ࡱ> :9 ZO\p Ekonomika Ba==Z$8X@"1Arial1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1Arial1Arial1 Arial1$Arial1Calibri1 Calibri1Calibri1 Calibri1,8Calibri18Calibri18Calibri1h8Cambria1<Calibri14Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri1>Calibri14Calibri1?Calibri1Calibri7#,##0\ "K ";\-#,##0\ "K "A#,##0\ "K ";[Red]\-#,##0\ "K "C#,##0.00\ "K ";\-#,##0.00\ "K "M$#,##0.00\ "K ";[Red]\-#,##0.00\ "K "w*9_-* #,##0\ "K "_-;\-* #,##0\ "K "_-;_-* "-"\ "K "_-;_-@_-,)'_-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"_-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "K "_-;\-* #,##0.00\ "K "_-;_-* "-"??\ "K "_-;_-@_-4+/_-* #,##0.00_-;\-* #,##0.00_-;_-* "-"??_-;_-@_-w9_-* #,##0\ _K_ _-;\-* #,##0\ _K_ _-;_-* "-"\ _K_ _-;_-@_-A_-* #,##0.00\ _K_ _-;\-* #,##0.00\ _K_ _-;_-* "-"??\ _K_ _-;_-@_-"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)72_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).)_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)61_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)[$-405]d\.\ mmmm\ yyyy![$-405]dddd\ d\.\ mmmm\ yyyy                           a>   ff , * P P       `              ("@@ ("@ " @ @ @  @@ (@ @ (@ @ h!@ @ (@ @  l!@ @ (@ @ #4 " ( l@ @ "< "8 l h h $ l@ @ (@ @ h ,@ @ ,@ @ l@ @ ||]$X}-} y0\);_(*}-} y0\);_(*}-} y0\);_(*}-} y0\);_(*}A} y0\);_(*ef;_(@_)0}A} y0\);_(*ef ;_(@_)0}A} y0\);_(*L;_(@_)0}A} y0\);_(*L;_(@_)0}-} y0\);_(*}A} y0\);_(*L;_(@_)0}A} y0\);_(*L;_(@_)0}A} y0\);_(*L ;_(@_)0}A} y0\);_(*23;_(@_)0}A} y0\);_(*23;_(@_)0}-} y0\);_(*}-} y0\);_(*}A} y0\);_(*23;_(@_)0}-}! y0\);_(*}U}" y0\);_(*;_(@_)0K_ _}}& y0\);_(*;_(@_)0???K_ _???"-"? ??? _-; ???}A}) y0\);_(*;_(@_)0}A}* y0\);_(*?;_(@_)0}A}+ y0\);_(*23;_(@_)0}-}, y0\);_(*}(}- y0\);_(*}A}. ey0\);_(*;_(@_)0}x}0y0\);_(*;_(???K_ ???"- ??? _}A}2 }y0\);_(*;_(}A}3 ay0\);_(*;_(}A}4 y0\);_(*;_(}-}5 y0\);_(*}}6 ??vy0\);_(*̙;_(K_ "-  _-; }}7 }y0\);_(*;_(K_ "-  _-; }}8 ???y0\);_(*;_(???K_ ???"- ??? _-; ???}-}9 y0