͷkpt8[v@&u'2&zLAj{D5o}G8ƚ ӵH?4w=0|1xq?A]LkcDɺnWuƣ#gͅlVז0{NIa9jRWqK:}ZQ k'+3+y^9d@iFb?`;e@hDc?e?hCjElIhBe>mGoIjDhBlHlDrMoIpIkCnFqIrMtNxTuMvQpHtMrIxQtLvN{UxQuLxO{T~WuL[xNzQ{Q|U~VY~UzP|RTXZ_~TXZ]UWZa]X_cY\[_d]a`g`[^d`gchj_bhcgoidejjnpilimoqtjoptpruxoœq¡wãzğtġwĥ}ţyƥ|Ǣxǧȧ{ȩ}ȩɣwɥ{ʬ˧z˧ˮ̩}̪̬ͯήϫ~ϬабгѮӳӶԱִַ׺׼عٵٸڼܺݼ޾Ýş›şɤʢͦҭԭܶ& 3 = B#D'G,N2O-S6T3T9"[<#\7\@&`u:Fkt>ضPg9TcAЏ,6M+Bg;Jn-9c xcU=Jm~bC_#50'Fr&é^Fnq%V!HԶ;_1E,&c$#`wSmEN{۩6-gJu֕ؑǩE)YZBSND[{sW4D4O۾>-vM n"I8af#C.ذh p6;W¬"0 1ok`[P!]iG"}n QЭ\4VJablSy]y ݒ7MT&C" 9b؝"Wţymr|֞f`qkHDbUKG**ϪTBV|0w酈bc"z*ԦxT"B<WeOR"`58K++"d>cTdӲ X m(SMJԎGI",,l83\̔Q3%Prᐞ_NeҖ`ʼ6B:#<|6 eJ=0H,r}W^f*BD6cȋġ$6Llq:iYUj2,{ʋ<\4u\5OC' T ‚;۸ONHѮI j5,Cٮ:`lv8j(ƖYb|/iYOKI"ԙ\q*vS5zm|"+TF_QK ƲJab;[兗 -Rqc"{;=b&XgY1ۘ'J0x}i%]`#xh 60h3T(8b /@jjz%I9h`WM[AV=S*}=>1V4]UU JcFav1HfSDj cun^uűY]jY `=c*hG6uL I$I*uB7II){i#lA Db)<}7A^TI 4ȐO?=f4#I=!9'q3Z: ,6>l{abeu+Q=9bmEGMv{phfU,ڨT ˮ SOQI5a⸕KvX炐, U _A<iaQ90=p(!DH#:^]=,GLHlUਦ{1O݅KIt(.N 5 htRMKkbYdpS ,Gvt8%E]e)$ >`*˩5J`9{@+`E ccfQr`"lnyw>x]RK#mXp?SMWc2IjN"ژCOSuawSbEc`Q8*֭6쯋O6R 5ha{׾ f-QuV:eCr!yYשּ0~qCi+H:dX# A[}myuAIs6עjdot7c+aI&txQR-ۗcO=F\M#ezv+phR2?p{r(5F)Samx~bwc% _MH`A>?qҚmK[ԵO Y -^kQ, Cr6g3R7 [ԪGU{=gfRbQ\r:t 8="œHqG#I}׼y㡵H"+N1nƫ)`[Է1!',)@f& XXHCT5G3P;?8 _',3e"C "6Ny\_HLu!Չ{_O *&Y =}`QTd ԝchBFːŹb`b}#xS0ZB &R]X2JVֳ|m9% CR>ҥO\µ?#l?G u Z3p"QЃ~VSG TX̠ۙuO!LpA#I=>^P})fx{\R,WT"4UfмJJE AQ+h%eRjR9{tGMPXm91$gNqiU<9QO$:g[bb+ɖq=LGYJATeIsѺ!?#Y ʶ h$A*+6IQ8R-{r>POU[D)z0T#b5DY ݐ/:l@ ] QOM@qYrԐCJL6;a<’h fIQm;Z) baB؁I9FJf#x `9XƜPU$_:ʬt(Tܪ~1{OH+Cu`zahHAJ5F>M?) B2QfcϾ >XJ:=>W)egK}zotaf<ﱸy, I+)XnGo=6i4NMkS>ET4C!T`~aWlHـ=;✕EM$o; diAM_qA^9fRkS=G2ВH>@ָV!1 ~?C s?hbƶk:uې68QBi4qk ooc夜I<2u蠒8ƺjR}9N ~|D;~A"l^14ĥ+Vѧ.PϜ9z4'LH[f%9F:8*lF^{=woxʈV27kES:;n kCNM{=&V#;gA^/WmF`v+/eoA\ eU@* x’a_&R1wJۑWΜJ?z4`-sWڰiI$}JQGg|zŤN%JdFݞ:dgd٦E'LF5{XshX1l}+!t._I+ )!]ӓYJdmr[UMxtJR[kkުr9^%aI-lq2h~a. )ї-dꈾL~ٟQ$u waͷkpt8[v@&u'2&zLAj{D5o}G8ƚ ӵH?4w=0|1xq?A]LkcDɺnWuƣ#gͅlVז0{NIa9jRWqK:}ZQ k'+3+y:a8r:a-#v:|rzN@8Uo\RuzWO@8N gGputdzWN@8~~zWN@8;/켸p>]0=&W6=&OWOޭoN pN +Gty\<<Vcz%s#x0.Wtz&̸z S#x0c GpJ@scfzt%b{'ǧG은 ==`te=7M+`9N߫nG:\>>=`tT#F@XN`~z=#B@XKgG셀l^9=`te;WA9^##N@X`\}mz ꗦGl._nE:<-}ջGlN_:=`KtuzV["ׇO `NU7O`ݞ[}~zgG~'7NX3`.U_f:v|z[G-V?=`tyO׹ptmRuiz!k!l۫;Gm_^8=` tmPSt:[G,'7MX*`?]}}zR MX"`\`zsS,+>3=`ItX==[G,_oUNX`ߞUQu2`?>1=`@GLz):sO"𷽷 :?˧GzB!$p~#I@r"h~zcx4VOpt O8k:W}ǦG%+u#Ί:_}z p5SW6ȃW'Gt$p-Uߪ5=Ptխwxc peK@cC@.TVOptշ X)3;OM:NC:ImCYXiuaz8+/>=J _~}z8k<=Vϙht{Յ!D@X^Yau2=OLx8:;G(c;W}mz&0bgX)/YL(Y%0W 0ӫ_:=7%/ӧ%UR8='%`tJ@`itX;mCXWV]샀`tX;=LO@`~`tkG%U?1=&5Յ!˪{n 80#mX_l~u`t|! 3W&Uvz"lNK@`KE#uؚߩ֜U]\W`=tR`t7! lW,U9=X6Ru`t|uouyzL:{rez<:{s`Yt=չ!r#سS9=XJ<;W}<=%@].MpRՅ! NuvF@tx;G%\NoTOC@Gv<=8{:<}ե!]4_Ns??=8:\۫oT'C|{zpx:\: pN:!pmWV!XW]\?LɥN#!`9]:Ck'a^}:\GF@úszpt8TwLwz p6.T^6=2:[X8mwCG'{sdzt8V<2฾R1=x(\! p|O.O }ե!)\4_0r;潾:7=L@e3W:,: ,'^~\ػh_캾tH@4 2I2Ra, ʠea[,â.']T/*R*2>'t?^k9'O^~oMb@崧::|:6סGæC``VQ<΀A! Q`aV +#`]`X<Ȁ-N[ȀgW|:։VA#C`]`uNu`@vhK'ѯ7̀-F=Ӫ]! ^N?Ȁqj ^4: vx!* ]1! ~:t:9Z;:3ʀ`Y=ȀXFt<'Vϝec@C:p :lS[\d@Mz[ut,:l=-C`8`utL2Ϩ)tRGT tQ@~x*^ IDATWNGN3WItQ*T-kowR^S}t̀kVW?Xݩյv:XUR}z%f@է.z%wPu-V3RL9zOuTUtץn^㒯MuVݯp%t!]T7n[=::g ^^0r2ENiqe+.'ϸϷhqՏ3XuWU}|%:T=WbhVӞ?>t:a@7_Tbx͗=Z]4r0쿳[onPݻz](`Ur:`@WY}wuLgNF{#g@zWgx+wtXf/~l:Yt=Tׯb\p2 wU7``U[=hpYVL0À0Nn_ݦzqwE@m߬vM >Y=Qu-9EXt;π<.>\luzvuv`9}zmuWhl՛[Ls jqZ^W;:έUݻF`ݬz{9:j\&O8~hLG 꿴8~%՗F`==:~:e@qt9{:`u!y}u뷿+]T/$VƇ50OVlq*)ggs`-`3|WPn=ut+l=:fzuիjzzl-:T׻?X)7V7` 8zYOW}6VջM5 \TGUGVo.-w'XqtWW7^R}u6OW'MGp \UOn\=!ÕyA:{+Zfs`MXQtŅ;;T><KյC?tׇ[路b\Mw:-wuul#wtTzN:[gU7NϰiU`:g@`|zQ鏯>?;{[51ήNnZ39Zt{ǀN9zCugs`<va6qgs`G/ LzoCձYo׫jtW΀3n]f:+g@`YW\1:6[#<:!Y/׮U<w2.;W7~5XW~gsW=i:o3k,TY}n6 #X0.^W@ꋳ9_z{uttV߹+ë/>*ttYՋS=l{UϚttת_nV:o63dtTQ]<W՛Ml*:Ճ;U3Wqt&2)-pU\h:`4XPp \'T?5i lVzR](t6y)ͪ^gXz{C1tV'U3udMa@otuN3 pyXݥzpUp3z[ui-y)ׯZXgtjT/nVh6 v̀{Kc;Vm6 G#֕'W?yTL#:wxY-yrXjp12sV]<9zt1t>W=nast:1hA՗[XUoXtZUkqoyMNG :lUݹp gZz2Nգ Nn5 .^S@ų9=;/~2_^U-_Xet`Y=_}uUe@T85XEt1Φ&~5j Ψn]t8nDN՟ ^X1J |>Qp-kWo;{- n$:{OVn'#VV{[UUZvUoXztX_4Φbzt3PuDo8ef@ݪMat2jXuW [X~{7WM,#:sVw>9Ced@'g4:WƀꗫO QV/CU^V]4rQeb@uNg[XNWXtX~ztKwOG,:lW?_ݷp 巫[Woa[t4:l/x-,SOGL2z{?6R8:50ŀsݫgV 0c# VGUna MGL0voM0-= :k:6׫UW_MaНLG4: ^`JutN2Wsݫgx'rMA!;ŀ\ T8λmb@GUu:wru`@JMs귪Ll7:/.Wp ;#i>+7㫻LGl':!WokTo=] J{x#vŀl߫Pt#*WݭzpiwMl5:ίS=:gs)[̀-GNmUd@qtDCCתސϙ5`;cuLޝMGl:.QW9{^[Uw>3–njt2;ϫ>:–ge@vڗ{8xi=€L8zd[;a@&:t[~Ճ#z:-qjut0SՑNp^6? rututʀ,GTR]<zMu}a@ 6j1?~YK€,3qYݯtͧ#Xf~tZկWCXv\tnC#X:K=pu Ju!COG\:Jέ\v:}s]#X5V'DUz]!WƀUϘaܲzt1yc[ ꬆgT7"t`սzhY~ש^9pE :sC+GW xOuʯUOG\X'~:s:ue@]֣NG\ʀKGoLpvWvMX_bD?{:t2cW6`@GfD_f[=}:lTfD_fOn6l6:)~::g:+t`M_UMp `4^]<zyu`3M\VO6TT/ \x:<t`R\Ξ%1-Eg\zt WE#cMG̀.NG-/6,oNp9U>=BUw~v:X_t}NPs=z2\OW?D:nT=q:XOt#i #c@{Qn:W={:X?t}O#խ#b@7xC65LGŀ>WP]8Ꭾ5:PzI{:Xt6C#`@Wjc=3>:Zu v13?>NV`k:e:b`OGl'TןV`W=:s:dC]`ugGOGlGU7V`뽥ztĆvj2lT5Ztz :k:}:ŻkVϞVXVLl?~q:bC=tZ hW`ê/wlc#a@~_=Řzt: ;K#6ЏVGOGsY}r:b=śWɀsέZ?an_`v'NGlg:p5 ;՟NGl;Tn:XntwAr3 ;29 +e@sa$GU`gNGl+d@ǪNGǀ0צC6ȳc@X~q:bxu`k? B`y\T|utȆOC0,^<A|`< qLu`9Ϲ#C6r0,߫^?!Ӫ/NGlkTOW'LGlVLG h:`I p,:,קȉ7#6-t`C`y?gNGlCGLGs OvOG3 Ⴜѽ~j:a@X1<0'WߘXsw6<:j?#6S ꯧ#1-#e@X=VXs#e@XM;Nn8:zR5vP`VgNGGTיv`Ő8zt3 Ik10wWXc~d:~t5`ßToXcU7`}R7zU`}k-t`MXS7lq; k1_r:bMݥt= k0Wm:bM_2l=::h:b ]zt [#c;qչkYyk&2k##e@XϩΙXC?l:B5tP`6Ë3#çc@ Xt:b ݢ:j:tKk)tXtqfZtp UX3׭48:f9ztztp LG;UGLGƀyί~e:b 6[OMGkMGπ.[[_WMGπQtĚyt \ j IDATkՍ#c@ltF`6 #NǀOGTGLG΀yՋ#̃}g@ #ծ`:5rG#}c@qtOG׸1`:wvkkA3pY<&F5wX!tWWgMGUכXVߘ`_NX{XVNlS #քk`E"ٻ9( *uh kE[[jѵhն{vvv:N{vZ뢕DEXAZ@$썋SBw]sx ́$Z=b$htş%yzzpd:bOOUGZ=8<c,> \Y=b\=8<$'U^N@xܔ;'W^N@x IHQ=4_gYν1{G/&EHgy2N#:wyt_t]Iί=Y=$WUU:$TtV$TԎ$Vr>Z=X?OrzD>0;Uy(Gt$zN@`W;X/'zD>P=f'J[ }YNrf$Gt$W=f&j$zL@`GN03u&#:tiTY VѡzJ@`]2ɡ@ܛk#:0+tXСw$9zH@v<[=3IT̫zH@`$zD:X7q?~~ Iљ%9zF@`%' EHؽzF@`SߩؔЙw%9zD@`SHzDGN""-W=x*gGt淫LtET`mz@g[=f"IW'yzDG@ ؤI>S=#oz: 6D@`ӾGtlڡx~<@ w'9z@@zD'NN0*]=#> PY:G'T7#:0JЉY=F'P$9X=;:@G\_=V Tz@'tX3jMU=:@X=oOrr@ Ё\R=F&Ђ+q5hInсwV 3::@+ЁKhIvUhܙI\=F%Џg`MtZwЏN@5hI~X=qTQ @@+4׫tE[(w_EIN#hͮ$Th؉IR=F$Т/Vhϸ0"]dO :-ڗ wXV?~X9ЪdzDNOra@MrKzF@e>~d~VL@vl~\=hlI@`6U$@[W ]=hm[={04pK@ZtzC۝@{tf:2:3z=Y=z$0_oU @{tftw5]=z%0?,A@`F%yzĚ$WX@tfuO5yzJ@`V?&^tf`5[=z%0Kը/wW^ jԀ:,I@`V:":z?E蕀F|.tf&$03%zk žA@5?:` t$T `Mt苀k"@_tXNptXNptXNp HzJ@Ӫ`tX8z1`tXxuc pBc pFؗ02Z?%_=F?`SάpU zQZ=F'Y`t:$W Ж0_7Ɂ0:di7o3=Q=]=(n3tZ^v@ߛ#`:п@m[,th;st :$Q=f!@}W#`:$pV oWn@zD@;ɏGLtHP=0nNU=f"0W=0Y=f#0T=f?`.p[6N@`vW8;<^=f#07V8 o:{}v( 07tf/$?3^[IU /qSZ{0+/p0#`V:3Y=%dOvVx tfvQPH@`f;PH@`f;?%zL@`f-}s(&-zz/L$_/7m#`v:Y=_`r:z P=/ZyLoUtss(&0Ӓj|;4B@`FoI;G.@#Zl۪Wxc 0wWHrMtF/ߙ 1o:!0S wo&9$Ȫ?~KNj7H@`d+ 0q뒼ϓ|>ptFU$7A@`T3:"0RoOtF[IN/Um`I:#z_}o 2Irc}`I:yU-]}% $)T?$0޾+=mM /I@`$% o$0\Wx&|W-lH.+9Q\:tN@`o + -:T=.} o+"-zz]mےI- mW=:U,":9Le}!лW$WtX1޽#ɹE䡢 o|; D@wRD IDAT::=;-n?䖢JUtXU~5هKI~ ID@WJk$ЫϷ': I@G;x^$H@GoOrAL@Go cEwE5I~, @o>~&Лݗ t`P:uI( l@Oޞ¢۟- l@OMݭ$_( l@O>Vt[I. l@/H;E?Wt ^|()Et@/>~G6H@J]@l]`tz$o, EwJrKm`tEOU9($n&-:P=\䒢>h]I+ hNj~1@E?Wt("в%9$W $St("ЪS|gtZuY3 n%B]@>Yt$?+ hю$(}E]@ޙW hݽ9OntZ[th@k.Lri+ hMoMr_m:âW!В\Vt[@ $'ݕ䮂@CtZoz}4,^WL]!:<ɫ ɝwH"ІS|趀$hGYpGI_ph@ ]]_vJ?,-$P]p$ @t*EtEt*}0k ޟ䶂@t?{wYw;d"Y [Aj P EBHmmm]U[l !6,Z)E-"EB2yC̼g|yᯙ+AXF]IѸ׷_1(Xbt`];xTu\{@. A2(}20£;Ƚz\`ᩃr_9(Xt;: LՉrU]= XtAV)z} 10GTwCrb@`Jg}\`y}y};p L囪; }Src@`*9pP LIr :Sxbu߬>6 XAtA :v\^3 XQtՑr__}b@. ,r_1(XQtr?Yn@. ,ӫ侪v@. ,ҙr/ 0:rar?Rq@. \]j׀˫+΀s z}+΀"|yuʀU :0/ րE8c@00o= U6 Xtm_1(Xt`}ntmwu+kĀ,kF`Sm@뫏ֈy:{P/ ֈy9zʀOV : :r֠W ֌y8z܏Ts@. ó^^8 XCta_>(XCtvArzπ\`M)`@`'v7P]6 Xctv1価3gʽtP. lSMr5g@`R3 3]g }٠\`؎r `@`;ά{L`C؎dX|@.! S }S0pA0p(vW{Mu\`86 UէĀA??( tr c@`=:j@eՍr c@`z}ƀorVɀ\`8Vt@& Ƽr e@@:y@FtI8s^2(Pt`|'}33 }L`-ȼt@. r g@`{ɠ\`ؗê r 7Uw{iuÀ\:t̽KTtn[侥z@.@e@Ψ{ɀL3Օr>π-}EX}z@.stP.r~w@.0pӪȽd@&y2. p+tR}ˀ+ p+t:b@dd~z\}2u侸; ` }~mu\2lcg Ƚe@llDڋd&:fW5 66d@\ Lu\2lës^Y}|@.67Wwŀ.r`T6 2`3Ч҉3`{è,ό.^o@d:l]`]0 [:8z\`@gTGOyM3ŀ9r`3|E -tpߪ -t:{@J1Vw8/WO #tw̗T 6:z{գ'μzę;f@XoV&|m3v̀;f@X_O6q7M 0tX.]d; ` \]qr3^6q&yagęsc@X?`@&c{M'+:h@3TO8/WO 0wtrNgTO 0wt`kN tg^Q}lL0d̀L0㫧O&X:zxVu3/8` a׷zę e@X}_S:qV7L PtwyT/8` g^V}bL33c'kǀڦ~}W8`tuJЉ3;qd kWW1q&d K&μqLVӪ&DsL΀.8ꚉ3&e@X=9a &€zίvM a@X-GTN0'Vw0M;&ƀZ.8g&ƀ:Y}ӄy^7aPtq^s'ʀvWO&΀_c¼L0`5\8agN \ `[>Q֍s'X*t嶫`¼UWO4 Q}& `]8aoo=ɀX=m¼gOt ȉ^3QR2ӣ , &zvuyKǀ,GX_[}DYQl,e@XNN,%:}zDYK̀|ά(y5e,5:`OUO WOce,=:rh몟( `%Qճ&zEe:897Vib@XN&XteD9+ŀ.(7wMR },À0S;M$:xNc$:X_V=zwW:A2uQ[W{'XYtqΙ M <9?d@ 2Svg@'q 8g/TYp0Low}~8`z?^ b@ޅdhn:\}3\p1Ljς3>:tvU,8s`[ yxughu3֒`:-T e@Csm3LYx[_]kπ0E|>3,T.WoYx.,|a@Xc3x/U6`h6/ տ_ǀX|}˪,|b@XS.V?6`qyՇx>1,tUqAgl,:b<:~Ag :`cWճt6F3G.W}rAgl4:_ZX]sȀ3 cW.>6u c\u羾z``.X74}{I -f>Oݜ` :ox 1ëVLÀ0,﫮]`n_=}gbgp ;wFu\9 v9s>0WVyU vf޷ϿĜ es`Ou{s9!0ӣ 'UwYWQy":?Swp sr9Gtd@؞s߿96ݮWW,vpaes8Swp.9W` )s8psb@84Ϭn3iv}0/tCs9̑RՋ93o]^ /͡ `@88Uwzuɜts~c[?K̀p`wy?:t;ڳ͟}nslog,nۃ}:nuX:mUϪ>8*,`Tgn~9w` wZuCWTy]X0:gu~w]X0:ݥz!|uꈃW>:,`=H/ S0߯N91՟,S0ڹ=WW>*LŀTg{Q}]5a@BO?[]\=S`.dW 7;z WMnꫫ_]S}jh#&c@ٍo=lݣ 20@t PGXa9:_P-t[|jv p 8}cyؾ}u[3kn U[]_o=/W=|:vWwܽ:SOSs ofCW_+.:lG{lzrgĭkSa_W0|s{1s|>lHiPOfXyt`QT_Q=/Se`/n=lL[vȀ×Vl=;&8.OUQipcp(ivԭX:GWznru-3KȀϮö:ld)VMp7UoΠ,:p;4ͣ,ʾ7Voz `t\o?٭sA뷞66ݫl=:_{Go=oj:3c7[fzTz^1]7揮\oOحg߭^^0j;ţցIDf_U; zl4Rչe7y՟UT]lL8 :,=գ RshX gfCFQU[V}\cY X>tXGVOg=S^]lLRr0XGTX=cFڭ9կT/~~d)`:Lfilq O>ZzY6ߎ.f=lP]\}EaܥT:ah#`2tXTl{gaġuJ3GWTv m,WV=:zRC̭OT65:>TjuzsX7~`uE Cse@9z[{ mLf̛߯quB`{zAW8k:za9}ˀ՛Z;L@k7REG}#W?UuFA1y IDATS]YV'm{W?/3p[ n_Z>jT]Q=dl`_ 0snckjwuz-ՓwsX{H۠WW:vl`Kw :Qs`v.ʸO5:r\CwU{wX:sx4 ؗW?]}"S1pKl@(G`)S=zOs`CvUϬ~:ip #FX^yWnss`sΫ~.KǀTEWcޙ6\]\ctU`@X?~z"+տޛR:etU:j;zn;:E՗.@X='T/ސ`n@X-W?[utuc@X 'U/<Lӣ `U79Ln,V/utM:r:٭s9D@X.wiYO]`Ӹ<^]`7;z~E6`GW?_cpcYT;:utn:tvUK ti\\E77{2,5:|IUw`1X]:Xn߅;37Eշ.3ê_5;-Vw飋stypuEuEp8tToxV@8xGUϯ0UWV_9-;25:}]X0pط;T/80ڗWnlpBOmys c@]X߫cw`p /<MwꗫSG`,p6W :. 9ՑD|:I.0ǀlU]&xp:N:Xgkۏ]g@qs%eF`ur\F`uqREXM>Xޖ0[{ 37;.3ѣ *EXt``j";<$d Blh[Q6!l.6(*͸p-B"-Ȣk"[!!!?n1BqTI<<`5pUO5z2V`}ewiՃCXot`]zN#!?:Ws:`@5W'M9 f]C,t`\zQu6XV/~p:tt@u2 Lt`ڵZ\a:X_`3I׬^%`@\zAu(:0﫻OWvt!pit`/Y=t\+W?1ˀ?2WĀ߯~e:mt\:\=q:-?Z=7Ā솻T:j:i_]s:I'T/e@vq-C`+ N8z^`%Weu`m|e:d@qՃ#rtɀlëߘl&:Uw8Lt`+n^=:z:XK_`3KC68GWnq[>;f2㿶9nr:p~ztΚ`3VIK#CMէ#<tܼzKu`#\TS]2;peU=/9wNx:pEUOn5lM tˀ\T?lM e}[`#}h:e@.sC6'V3lKNG W=`}`:e@N|:x`kU=+$?`xJu]l6:l4p;l1/X_]2r 3fz\uKs`ܣxt:lV`ܴt:l}_f<Xt=p90e@MOG\7N@`Q=+`@## N;p%^[]<e@uvꯪkL\WMW`}vW7[T9άnXrʌ,:_0p^9 wX/R:v:*N>5_˓3ᔌ,:1pi:.S}t!pi.`=As`uSi:.ˀ/NGVOGe`Y=)vXmn;poqKǀc#K[t :~:0=w:Ⱦ`KnW5C@ճzbs`ssVOU?ϛ+r V5W78L_nX=W:XMx37#pU : wUsqpU N~f:`^S9Wŀ##oPUoآ/U7ΛNl2" St6t*O:zWu-du8$.`y= 9ڞ)տ؆[VNGr:,#ߝئ wX>5 U7Κs`(9+Ȁ~9z:\Vn:`>]}K8\.`y%9?U؆շUp6I0:,_0QnZ}:j`;>\}Gutl t2)Xq.`ֱ-zt6\XP}n::zhs`=79k:W:q:`~ztl tsRs`;9k€s~i:`\}t6|E:v t;wx'f<`M`]]c:`TS<:e<VK2 ?M w]׮>[]}:`^UtXmt]oVٛWNG^;cZ<~tp+.`X]'W/d@ՁKpݱ:-8K.`w&9 d@qt}ztL0t=?|vq窣CG[T_ .`睔XMx3λtZtL2λt~utL tY7>=pMutLr;[{;m #``gy:0^u`:oιA#`Y@s;L sn?p^Yf:vNoMG18t!zvX6`M|WCpQubX6.`g9*,9\.: ?Vc#`Y`g#`Y:l߾\0p%>Q}gXV.`nX~VW }t`Xvt>:^Vb:Vﻦ-C`@Wl: <X`ŝP}r:r|΃:ls`Y=&9:lϷO\T6ƀXFOG1e =:p)_5ʀWUo:VQ->Qݲ::V tغd<ǣ2`<,WWϞUg@3ꗪ! u7P}`:ց`XtغvN0]g:h[j:։΀L9X7tغNΜuc@3^_t#:l'! uל6MG7+ձxwuXWt:O{+տNu w{`׹@9:g:n=zx{€[stztl O\t[ݶp:6 tϨiЌ |[}:6'`kΙ;UOq`/UMe@9o:X;On:6o֝_3UߓIF@NzP g@NÀl?V4,`ΝVڇL t:V}_<X*tغ3{#e@3[gOG_π[`弶ztp u.qz!3ֹ@չս/R3}v:X <tp ugL+˧#f@TutԞP=i:84tغKOGKLG΀`)-:lǦsZ#!1|l:X*gV:+b =-.Oƀst.nL[g@9_@+ C1|t0귪'OGg@{t0I#a@{t0##c@seՃCc@`O`g5pduNutNT;<}Wvi32xtNR9:쌷L][3pnՇCݷo:gOG;'O{:O;ꤌQ s^=/T'Z``f:ض4=@sDt%_Ͻ*:KMG[r~c``gKwX=_]b:utO-O|viͦ#tnuM!r;OWK13r|CۦC wyW>W;|TN tyV';e<vNjC w׫>U]m:I!rssի#Z99p {=5ݪ; w=iqvtlX}y:X.`]|:6Ӫe<vg`oAs`xvױէ KWt5wQu{C`]T=`yvӦ`}W`y[LG9x~t<{Zݧ#`k`}@qX_=@ygs``#`|ts˧P=1'M 8`3@vuXrN>9ln\}t,'Whs=y7W%sqV IDAT:Q!$έXl:\.`wT%n[CܲzOut zqas_`:[hs`I@Yޑ?,U[K tuFt,n0۫UGM.{i<,)0!K.i_.nB.`9|s'm!?M\XWa:v۪1p(\nVZutrゃ?mR[ tX.GUT'NZD8b:_-f@pΫzm;,t\~+rUSt\'WΘ).`y]zwktX_V=g:`:,/WXX}ws`MyG+`ϵZ;,oW`:!՛Cv tX~T?yzu#{:U`#]=zt^2QOnyyor:`13Z\n8zdu tX-n^z:KC&yVuSe:wQ[`5ݭzY,`N~ wXUV CO ,Wk^W}t+gwN,#-EUxp<Oe.[Tϭ.nXjtX}VS| ߮~:c`%Tptv!,VP}p:`:WgN0wxp >>QD1߫[VO $@^!왏UP}i6``IuvOVnX ]qtL+\Ju._>\28:OUnMtV%S[TO=<%Ց!l;_:E:WgVజ]$0fx{uCJW^ݿz]u`6`s`syukTQ?y|6KN5>QzMf@s;@Td@tխC6ԁhq}0Q?Z|Qۆ;#1gT'UOlU`)`}Gut\+Չ[pzUu5rAs[8tૌ;cWգOp bDt :ߩ?2WWYe:3-FM,wy:;b:XJT}|:`Iz`uیk:peN^^b:`I|ztv*׫^Zn:`icgVK ՝;GV]n`CuOtpo[#tpU=zt.yrqqV%?Ƽke<`}?:a7Uh5C-qՁ C+?^60Ջ[N\Ko1}%d@v±Z<l\UT ĎEsVGTuv'տU5s촻?lӪ\=l ĀTf:(iqq;yU`7^ݱz|F,`w]T=m0^`\ߴJ)ZYք ׭[u`彩/Wf ^zX; g6p k̀쵛VO>,Ӫ'WY50USul dRſhlĀLO2t0V}v e@O6C=uQ6`IeqlGVG-.6,:lNXm:QgUϬ^c6.XVteWb4auh \:̎Qfup pO!3oUbTGZ|թ-%t`ܤzL-@}zvMՁ:n"a]p+9s *EOUG :;93 :7TWnuqv毨.g@MGV?W]{6Vlqi굹4`ut##[{oz[u`6uvdկV?b-?0Àl~zpup 3^T:k64׬~Ř}-[T'W/iqi"Xt`ݪŷp lק[\ŕggs`J[:v6몗=π𵎩[=::z6?x5իV_ uc@bUnq~\.\`"XstCsϼ߷937Uo^_=9):;muwPNm1- ;l氄NoqQmhu ;<53[ _?=Z:QA-{Tgo [ N>;l`]U1NwԗGU{ﭾ<0:rfVdԆ9:[p #tvշ_fу]h-.OGͥnRݼiuB-=?;f*ngW<Z<p z7xg7:Wש}ؙ̯::J~>bLu `[ |q1~~!w^\}xgFj#"D;sV5yz.w djD_IENDB`1JDd",T C "A NOTA"@@RI4xjP oeIF]I4xjP oJFIF;CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 85 C !"$"$CN" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?*((QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQڊ( ( (JZ)(h(((((((((((((((((((((((((((((((ZJ( ( ( (((((((((((((((((((((((((((((hJ)i(J((ZJ( ((((((((((QEQEQEQEQEQES֯Je-/3(Bq_:I BNcI&g yJxM??KBLJG6X+z(g_apI ŸxGF pzwbWvk>Om".^$?'(+E (((*{+h$tu`YXR9 ^[ .&5`NA޿ z؊{f/&~E؎U>z>dy h\2W(()h ((((Z)(){RRJ -Q@Q@Q@Q@ EPRPE-%-%-%QEQEQEQEQEQEQEQE-%PRP/u@5%q?_E?o䖡'EEz(Q@Q@Q@Q@*V A(c>:~mԛf qA-:m |@Zׇ/&͈I wW^ƿ%Eu !xt >Y^c/ Q k!RRPE%-%QEQE-%PEPKE%-Q@Q@Q@((J)h)h((((Q@Q@Q@Qހ ((("&^$?'+xM?hEP0((((((6u- "&*ø5NxA\Cgpb=k|R)Xj߲&?ƿ΁\Ɗmwx۴~զud~^xsY.͌#h&{C*v1lp~@Q@Š(((Ve`H`r^ 㟉j ne:VoTP# DݾY'U=}bkɟ?/ g xߌctMũ+o%RO0k (g߳/ t6_ܦ5]մJGB1*y \׍<ޅp۰P6:SEP0(hkuk( brS(JXxY oyC{GIO5m32 W|@gIO̽J{7@h"KU)QEQEQEQEQE( PEPRI@ EPRREPRI@ EQERRIKI@ IGzZ)( )i(((( xM?߈_"7kKP"%-%~nW~]t ^@(((<1O m~Fm:~#61zsF$EyZ oOwng''WvWV]OL6ʲsRT[N]>]ēxzg rlsvGߔT6w6]Z̓2Dl)jj((((Z( ( ( ( ))h( (PEQERRIKE%-% ( ( (0!ȋׄ-C>Om".^$?'(+RP-&jJ_MJ˿(((((*!+pj69#> 0 Ns=?<}+sH4]F}?RCLЃҿ`̾6;&WP 8 Pxᖺ4vs1P堹{7G5 (JȤS~ǿ7px/ŗFd'O']Uу+ Aݣmpkد㡾Ko^,04{ǻCOqQ}sEPEPEPEPEQIK@Q@RPE-%-%QERQEQE-%- ((%-%-RRRQKI@Q@Q@Q@_E?o䖡'E~B\ _Z|A )i(wҿG5{x_/&jJQEQEQEQEQEQEQEbx~񧇮4ij:|Aʞ̬9VϟW&V}JͨfL[߰c)ѻI:qVYc 2H<@ UV4gS=x_xf)n3#r9g'9Snc_9A @Š(aSY=M2AF*A:nP)'4m" Q@Q@Q@ IKEQEQE%-QڊJZJZJZJZJZJZ))hJSIK@ KEQ@ Gz( CKI@Q@Q@Q@_E?o䖡'E~B\ _Z|A )i(wҿG5{x_-&jJQEQEQEQEQEQEQEQEAY3[qm:Eܮ`+/Xo'$G?_MKu6]c)A:^H|%~[EYt2X\!^Q@Š(a_J~ğ~1.O6(@d=>5]Ki;N̥H9S@Ey CcnӇ4Z$!^@(((( JZ()h ( ( ( JZ(PIE-RRE%QKI@Q@Q@Q@_Eo䖡'E~B\ _Z|A )i(wҿG5{x_-&jJQEQEQEQEQEQEQEQEQEq__|uEBAqW5KlvC;cW|t|)MwzlTQ`hJ9CRP0(ڿd?_b}^E' 3_CAW㕴Eb=A~~˞6y$iQOF}TOWW?+]hU=Z9_.d8=A4 EP0^4};ڬHh\UuC? #w^ G5WVBۢD>FEK@(Z()i)h(ZJZ()i( J)hJZ(()h ;RRHii QEQEQEa|B\ _Z|A D]s& ~IjOP4W[MJ˿_9(QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEKmq RDaF?~W{dt6а J )+x\6tHIE(8>UlasQ@#+BW:٬sO!^_9~^| #r˧N''WѴ (((((JZ((ZJ(Z()i(EQEQA (0!ȋׄ-C>Om".^$?'(+RP/&jJ_MJ˿((((((((((+j Q7ĶqKSm${zeGq WA2E(G `uEISvr0J?G[=@񆫢HZI1J䢰QEl9'צ`rJ.oͭx9Ѝ}A!EPKEQEQEQE%QK@%R@PRPRPIERPRPKIEPGz((4QE (0!ȋׄ-C>Om"&^$?'(+RP-&jJ_MJ˿(P(PEPEPEPEPEPGj(((MWdjKt΂7?7 nΟ( P_N[r) onI+'%o x\0 g(Z( ))h(()i(()h)h)h()i(Z;QKE%QEQA (0!ȋׄ-C>Om".^$?'(+RP-&jJ_MJ˿((((((((((( 4|hxv 񯙫o(|?nZ*(-t g_`- 7ڌ9E}^o2iF{gdYb"Q@-PREQEQEQE%-%-%-PRQ@Q@ E%RRE%(JZ) -!((( /_"7kKP"[~!ȋׄ-C>O? ɻ_wҼ/wҿG5{ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (?;?nEn=y-,?4WW:k?|_vMZX7z*k̨ ڿtԎGk]0^xmAD܌av#"1?=&X[[xe@rE (JZ(JZ()())i(Z(J(h(J( QEQEQEa|B\ _Z|A D]s& ~IjOP4W[MJ˿u_9(QEQEQEQEQEQEQEQEQEQEU]^ 3IԮ[lO? ɻ_wҼ/wҿG5{ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ~$>|M~EcnΪO~2GYni[b.~d">Q{/k[i\YrNM iZkY@7PĽdv`GT7ot U嶋uԣZ4}~bq||0mS@-ɲbq%3{jqWT((()hZ( ))h( J)h)hZJ()i(((()h(QEQEQE D]s& ~IjOWo/u@5%q?@^?Gao7}+.sWWnW~]tAEPEPEPEPEPEPEPEPEP;'v> N]AʧT{oz[iX:~Dj^ҮZiIzTr8_M|h ?OtL0pcʌ]俉~|MV !mq6>g_UGokm H0`(f((((( ( ( )(J)i)h)i(((Z)(*l~fZY\2M[=c'$Ə0o9kCf蓁{6`O=_ǑgMgKb%|90f9Aր>E| ?ƭ[TͥkQgձ.KOխ=đ]-PQ\ZʃxF#jdWMmqouxx0? (".^$?'+xM?hIKI@_9+ao7}+.sWP (((((((n?۾#niLd C}`Gھ>"]ީc_?ج,R}u%ԗ;b~f$I=$k>$~ <ZuB>>ϧ7IGhjiZ-+;yq2Ƽ{|'^p[hbl??A^_wow\L? ?A-qOl% zl^+??Xt^坂6Bvi-|If$Zm^&>*!(}њWZΪd:wv]g#5EbIn&H8? EQE (H9Nyeqz4()s9xBZfaD.{8nǽx/[N-n\_W|O|A᫉f5KF9|X`^1X\3FI\ <(CIKI@_9+ao7}+.sWP (((((((/QIxK$! ܤ\W(O4/ׯI8M SR|Z^BwG*A)(((((((h)())h(JZ)(,$Mxoڃ> `[yH/Bx8t/l)ooശKI4Ds[xCmm#RWL;E>͍F=Oi'P3xUy-Ux'^z۝Rs@Go~ kS2rv_V&YdO)P0(QEQEQEQEQEQEQEQEQERRP#wҿG5{x_-&jJPh((((((;@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@-PEPEPIޖ(J\_OmĚpEOp=hoJw<=ƃSւ;oN>=kZF>7ח&͎q@&MM YHi@?A¸^{:Gys}6QE ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( JZJ~nW~]t ^@((((((((((((((((JZ( ( J*;mm"%.@h/.me8 K#*Ijb}an)+M9PCKQ{?wSxOwC؜)^?zٝ1ɠM+(Q@Š(((((((((((((1P#wwҿG5{xCl߳ 3s'fc^@(((((((((((((((JZ))hJ+O㩻wkU8*G?kǁ?ua^Ro<wq%+rs$i(Q@Š(((((((((((((*;=8Tu| 2Ix.`D{ӁƁ4G R٢2 kAAp0U SQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQEQERQKE%RQ]O7$Pąw`$¥`Ao3EwȺlLEpLF{uV4"8 1ط=ya^qN̒3< 6Q@Š((((((((((((((FI c ,572GxҾa#Rث*J&JOӁk-|?cp6V0,01@EP (((((((((((((((((+<2 {J̲,C?EI?3_i?Q[]m} $]QAAEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPW=2W젒{c,N,nuح-!i`M~~a|KnxxLjG{(̟~x8}V]{PU{z㈔׮QE ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (((+(ZIm'+?no2v4z 2 Lhtc ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (PY$zJƁxYҴ˻0YϷK߉ЬO}䠬 ooG=3!g¿ τ^kQ~weG/G0V-#IJ.Q@=ս[hQ@Q@Q@v ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Z((J(j [{9Y6XeYX`=1S@o+ 6R鳟koɝy~|va|ST-/&]>nZ qGq_x#ķzbw͇CʲčP4sQE ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( *h-G;A}M{k00'ÚKHCP#2Tk`GeBN095o._OL}/>?^}韅$Zٵ \I=@Foz4>[68`@֕PEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEQ@RPIE>k⧇NE{PAݏ z %~\h5zCl]o@ ך:6մ [OO༴v F˿?d='Ti?iNrMba>ѿTxᗌv#qH똟\|~5pTmQ@Š(((((rG#UFbih]%cqu+!l@OA^?k⏉~^-W/Öm2G}? kvz+oR7VIsξ{]DIF'x_Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Q@Qހ ( ( ( ( ( ((( (+6Zjv>h:7+Ƽy1|03( >)jRpWj}Urk<#O !Ɏ;?WPxWgI*ХdS58hz6gt{ :,cmh((((((((((((((((((((((((((((JZJZJZ((((h ( ZJ(K@%PEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEQIK@%-J((QKI@J)i(J( (J)i(QA@(((((EQڊ(QE (PEPEPEPEPEPEPEPERPEPEPjO 666666666vvvvvvvvv666666>666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N )'Normln dCJ_HaJmHsHtH ``` RNadpis 1$<@&&5CJ KH OJPJQJ\aJ mHsHb`b !Nadpis 2$<@&(56CJOJPJQJ\]aJmHsH\ \ (bVNadpis 3$<@&"5CJOJPJQJ\aJmHsHT T %oNadpis 4$<@&5CJPJ\aJmHsHX X /Q)uNadpis 5 <@& 56CJPJ\]aJmHsHJ J %oNadpis 6 <@&5PJ\mHsHJA`J Standardn psmo odstavceZiZ 0Normln tabulka4 l4a 0k 0 0 Bez seznamu \a\ RPZdoraznn intenzivn56B*\]phOLaL R0Zdoraznn jemn6B*]phV!V ROdkaz intenzivn5:>*@B*\phPML"L R Odstavec se seznamem ^2X`12 R@ Zvraznn6]X/AX R Nadpis 1 Char&5CJ KH OJPJQJ\^JaJ tH (W`Q( m`Siln5\VJ`V SPodtitul$<@&a$CJOJPJQJaJmHsHN/qN S Podtitul CharCJOJPJQJ^JaJtH d^d 0Normln (web)ddd[$\$CJOJPJQJaJtHFU`F 0Hypertextov odkaz >*phRR cjgenreddd[$\$CJOJPJQJaJtHTT cjoriginddd[$\$CJOJPJQJaJtHdB d 6f Zkladn textdx*$ CJOJPJQJaJmHsHtHT/T 6fZkladn text CharCJOJPJQJaJtH>`> 6h, Bez mezerCJ_HaJtH T/T %o Nadpis 4 Char"5CJOJPJQJ\^JaJtH T/T %o Nadpis 6 Char"5CJOJPJQJ\^JaJtH Z/Z Nadpis 2 Char(56CJOJPJQJ\]^JaJtH b"b 1 bez_0020mezer"ddd[$\$CJOJPJQJaJtH>1> 1bez_0020mezer__char^> ^ %q^HNzev$$<@&a$&5CJ KHOJPJQJ\aJ mHsHR/QR $q^H Nzev Char&5CJ KHOJPJQJ\^JaJ tH $Oa$ yQsourceq 6stT/T bV Nadpis 3 Char"5CJOJPJQJ\^JaJtH @(hps(( 4|itempropBB JStyl1 +$>*B*KHph** GJ# film-typeBV B \s0Sledovan odkaz >*B*ph66 `Sbsiln_00e9__charZ/Z Q)u Nadpis 5 Char(56CJOJPJQJ\]^JaJtH e 1LQ0Formtovan v HTMLA0 2( Px 4 #\'*.25@9d CJOJPJQJaJmHsHtHV/V 0LQ0Formtovan v HTML CharOJPJQJ^JB!B iapple-converted-space1 (1il<aA< U Nzev knihy 5:@\B!QB r*B*phPMD/aD UBez mezer CharCJ_HaJtH V rV 8zf0 Text bubliny 7dCJOJQJaJmHsHR/R 7zf0Text bubliny CharCJOJQJ^JaJtH  :{a Vrazn citt 9$]^a$,;B*CJOJPJQJaJmHph.tsHtH\/\ 9{aVrazn citt Char ;B*CJOJPJQJaJph.thh Xw_5yl5&/!& at_a11yZ/2Z $WDefault C7$8$H$%B*CJ^J_HaJmHphsHtH./A. r S field-items>oQ> 5Styl25>*B*CJ(OJQJph"/a" _4n-jn/qn +m_-1352623348845259657apple-converted-space>/2> $@ HdCJ_HaJmHsHtH >/2> e@ IdCJ_HaJmHsHtH "/" _5gmx>/2> | @ KdCJ_HaJmHsHtH >/2> @ LdCJ_HaJmHsHtH X/X H m_5498534055374801895gmail-_4n-j./. i& name-sourcePK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK! 'atheme/theme/theme1.xmlYOo5#MvlMHFmQxd{ G$$DA Q NPH <3I*=?{._3O cy$11V*…@Zmy!4Pc GSt}<>r=l%@'ٲ-/_|W(9]&>fm`H(1,Ly kjc֖/[- O ~uioLz^W/}R;9>֚/_tLKԀccR[n/:xYvYp1͡CzsY _J-P Eic[os3h4%cCHwq<k&xҌܐ懤/h{){Oûxx,!g&Ng|׃Пzvj,_)4g 2|Hc"5rvy 8ۊaiyzJ`ͥ~OE;ZR|grxns:\TZaK*y8IjbRb_ŻǿI 3KGnD1wNIBs| nQuK>VEL+M2#'f6i ~V vl}u8zH *ܠ#,@Dh_Bv*pLcF8r *"u-'Ue{hr׿nIC 77%M%|>mV(oivc@M*M,a0ך")NNiYmwpf \OU4p MvDB%JШ+{҇Vd_iTf8]WR3/=,)''KAk5qp8KaM d̛\17 p]a>SR! 3K4'+bz^ H )V 5)kxL|UvviDξfO(8@#6ܯC S ܧik)8gIW28;Y3M2x[FbRT)LmR=ýHkBEPQ/y0da nAsIk8]"Aa?R dʒճ˒d!Q%qej}†.C&Y0g4 uS7{́ Ju44 +vU,޲"zbf5fKpƭV9pyahRAT~BmEA` Adm0iRִY뤭o|[KvEssr t BT H%3?JT2]kvHVf<?ABDEGIKLOQSh%7FTZfvȸBL"v 4@CFHJMNPR tX8@0( B S ?_PictureBulletstttt $ # , 2 \ e j o p x  -126twVZ[`#)$)*-+1 _c#ilp|  ! !!!!!R"X"""""O$V$$$&&''''+(2(5(:(;(B(((G)K)* *..#.,.E.J.S.Y.......////0&04090(1/1U2Z2222233333344+6/606:699::;%;==???? AAAAAACCCCxFFgHpHHH9KAK(M1MWM^MNNNNOOOOvS~SeUnUUU W'W(W-W4W9WWWWWWWWWtX|XXXXXYYT\\\C^L^r^y^________/`3`````bbccccCeGeHeReUe]e^eaebegekeneoeweyeeeeee9f=f>fHfg gghhhhi#i&iiilmnnooppqqtttOObb8b9bIbKbLbNbbbttt}Jwj@nT>5 +2gLNeE$(b93-vX}&644L|-c7*,?NooBEvXRX,ARZ,{n^vB,|vXh8^8`B*OJQJo(phhHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhx^x`OJQJ^Jo(hHohH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh8^8`B*OJQJo(phhHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhx^x`OJQJ^Jo(hHohH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh8^8`B*OJQJo(phhHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhx^x`OJQJ^Jo(hHohH^H`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hH^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(h ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(-c7>5 Neg,?,ARRZ,|93-BE@n$?}J}&64{nE^vҼ~V/X;F\>Jwe*O8(z;\>F*EceH"U&wK/meUvb!ZNpFt\|hFV^}m\aXb/m'kB+kI 1CrUg=~dKhg cIe)\2r;jH9 !sG/t/m:i~*N%hOo 5}3L0{hqmJcZ @p29/=GFCgEp g|OZzoTLeNq!lk$x2[wR|u?R@0 ZM@qOV`qS!ZtYJ,[RdVU&|k,s?-JRr&Mz@f0>qW+chG/ {-P ai!E |, 7uEfZn?,7$L TEaWYf .5;0HsC]YN\=e2~A 'N'JXo{/9>`!,H+78OB#>YFXl~u^F.O gY;R# QS @{b*:ev9fyiRq)4i)aktAqbkl" ]s[4}$&7| G~"U^0#V\ v~:#:5y1`B08^Du1ruJNz ;]s~`nZ> %eZEbIhk d.Y} 2fO]n/ml[JCv8$b{P/W2#K4Xl~BCt[0H[)OV4TRt.[%Ya !kCkUP Dne_xom|}XDQ qk6o: Uk&JIt-'o!ZC? }QB]!`Nrq--g:GW`{ Bxu?"^s+;(53^(S_b7 5kr7a!9/"?pA);el}E[L62J%P`s`x`:y#UGyhKm|Q$M-5"I1\52"U']Pz*x:I PJx|ORkT:P'\ $cf8DhS$2Gk 8qkHx DOX' 3v8 L`]GcL|+i=?<)x=IopJ6Ki'p<ra_e8-3;7>P> EBrs #!%YUDk(\Z,vzf59)"6ud,B6I +8 h;*@gHnFdxP#J&G;`YZ_?e7'hyq&r@htHJ9yIoMjy\2\RY Vm3V3} [uZ;OU^0;J,j%*t[rNHBaS_/$yYy+V 3y.6Dgz~BaV3, ( >4 , gHn 6 GVs4@ uNO >|X;Y Q7?\ [|^ Xa "Upd ve |h L&yk }n vXY ^ x?LN~ ~mV- ) KZP ta^E H , |y:f m PZ PcW_tu kbxp TC{L) 2a ,N<S  {DC$ |PTBo E < ] Z ]0;zs 4& cb%L2 wX;5 q[; g>PC gQ/H DB E9c $~ $t( @ 5+ 0mW!K ).P iC'2E s=X" *IH z; ?y B^ d^) FT12 gHnW lGx gmzF2 " kCkP& ' e ip7 ^kH9 Z :M> H Z+[+>M &%o 4h Z$8h ]CDds +iz Zpb2 kr] U : &<ND uVf Xu $ 'nC~8 >Y Wn Nt3 # ? 12 aC gHnI JR/I I qY fL W<3Q `Kk+X 4vXY Xl~X:[ ,&jPh &%o ] wQp Er ZZ4r , Me>v 7y ai!L dKU |d 7=Y {@qae o Ce 7P!7 -J% Ib% w NlOp \c [E E| HlU .| f Z `TRM 3 7 qqC *.+ jE z $R! lw8# ZD`3 w~1/4 =E }"UP C?V Ib%[ i H34k gHno [*iHw } $H{ :tVg^ /1'g  J 8 !m zj(Y[ "U> 4i ;dL 2g<& YF` \V; ?I 5D WIR} cr] /me Zr> }K%~ e4 qE U@2P@T@R@Zlw\sV4!zePfi:$|lBCC0k mgh(jv-wEoQtv~c9xe?\Bx`Nr"> @?/ai+lmx?D=wYw.c,S/*wM"jL w|x +Ui+"4 H-1D"D1E.QL-JkP-G4VW2#K?YM-{w^Z,eJg}x?/gHnJC;pdlANwXZ1&p\roOmS-^<+3+WU-q}AKsXXKZP;anSXi[O91WIY q~Y|hgI8_g!4O.D-!P3r)>! #+04S%rgS6%M=9 tIg:,2EPYf .W[/m]N*gi#UOhz3~CrRNL|3qyn}eRwZ @%YD/@V_D @[3v8\r?[p,E[x>4 CNGaWs #Nk:\9 Od/ "c6QCHy+Vl#08 |u]iUW#B)%-9% <)j\F_A&s$:GbhP.UIEjKI<6Nl% TM'6Lqg^(%`T/8 a;[fV-bZsVN> h2+vpG4(Nz>h%`3*<3@HSf/OWN{-#\M*,bVU$sm$XFM'Rc~W.Qtv9GhdJgHn{Z{C[%iEynZYq nqaIe/} }!h$kQc/|T\f~I@e"N+H+ e0:gS6\>' 'b2JbTgpW1!Ba/js] ,v?;v*(bbMN J"M y z'Fw3v86P~u"Ue6Dm("'"lihp=4^hIj@/m1WI8 ^Jf;}>"O. DRU5qWgA.GnL>^Y>xzd1te0`Arz;CsT|DLTa{4]k^xFe_/iFG]mXl~8;fZRu(qr$]]L`3~qs=Xl /A OFI:3v82vbX?gYRZ"|" $M1bDQ3z.FKy+VDds n?(o93@g`A,CBP-GJK" "8tLAFs/QlPmi[Y.ck {]"Uu`LvgYh;+NxF}o'Das`=}A@dc B70*iPRK>6< :5D V-Y{eEvUq3v8s'SQy&#V:'0? F[L5=wD6bI5XJ!",|3U+%f[VJ[}2=V`E-3c W8il,} Rm,~E quO*6ieXH)$M@[W=|el:B{ut6$mK$W#KRhldAasov.~Mm iI_*qsaa .F>f)lu6z^[.I<\c~2?"L5LsnYcQi oT"VHG4:6ZmKZ$cQhlu6kqhjJPoaro Iu0A27(w7{hOyhHV=# J7M84[w|50F3 F&23w8h)_d 2Lc[BlAZ~"/m1Z$* t.hs@Cg?GMKEtpr#ba7NH3[3XcLE\7`}OFUP 4T:T$FTFYXd^X+81Yd}d{Ac4kHx]CR~jp|v}y>U^ Kv~BPr}3.-Jgc V]>6s ^,gcv\G @Lr!K+sU,&aV4I"DmPJ;,RAj%kb@Fr}OgIu!`Kkb$4i ;M'=WQ (,8m+G_/3v8-!34Hj8/m}?+VEP@gHnVCGkQn0G2C4GkP$;!D.A$p$O4:,`0r 0(gbm Nh[J!;,&^SM+,^B4t='0swdK8=1b>>]@GpPdMH,RQCr[*iFtrk}3l:Po>c|o/m=y Wa/}R2~g%v@!jM6*W!)fmNtL!WDBCOA..6bCztU=[]HXOTc`(z" x1bjpdPlgc 8QgHnR|p4Er(1j>X{o~qM"Uz Q) /S"vc$$"Z42";8?A"PvDY\+I3;BP8J!SBCC0}X06~_^n/. We1yKIhy+tvuvNg/mx.D?(c?^s4z3 s69vtZqgps4\ O; JXor= v<iI]`6"U<i |'r=fXx+K$ u1#6US %gAM5:3"OB.P-xI"9i>Cs|B NDx2OT\ . d$V+KIi [@v% 8xHZ> Hc3D|f1Eu ?VNv .{_q ?nyA7\Wcx&hKY/X}>vZp7>P>] }~l\HN]P,N<~ X7-u%Rn.",vLJ}3gHnQg`~DDvM0MQgHn L>.` {\g[; *a.Ac3 _,O5& |+z<u:;>.D9>KgHn WF 4 a'rdx^-@2iciUSp_tY6vp.yu{hH@=}?JKu u-N,Np /7O20:.?$}{u)YE3^/ :#hBo'v SugHnr v I ; X # }# ?+ $2E_> 5L _Z egZ 6,X&c x~lik @br Ybs qmQ :mN Yma IB o|P 4s F Ni=n ;@ Dj.= n# `l?n M'G w !/zi X l^!:||!mfk7P!uM-r&!iSbFY,!Ck3!};!v|@"JK\"p"l"+>M '?",Te"e?\3"N>"Y"Ve;E"N n#che#E#JXos #P#R~0#/#<:p%#=E l(#yY>*#*g(z,#4O%rp0#H;#ULS<#B^?:K#gHn$kP##sZ#]85^5c#<-^mh#OOl#gmNMq#0IddEvx#wfR#r!%%#)#^euxs#)V$*#"X~U#@;]j#OK#e~#Z#J^#S#x#EE#Uq#C/#e$'|G'\ $} $?7$QQ$Blo$?Y^ $B6!$MQ6!$+5$R<$`" FF$%&'fG$;(H$73"L$KZPS(L$ytQ$)V$LZ$(k> z$M1B}$gF$9|x1$w$Vt2t6$IoB${xR{X$XOwWD$m3$ba$A$f|&s$$;d:$.iB$J$O&cs$NF2$l$3v8$S#K%/%EK %i%Y%4 r7%tE 6Q%F.Ts%jh*%T}WO1%|qd4J% V%;I/^%1>PP^% dIb%cb%Lrf%pi>h%B~/Ml%kHx*q%bZ>u%]w%]2%.y,%QWL%;LT% %%%gPO%8h P[% %bd#hG<%it%%,y %"f%a+%A\YD% Ko%2%4K%3xV}%Jt*%:%Ba&# &3$Y&m$L&$K/k}.&lkafB&q>4LOID&u]&'nC2Ab&rT - g&)Y&FAV&gHnl&DSOP&%&Fc&&D&45\&~&[>'5O^':0p0't7 '"=OT>'N'ly(/m-(`6(((Z Vh(sV49$(;^Z,?(aC 2?(LTt4?(R uD?(A(8KcKsA(dH% E(,CsK(`9wMW(/mh_X(qb(/Dd(:3:e w( [J (tAW#( n(G4(K(syN(|*BTp(gh(2ZNJ(h+kzj(.(wH-u(|(.(49o(!(S(Io(vdAHr(_H]G4(,N<|(bb@((9R(".u ( 0&(uj,(zs <)% )A*g# )V4;c) lY);c)48%)bM2))0/)\oZ0)"p1)`My?)5AJ))V$EN)kHx{V),Z)Y_)=V`Mbf):Z-tj)P3r)&J})Y}) `4h) rX+)Tdf>)|!_8)hp= )Eut)g5d)&Tv)9)!)=h) I)f >)`.)o%) )xG)W_Y*dv:* 7*"*% H%%*$Hzw(* /*{/* .{_qT1*$ 3*`!FA*<9^RO*I0[*r DmE\*@[iI_*"Ud.l* O)6p*"Ur*?;v*w.zvx*"USy*gwi~* *EI)*3*kHxpe*EW*#0 **g$**([V'4*Bs [QH*^`m*"U*R9u*c z*3+vIN+K$V+=?K+!+^X!+ h2+Eg6B;+k-^<+Bx !A+Hw RC+wT#E+3O+5yzv$\+Tru+T/0uCx+&+Lo++Y.c++x&x(+sV4>+_Ee+lJ+H +3P<+,L_"+<H+0sQ+|x +7+,8b+G+ vN+ai`+$71`+.Xw+s^A+ ,[h9 ,Z,?(_X,#9bR02,dn|M3,;,/MM,w_,F:|Agb,iEC<2d,ds,|~s},m|}",/,Y h:,q,Da ',[A_$(,IoV,1MO,'.kR,!)^,,!c5,6,PCj6,c,3v8!",;WB,;J,r.R,pu,i<<3Y,#vlI/,dd6,}3"q,2A,V@,3v8x,1;x- j,-Q-6h-(--rT -gHn\#-u=X7-"^1uM-#K *T-F+WU-~mV-EE#d-g-E{Ps- u-8=zw-8-ihiO-A_x^-P8-gHnv-@.&-.#??NO-V- p>l-7wH-G -IG-lGjt-^J{-1V-lV7d-,-3v8[-)V$3,-4?({-nT.~q^ .qYf .,N<e.@^._2)..*. n/.*4.l7*7.]@.YL.0rabhP.[/B[.|3\.sV4Dj.>>o.HVMt.vmzQ[t.s-rYw.O$2*.N~ ^.<+.oF5".Ch.-.3v8t._Z d.%(.0`D.G.Y.Z.n.eVd. oTY./".vA`u .#.Sm`.2iX.z2/QW4.}N|7Q.a4HOW\.o%) b.1uq9P.{.'\y.Sd/4d/~ /tdXP/q/JXos&/*@%*/gHn/+/B+k2;/u^e@/u%SrA/JR/?c;lSZ/)Z>]/P/RdsW/e"!/UP?/8/8;^/_/gHnI/&>Rb./?/P# y/lw4*/c$=/B//m2R/rsd^.[/f>/1Q[/R~x/W<v/)% /lo/3v8H/2=/Y,!sG/q/DB @4 0=0%0 f50M@,0H"0=/0Hddh#0*f|>0%%BCC0#K_D0_7F0zO0wd{=T0SB?W0/mJX0(+4HUh0jOm0erm090aF3n0$4n0m`]nz0D0G]0[BvM0)01UxF0UME+0""0wC 0Zr_ 04hJT/0-%HN0q`7F0#10q?"$:031w$wm1s #W1gYGT 1 ], 1". 1~92G712'R1rUm+1}Og91<)C1]R1c e}S1{sRR\1E3o5c\1*~"^1rh1J?Qp1Ib%[cp1C67 u1f|z1lsa|1x<S1mwKc1%dQp1a1kab1UL 11 1y &1JXoFw1%T71u1o"TDD1,1\c!1 N~2r"2)8{"2#2/ RO$2S$2 }iC'2gwo ,2]M*piX82 RDlC2(9yC2iVF2fF2xpF2D\P2 LjS2g~w3U2W-Y`K]2pP'b23v8|pr2snBsVt2hx2=2_2"p1)2HBb.2gip~~92S2O52}2IaXc24Em>)2&2eH62>n2}lTQ3<;x}3q= 3<;x 3dP?!3%13Ii`-53NpFi<<3e@3ABRbO3XMi(O3V3Z#m3V3BjBX3ryuX3Y3Xk3L3`7k3e S3"UX33yTH3`kWy3A/3Z\?eu3{3lNt3\2Gp@3QrKM*=3>(3>GUy3'3*S3DlC24 f/40`F 40[V@] 4\ 4(ch4+sF4P":4BaWo4]{xo'4',4%5>5N04H34j>4x>4iwaOD4HG4[:,J4/KIL4sV4%Z4.DvQ[4t5N `4 %;a4Io=o47*D|p4GVs4?^s4&5Mv4v{4kM4u]4kV4(4sV4S44#IUf(4o74=jUF44sr^T4d N!4%-z4^T4Kj4g4/m4N0XB45q4d.Y44s=X453v8:5 !YT5w3sV55nSWF5~A $M-5&}m25:#:5TN F;5kHxoF5{Z5^ |5s5lR5Z5`6C5n?p1\5HcWi53v8_5"U45556r5]85lWJ\g5U&5VTw&559|xU5Ye^6V46gh(T*6Hit.6*l<]6*}?!6$rtE 6 \6Ih6"U6, 6]>G+6:ED56O,z=6Rp 9kF6hdN6"U-Y6ja6"Uxa6b6"Bdd6|(^Eg6zh6sV4i2t6s #ew6y#6!RI<6,h>61U~[L6WXn(d6\=e`66sV4I6wD65L #6_,O ,6/6 d6F77lu6;6 Xqk66%Fl]Z6H466g |65xF7gOa 7w@7$pX 7-7w%?e7B@$7 H7$ 3*0A27A272Z7`78]Q~f7+!]'j7Q+7m7FDqn&x7!QTY7]7!J Q7RkTs7F7L7<)Le7T*6rA7y<t7xlV7FT{7 ]F77NpFe7w_,r`7-tj)hz7>p7?7ai!77Ul8B7;'}pG79 , 7zo~7gHn8Cy8; /8"UrH8V4I8gHnP8 V8'0W8 jk*o8uoH?pp8`F28rkC8KZl8?_8M8>83v8RR\18Iwv)8y+Vy8d.W=8kHx+8h>gE8kj,8 5s8"8?_8Rp 9R91Q9iBZ)&93!V'9 {/9p29}S1fx29o?9oiuO?K9x.N9}@T9Sk:\9|;\]9Vc^9$H}-b91uq9!4Aw9u^F59d/J9J[UGi9MGgw9Bb9: BD9"U9CrS9L9y;F{9"+uG9%G{U9a9Lo+E9!jU}:k; :Z :6 :4G:=:u*-*: 3/.:2v_~3:h#0M5:_<:{(%B:"UdQ:AU:mGr[:\:dn^j,\:k Sd:}3-Dj:!K y: |y:}::jU$:kF62:gF$a:;u sL~:*gY:a.6: We#:(5>t:vXY ':gHn*:v#:IH f&:7Q.:kHxw:B[.&:/mNV::W=|V:= a:*Q!: lt ;v ;E 7; ;4i ;Xl~$;]0;8; XLE9;`a=;Yf .L@;tTbaD;E\ O;F?yR;t_;X0ZVe;2r; UXjs;LI\lv;B$w;kHx {;)D[~;;v|;6}A;pA+J;s #;@C+;f_?y;~f7];N Sg-;+=FkE;Lwe;zH;2&G;2dd; 5? ;e4 ;~wM =SPD=gVDM==s{=gTYP==)&9Ni=I i=2OHP=kHx'=(*=Q ^={ ==FHG =IHe3>mOh3>4>|%5>?D;tlG> FN>7>P>W<(Rd>&Tm>7Irxy>zy>)8|R#>0>,e=>B$KM>GDY>0>k&>j>63>8/<>]>"U0>(5>Iogd>%2%o ?ibe?+tQ?IP?u[0?M3,O3?t@.#??Xk3;QD?>]U[-J?EJ?3ZMJ?^u|&P?JnZ\?u ]?]tB^?J (Nzj?`l?$:0*n?>PC I4y?_X"?Fc&q?Y8?F?1YF?I?45f]?.*.K_?1?N?1Yf_?ikt?-JA?oACMo^@]>6sm@}@@Q9z@DB @RkT1)@j>4,@kub?@EA@t"x"1U@> Q;s@;!}a@)@/mB@]@t@=L?@UR @~yA/ @sV4w@, @@@T>'@W06@ s!K@b@v@!G@vdA6A<~Au"Ac*{"A)z,Ai~*;BA @EkJAfLCOA-HhldA8qo6fAXl~CgAlA!sA#guA i~yAs^ASt AANtA-Hb"%A^.XA{ANxAuJZA V%gAAY3hEAkBAe#mAAd1*A, DO@[A2wW]AhxFAmTAmy[XAha&xB^ci9XB;[pcB?y BN%!B|*Bl:BZ];B%'BB0>$.IBUJB{OBLq#`|PTBPBS@"VBl/K^BD[j1`B/IuBd.c]|Bx.N9@m8iD kD6,[|D# RADb\D J{D =JOfD$`D)RmuD1 D=wDZ MDhx2`~DS:J%YDQv.DWL%UDV4 `D`ODV-1DDGDpJulD;1D$:QD&wD%13hDbD}3%D>mpD&.REZ Ev_EM> fEAkjTK(E1yut[p,ETv"4Es;E1;EKEt.6UME!vdd8]EsV4#0`E]@h>gEwlE/LapEOp +E4!Ed/|EpVE3n0LEL0[E*C+VE&#S:E=UQE/mwE3DOEWi5%EsAk+E^EI%EhCgEmEP EE}*KEEFfKER5'F}{?^F/Dd(l#Fx? Fm"6 FFT8pxF4*O F/"AFdZ!$F/m z'F5Fq`7F/"$8F>"y;F95@FOc>@F: MddvXGF@^GFEe]rbKFb1>PF=jUF*{"A90aF2V!iSbFo3r6hFX@7[PF=G3v8tGLb=wG/m7| G:G}Og>#G#J2G9G"UG&bG(Up+GBa,GY-G_m}20G'2G`Y=FHG JG6 :LG`Nr$MG'hCNG5&J[UGBD9>{VGuBlGHuByGlgc1{GOjm'|GcJU~pK}G)V$JG4G7=h G- =Gr`7G(G"QDGKd{G G$:KGE!GOEgYGZgcG}RPG E(faG?/>G%H HH*AB H;QY`H3v8hH*]=/0H(+4HEA@WBHHHHhz7*xPH'RHcP3yTHB`PcWHyZHl#[]H+PbouoH!IpJI~KI& xQI`qi7jIpG7#vlI92Z tIk3}&tIiz ~IVv4:I2I/K:Id6NPI>(N IiwIE-IZyI'vIO&e'Ip2mKfJA =JiJawR!JUk68JB9JY*CJ oEJLJf 0SJ#w>TJWJ1w2G[JnvQ_JkHx4hJCt:hJzTtIhJ_5,xJ hJ&Jlu6[Je@3&Jy'J)8XJ J5o:!JS:J88J=}L>JCqsz!J5J!JCgA J/mHJa_mJAw9&JgA-JyJ%*/3KjXKqKba$'KtU4KbbKgS6>A KrJ!KW2#K<%K!FA*x+K"U/KIb%o5K@7K{~yKv:KKFSuK K1@Kf]?">KG#K2rXKjoK6K`Kk. L4d/L(Pz L;N3 L,L]Pq2Ls{0[q>4L>G6L>GE;LW`!ug8Y_rM tM#an:{M53MDabMh hM|MZ{S')M/M/mKFM1M84$MdM'o\MaQM , cMaM/mAMIB bbMb^J7M>JMhdl;M];XMf|wM)-'X$M^k[N:;>*NJ9&<N NXl~d Na m N2ZN_NoQ:NqK:r N{ =>(Nba7NJ!;NPBNBal\HN uQoHNtk[;JNrA7mONJR/ZsVND|5{3hN2sjNgbuNH<o {NvfNgHn7RN;NgHn[N.+N: 6N:zqa~Nd{B NQ/,w xN6hFEVN/Nt5NyJVN}SIS NNDoYqNNKJOB OFUa5O`xjdW$O] 4*O_,O,N<.;-OsZ.Opu"=O, DOa4HOgPO,-QO2fOn\YzgOkOQB; kO6DP>!YCP* j`roGP7jJPvbs=LP~8 {oQP%udKZP,N<B`P,&jPYy6qPgHnMuP dxP5N04rPgmPU<P,03PcPP_SP;Qlik _Q '=z Q^#"Q;{ 6QF4Q1QUb@Qlu6^Qo&Q";z*QR1z2/QIx;QuBlGPs>Q/meAQr LCQ.`qEQ${YNQ'SQ9YQ$&ZQQ8]Q:'cQ`bg%dQm+1wiQ2mlQmvQvmzQ2M`SKQ=WQ@QcQdQ"U.QcQ uQ"U!Qsyb'Qo$JdeQeUXQlQ}3_TQoQQe*QVTwp:Qj nEQyn;Q;+tQ~'PQulDQ^QiQ Q44}Rib# ReUIR.RE.`R%;_!R#pRgc`-Rr.R 2Rks=3R:zQ7R. L5m8RF j!(9RyK:DRWIRPRsSRG#9bRrgR]6[wRZ.OawR6!${xRc)8|R9o(UR"URRGRm;$f`TRE 8\RDKo~&>R$uVa|RWMRABR QRIR$RMyFZ*RoJb?RgHn4Rk6~R_^ R7RmwKc/ RkM4+]RW-Y|R@=}^SFN S5qFS{Ss: W^SzSzSRS&#S3#Sc$S0A27;\8SUxVPBSDSH\GSo'4@HSc}SIShzNS6USk\8 [SxkB2M`S%QaS>`nS.Zm;anSNFHsSHHHXtSQ*add?wS7F0Z{SlsWR~S i^(S;6QsS;RS,/S3GNS:Ty>So=PySWCi?Kn T~ci3T0TDLTZkjTj%eqTL{co"T y:A6.T$"l $;TuGFTV RTm\YTo ,2YT!dK]T_TdXRkT}3}lTN>ZzoTzoTsTbTKhT[E{TT K> OTRT/m,TX,T,N<tTWiTWfmTCpTVjYT'?AT fL (9T E(&T%T,PTQ Ui#UBx(UIV\<FU=U`!c*U~!Irt-UXO3U 3<=U3v83FU/m#IUk(SUBaF+rUp`qtUtU*UE]UoU,UjU!jU>]UOP&VU@7UW=|~U.#U"UeUOU"U{_+`UAVmVaQMaV.-Z V=a VzHV VV Ny+V!TJSX8-*XZX_E{W=XNBVMXH+ UX%eng}UXb;WXds3fXX}lTIaX']-dX:gX#.$pXI'qXLrf%9uX YgHn gY9yYP? Y YtYuKYCY )CC?3Y5W-YOlo8YSPgTYp"fY#!o~Y3-YD[jLZBaZ V8D?Z5q492ZZ%%Z/mZ`(Z{.(0ZCy83ZNPI3Z*=3l8Z>>Z&lCUu?Z jZz?Z/dBZW\>\M_H\lWJ\"U tX\SRbj\%j^l\ib!m\g~Ko\Mjy\,1G\0\\apE \LI\=t}m\x=\'\P\\u\2M`S6\A2;]]sL| ]o*] 6 -/]"+h{@]dL FG]_H]KqvV]TFHKX]RZ"m`]);elgf]/m9v]?=CEe] tI']l(#v]/m@;]Y,! ]rK]r]'?"S]@fM],TI]"U(]/L`]` A]VWS]d^{OB^/uxQ ^YFQ0^T^7{;'^"U|(^ z5s5^Sx9^1L>^h-U^i>3`Z^_^X?_^xa6ta^rsd^,sqg^NSk^_n^vu^ $rD|^^p^b^gS6L^hWf U^t<<^=^kJV ^x<-^;^m Yd^^ra_*mdd_f[V_uD7Y _d{Gg _$_:5_NV%;_9`gT@_ N[A_$2E_,L_@V_]"N_BaM?_0x~a_R!d_=:{_#w0Y_Y_LG_kOM_ _O|!_d6A_.[/K_n Te_N>"t_jDoIi`^ ?I `snBsL `@`w{o\` `KFMG`[ r0`W=XfC`3"`*Lq#`<).`C?V e0`gHn{1`\7`o}<`]?`jEYB:`W\.`"UK`r`6aEraa j#aa- a;d;#a.Q*ak1az<2ahk :Dal TEaQMa-LL)Na!dgOa=?TaV4$uVa WauZabDaaMuPha%kna#::zqa@,0ra6B^a[{a0Bagb_,O! bSP&ba+byOYm,bYd^0be.0bm2btu 9;b' r2>bzgO]Mb,TJ_Sb\:OVb( IBjbmcPjb* vb~qXbbb%%*nbPssb,bgHnHBb~Am&Cbd/#bmONYbSRbe&ZnIbibXl~ =bG.UbqS'bQ% bVHbbja6Ib>cj\L{cNO- cd@cG(c\+Ic<=U~c}3!.c>#l7)De{geMegHnE8f"U=IfV\fd/[8 f*gV_ f!=f {]m;$fUX!'fd(fDds j 3f6K">f(*=$>fsV4z^?fhWfTdfh_X(6ffifueV#pflvzf4|8f4>b)f!+PfC4G"fGS`nf-JWfBUtrfMZf7 lf|MU/fem fvwFefOTf/"fBrLf8/*f*KfEwf @fl>I;f~I|f?KfO:f,|fXf7gs g>/pVg'nCj,gp2g[ol5oh Dr,h18iHi]iXl~di_XW%i,N<-i}q"&AiIBiDi/QSi(w mSi,_imP+bi"li*n!lPmi POm`qiyiiP mi NwWia!9qi#6{i"UWCi}u i Mm.i(i)#pi^ciqT1*,i"=OOBi-6"i/mIidi)i5iE;di3v8bi`jifi0Pmi:Gj"U j B7oj!KY,j jD[jvbVj.m"j$0^(j (1j^' }:j-.dn^j=HgjUVnjPjmzjkd&jJXo/j% ]ojxkv4j!OddPCjlGj\"jn0GdqjjQy"jvbujRh6j GAkjK]TkjWj)0BjlG>%kZ'.kW kkktOlN"k1{Gb#krf#kc^e {*k7k`Kk,N<{kvlkn{w l$"lA!>#l \Lu+l:Q4l b.97l;6P7l^[?c;lqbk%Fl:Kl&T9tOl/mUSl,^l> dd%al);elvb}glk`>olUlFV^nlwiQllqz=l,lPl68J`l1CrtOlZCl l#YlBlt%O)l?_^E lRlJdli0+lmSjd4Emmn|mm0mX Wm. m`iw%m=y~AmEHr DmV"DmVFLma_Nm POm)Rme 4Rm-z4 [m/m:am#(6eam!emA!)fm* j`lm8x8tm}rlxm4S%Gms~Mm0x~emw>{u"mm8# mXmoQ0m z'F/m& Mmp2m;m!k|ym,m/m_>m/mEm_mCutmstaL(mV41mBj'm gmx/.ZmYmJdlWm ' Sm"m:mtQ$AVm3v8qm:qUm[,3Ojm\mm/ m*mD~mR,snx+DWXnq/anEnEXn6eam#an/"}nLj n"Uy^"n+oT#n 8u=n4V>n%RnA`qweqJCqtqiq=zw-kq5q7m7p`q}&tIqFTjq~q6sy+VV 9s"U::ssnBsIBi"oHs3v8#dKs?/QsF.Tsp:Qt.hsS4{sf||b}s^sj#as$s+s%!BCsgHnis~vk,s]>6sw3san{>ssJ&oAKsIb%sYTHjsu"sQelssJ8 s.QRds,sFtOw3t[%YAy thnebt$tN2=tCppV!t^B4t ?D;t+.uItBUt(rdtn @ft_X1yutT{t4Yt]t2G@3tU9`nSJtStvt"PoEutuM-tvQ[4LTt"j tYdDtB-wR u$lul@?umFNunz0*h[u?=]u!vA`u!k^?ju]@puy+V,tuJ$w>{u}ufuutAWR8ugHn [u=}Uuloiuu~5w.lu/mvBv=Jv$+sWLvfQv!4Dcv Sd:'v%/d v1&!vKvmev y/\Rv#10~vj\v.{VTwO1/wis wBan{w* 1wB&w]P(wZ3xQ/,wc*UB-w<~A~5wm`9wY+Y^[>wcBw4arXOwP *TwggwJR/-Dzw-!g~w.|wd-bwIoA K+Nx+Rx#1UxyYnWxoWx"L$d+bxY&xnx06@|ox^eux]{xBlx_?/ux1;Ehx1/w x:W3xW=XxP7l9|xW<x^?ju2x2IcIxx{cx vtYxxDxu4x" xW%ix"UOwx0 y[IFYy8X< y> z$ yU|)y mop0y}*K 1yiT9yv/Dy@7 iDy`My"UbMyaTyvp ?nyT9` pyysTylhy"Uwy| yb?R&y..yu\ky #Hy}<`3qyQygyzO0wyi:z/"hzT!Mz5z,T(w$zBaw.z&/zmrza$HzzOz>JM zdihRz/mtz/mzz^?ftz9Nz\`zjGz$MGu1{mit^{b{;d_{9XB{Bqc{M-{x/|2{{)p]4{~qD|5{{i_E{':%G{#[dL{7>P>M{Ee][{f`{wd{"+h{=s{}*Km[w{Yg{fc4{7Y _:*{.{5w}{BCC0({m,b{+8\{{#0`E{Y;{E{TZs{cX"{* V{5V-{ qVG{ SX{{]2%>|yeE |jTXYx |g|Y"Mn|P|n?6 |[/|4|eMe"7|^@zZW=|_[]|dn|64 o|v|wfn|NL|f|!'f6|CQ.|a|Mn|:||5dKm|"mF:|YI| pvU| `P[_|"U`|,n| g|}N|J+f|W<<|kHx |k; :w|Q4l||IL4A|}a@!k|@ A1}{3&>}o6fA? }3v8@(!} $}+X8(} a){7}kr7qf@}V4KP}kHx|v}\0vVC|}x}}/~}4h r}cQ }^}&}r"2+}2} g&6\}sK(}I%EX }A@}@2i9q}sV4d}E}JX0=}ca?}Nt+0}f;}'Fw}W;'}}O$}gHnB~x/1U~"UR^~i ~k[|~2Z7K ~n}P~jh*%a~gHn+~: xz3~%al_:~^[>wg1~06~ Y]7~3>CT~lcJU~Xl~1`+DKo~gip~N6q~?x~_z~ s~g~j~ K0x~=~EQo~m,~ }:jOs~3~\c~~Zr"X~Aw~*~R~#KP`~nqT&~qi{~P~I-c~k1a.~ ?YkuX!+B >(39mwKcno:vL &>}0!"u[0?J /xpF2JZ1fc[,362/A(%B: NzP"}bZZs{hd,N<X_jX !o:0pV&zTtSdsd/fv|.r` py)X_?Mt.EPR>dx ||Cj#X '&*sz!J+0CHIKVSTo[[^ lzloLtwQ~|D $)-..//6~;@CS*[ueeiija$7+5>DEGH-U]txM}~%{ip,w,.$0067;<=DE bbP4~(j,57JOPU-Z]^^_`fJordu<sMr (*14HuJ[k]eglnTopp{uv#|}"w55;I[ggqu{ !-51C)KY[hyky{}~ !t"(),0/1126@pA9BGHRRSRUY\@`Pa[kp y  ! #& /, ~2 4 A JF P S a ,s x ; C [  ! ( !0 4? a@ *F N ,Y "Z a vg Fi o }   $ J% - "5 5 : tJ aQ oX bY n q t y | | %  / d4 E sT =[ \ k k o lr tt w $ s ' . 7 > J MW X i 'w vy U~ i U (a1<gGVVP[l{ [ 3 6?GZJPZiq#qvrryG#~*AkCDU[[^aj)'8F9C?BG7^aiitky@#$,,s4`=QSSW}XY0Gov!#D%v*@&BBJLMR7ghppx+B:@JNUV_yor5;;=G4N&QafgnjjP>[ v$&?*V:;CPQmS[ag)ikpru'!(-09%;?`@NLLCS$WfZ=]`aglw4WS>GENWP9UdfviqooTrq"&,L0]0R:CNPaU6^^]hlSwZw~Ncwx vE.{79-@BjC6FP UU}: fa#j(* .5lG+IJNUYijWpczsTSd=#:$)*g.B<DFNU#^bznTq $"+j/o5<@gPWt^^^x_yfPI&+AO:UlXk\^ffzhjVk{.<S ]&!!$D0:DEK\QVVYZ`jv I $# :% ) l5 (< N> A M CS T Yc ax I!!!%!/!dA!F!;H!NT!Z!j!o!|!Q!" ""#""#"#"%","?"B"M"KQ"c\"b"d"pf"xt"t"v"z"U~" ##k#)#J.#11#3#:#J#GJ#P#.k#S$]$$ $t$$r*$.$ 2$F$FL$"Y$PZ$[$f[$ac$g$Ss$Vy${$$j%$%<%|%%Q%%$%+%8%>%D%jN%O%YT%V%[%f%o%s%{%C& &;& &&&&&&.&+1&a2&87&9&^;&B&PF&%Z&Y`&e&f&j&0s&u&x&' '+''"'+'-'4'eK'K')M'N'P'T'W'c'w'({'({(O (@((=( (e"(!#( /(E4(7(.=(@(H(CY(e(Of(i(r(t(v(n}(( )\))))")m')+),).).)H2)3)7)`9)=)p?).E)xW)f)u))* * *O * *8**L!*/*5*B9*<*A*E*9U*j*j*r*~*$++Z+ +K + +~+^+e&+n&+;+@=+S+W+._+b+e+r+h,; ,u,i,",#,P$,&,',,,-, 9,<,dM,(U,W,X,d,e,-- --R-m- -,-d--1-;3-<>-G-L-i-x-~-&. ..=.u...!.$.$.'.N(.`).a-. 5.57.|@.4D.E.O. X.\.qa.c.h.q. w.Ay.(/W/ /, /J //[/*/7//3/7/1?1A1 X1]1}11| 2%22272J2>e2i2 l2l2x2\{23X#3;+3-3>0313D3cE3RX3Y3U_3o34441%4v'4'4,4L34L44>4?4C4H4R4>U4g4-i4vj4j4m4q4=r4*v4w4w4-43 5s 555555T55d255555<5A5{H5>]5 c5{e5e5#h5r5Ft5~5 6 66c!6\$6-6x66)G6N6g6mn6u6y6|6}6_~67{7 77 7i"7r&7'7076777C7\I7BR7X7e7uf7Kh7|7$8P88 8#8&8 <8 E8H8lH8V8AZ8[8[8e8m8n8t88h 9+99$9!9 %91949@9QF9H9P9JX9Z9#: :a:%:N&:(:0:3:-@: L:P:R:-^:i:Ak:l:q:Py:z:h:k; ;;;;;7););X*;,;0;I3;7;;;?E;H;V;e_;<<<c<<'<-<1<6<@<I<-Q<U<a<wg<g<bh<s<s<}v<z<}<i= == %=&=*===B=I=U=d=mv=>g">#>K,>fI>N>X>If>g>4p>\x>z>~>>?????? ?r#?'?j*?i8?N?3V?Y?]?u?v?i@%@@@X)@0@I3@NH@P@V@Z@mx@ A AAAAAGA2A#A<+A 1A?A?AAA;GAPASAUAXA3XAjAtA B@BFB} B4B5BA;B=BF@B@BzCBzGB$SBVBbBLcBcBbjBzoBxB{B}B!C~CCi C] C C CJCCWCCCqC2Ck3C9CaC&pC~C&D DDD)D#D\%D(DE)D&3D4D:DDDHJDRD&WDzYDudDvDMvD {DX~D&EE7E@EEEE !E*E 0E5E!;EDEGEMEUE+\E?aEpEpEsEQsE tEwEF?FD!F7$F*F,F0F/2F5F6F7F9F;F@FFFHFNFUF oF:pFG G G(G(BGMDGGGOG)XG^GPaGiG1vGvGxGH(HHTH%HaH%H:H,;H;H;H?HXAHCHHHIHJHJH#LHqZHq^HeHmH II/I6I=InFIIIIIPIwI}IXIJJ'J(JR)J,J,J6JyTJdJ.wJ}Jh~J$KKh K KyKSKJ3K9K*QK[KdKjK?qKrKsKNxK}KfLLLA LrLL:LL#L*L+Lo4L7L@LBLBLDLELHLILo[L[LbL cLRfLjLtLyLFzLM MMMMMM M7Mb@MSMTMZM^MeMqMNNmN NNN!NF'N5N8NlQN\NucNkNnqNqNvN OO-OO"OO$O%O&O(O**OF*OR?OEOzdO.rOOPJPPP9"P%P2P8POPRPkPjpPrPuP:wPUQQQ\,QBQIQKQLQ_TQYQ|ZQ1[QSbQ$dQeQgQ@jQ qQ{rQxQyQZzQRRRdRR"R2R`3R:R>RaDRDRLRLRPRYR]RfR8iRRkRQqRgtRr SSSSK!S1S9S9SCSJISKSiXSD[SbgS hShSmSnS+zS|ST\T T T6 T TiT;TT#TP'T:T>TST:[T[T\TppTbrTrTvTU;UUUTU]*Us*U0-U/U 2U7U8UBUGULU*OUXUdUWjUtUuU{U)UTVVVT V1VO2V-3V(4V9V>VLVOVQVRVVV]VbVhV|xVWTWWWW{%W.WCWCWJWNWSSW \W^]W_WwWF{WxW:XxXf1X=X=XpCXJX[XfX hXhXGqX?{X+XPXX=YpY YT Y8Y!YY=Y$Y+Y%.YG1YV3Y[#D[H[rL[L[V[][c[e[f[m\\\v\\\\H\ V\;Y\8Z\a\j\wn\Pu\u\Qw\x\{\\]] ]]]N ]&]']/]2]=]B]}Q]]c]Kd]l]rn]zn]v]{]~]' ^ ^^0'^#.^C.^I7^@^B^U^b^l^n^__N__3_5_M_Z_[_ij_r_j``````T!`"`d<`yA`P`d`od` q`r`s`x`y`{aaGa% aa8a!a&a(a#a2+au3a'8a=aE?a@aEaFaHa*aapkaqasazabbb@b#b$b.b4b8b>@bEb`SbXb{Ybtjbmbsb}bjccc c c\ c3 c cctc)cd*cXeFef eeeK e%ep5e]8eqq$qI*q,qw0q]2qY5q@q`BqPqcSq cq lqnqzqLq8rr rrrHrr3rJrKrLrNrRrSrXr`rWgr}nrusssr!s"s#s4+s,sD0s4s8s9sHstKs LsQsTsVssYs\s_s+`sjssstAttt t}tvt(t't+tN,t>tAtwXtKqtqt zt@}t%uu ub uu7'u(uQ)u)u*u1u5up?uAuHZu*fugumu^outuvu(~uvd vv0vv v6/v5v|6v:vwBwLwTMwYwcwkwxwxwx x x_ xx%xl'x)x7x;xKxUxA[xF]xyyA yyy yp3yr8y;y =y;@yK@yIBy#HyqNyQyvWyjyWlytyvyfxy z zzTz2zv#z,2z2zD8zeUoXlupqttZu| %)*2AL[ao#uy{m!%&/>>(?7BFGM3_jJnz}G ^"n$+J)OSTW^\_ekf8lsKyy~5#$0?:OUhil6muxXzz{}HTp"-P44;6<?@B/BK5MM+Qs]jq(tvz -7>?OMs]f^_|bOltx| }i !%8/6EAADKLIV]>`fq yEyyn $%)Y14R6:K M3STyWX``egg1lrdt0{]p*;B)EE;Z.cLc+lmFpvz|=w }'#j.u8,F begkkqp9wzo~b 7H+=78@jAUU+XZ[emx4|Rn: *i5ADLLP\nbbvyV (+v.138:3;>0JTi_nrrruw|4MemT%1377<BD-X]^`abceikqufE'5BFKKYbgo8 '-h/ 11<23467=AgBRLM\NEP8RHRR[}k~dE_:IP{PLQUU)^^``!c ko pUuSvyY;w.A249<> SYr[naqkp{~> c $>oDEFwH\LOX\doh lflDrrt~H ny$%K,45j 2o#''-28PZmqq)t6y}@ir w") 75:N1RWafcgnsmuyON#&)+--p/;L>?WLOZPS \(_afDhWh@j^tvy uP"%4P'[B^Qc_iwLo/"'^05JJNpVYY@[[5_^z\ L*+,J.9;CD^Ve\e3h vM B t" ((6S@CR [\b`Pa ei0os_ 21 $ ),/L(Zlmpv]x8R {,7 <AYZ_`{iv4y p&?C:UY.^d/ G[!#`+B4<A#DUKKM`gxxy| AD|TT_flhw uqT!!"n%* +[;*CCOSTUZ|[cddp'q(tw{H|X| 257@iotw{ D%&035=@M=R]]mpk h&f(n(7+8+,,}5KYgiixxvL ]0>C?U\Q]~a j '+-?DHHK0N;TFi!y~h ^$+/ 0AIRKiLansu{$hI$.]02899:LFMNRV_[[]=^hp}Q R G G/;^>DEZ]vilnsx0 k !"%&&U=IJvK!gy4~%0024CVII6OT8YdzN %L+:BG[CBFKefnpv  *0 33>>TXf6hist J2%(;(2*5&9/;C0NAZpqiz}[ yu i!V$' 6]_jkuvjy/~Z"#&'+.0:}ISWY3\@^dJeiIkq6t* 2"+k,2^:==LUfXw]YceFfbghvlo Wh#&%''S)7BFDuIPDQUXYirr$tRy{(X90 $$%3'@-05@QBNSUZjxLzf F"x#1().,o,BIJVS]_dnk8 [ ^29;BLTU[?]Ed^}~( J &%(,j-@,BF|IM)SY0Z]o^dK\!$;&0;C=&EG K6NR$TY\^_Mr;3B#( DPFFNN R7STT)\daj4rVw~V&1=;?JKMSu[^\[gqr/*+i7jBKLLANRUZ\rr)| |$E+D0z1Y6?C[HX[g[t{W} 4 !$$)q)w**, DF6HIKPX\\0ab.fjmpr M-&f's'//s23D7Qo6s`tR4)`4e<=CIIlKiq+I3GiNN`VWCYnl9q@qdwI"`)*A,<-1<2AdBRY]lqqtF"K'.(,8bDE/HqZTb^fo~ptvw}x }},0 &+023g46Q6;o=R?BSVV~Z`;ae~fsins:J?)CDWM# py!!!/04BHNO Y_ccdt #%v/Q12UBEN Yj&k{{IG"s(DqPKW5hbi>prYt ] j!"Q/7T@KpMPUhkmpy} Dc" '0*+4w;YX[ bhNkQqy|ZA %_0K3:{HZ[<\\`pekwxH /,6 ;;\ABDIR SWWX8\dgilsx}OS(I*1s:CsIVYijpnouy|B/ X)*36 8:]OQU>w % qo % ,,S-42ReR_EqOr4svmz _f$q$2&)527JOSVdhisluFx="$(9gCI"M_bh u4w- "d&-z<HwJUZc+dd&e! .+7-;OVsXanabEceqGu03h5TTT\a\ssyyz" 'G357<CEIM5OOS|Y_`Pcc9evwQyr!$~$&V-B.yR [!^def} &)029\aRq8w}27:;;@==M\cu~w &(-544>5AL[T?UZU(\J_inn p+}}/_-).6LHiN]__gmVt}t5 @(m2}89w::kBjEGRTOZ^ccjrB (-/o37#?H]MUe i#n(r6u i;138=&>MKMKZaho{~a*08<dBFHKVc`Gam(p.}DjH#(&&*$0Dfns]~"$%%<&2M:PTT^lqwyyb} rLBW!""A+/0d4%8;=HNIUrrkwz #D69J=,CH U{`o!qexz~n]S Y *,0W67<NS_+by~ HF0A8<=DQKNVR_vdj:m?nnnsvy 59&Q)*-/<3'78=O\kLy},$.<jHWe i_o ,D079w@sFgRU_*ccdfdh|} l)V*3q=AFUKXJeqrpz^e')#5_;;<=JQSWX'e9ee|%SuF""]$-7h<6MNNQh$sp f]B<dDzEEEI0NVLadhRnky>y'6HI%OPVOW}Yy]hryz}( %3&*u.06\:BEHUX%`u1y O@$Y(+668<DHV[Ffjjk~qxZ~ -%0+,?FVGqIV;\\irw y (/CEHI\Y_kRq{:z""x,5G:L^O,WWu* | : _.'>.q25S7GPVT^aftw}"`#i&',FQ\R`sstIu]_$g(/24;FGGH%IPQR1[t;w}Xy p!#n##q,A/*5n79CaE1FG`MPTdfn{~< 8 l 7,>:FHVH3KvPSUYat|tt@ "$246:tXX X XXX0X8X<XFXLXPXlXpXtXUnknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.{ @Calibri7K@Cambria?= *Cx Courier NewC.,{ @Calibri Light;(SimSun[SO;WingdingsA BCambria Math"1FshGh']h'0 c ;c ;!0}t}t 2qHP $Ptpn! xxsmrckovapcT       Oh+'0|  , 8 D P\dlt smrckovaNormalpc48Microsoft Office Word@=@&sx8@\mȾ3@bS8 c՜.+,D՜.+,, hp| ;}t Nzev 8@ _PID_HLINKSAl http://www.kinoretro.cz/ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,./012346789:;<CDHSGINJKLMO[PQRTUVWXYZRoot Entry Fh8F#Data :1Table@]WordDocument 8BSummaryInformation(-DocumentSummaryInformation85MsoDataStore |h8 h8P32IESG5AX==2 |h8 h8Item PropertiesUMacrosjh8jh8VBA jh8jh8 !"#$%&'()*+,-/1235789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ 0* pHdProjectQ(@= l TP] J< rstdole>stdoleP h%^*\G{00020430-C 0046}#2.0#0#C:\Windows\SysWOW64\e2.tlb#OLE Automation`ENormalENCrmaQF *\C m! OfficgOficg!G{2DF8D04C-5BFA-101B-BHDE5gAAe4 2ggram Files (x86)\Common \Microsoft Shared\OFFICE15\dir __SRP_0 __SRP_1.f__SRP_20MSO.DLL#P 15.0 Ob Libra,ry'zMSBF@Cs>MSFDs3 @eD452EE1-E08F1A-8-02608C4D0BB4eFM20L'B @r&/;"~1ă} Ã00}#0ƒ# ў50 AD51C5D-4C86-4912-9875-7F2176038B956Users\smrckova\AppData\Local\Temp\Wor0d8.0d8.e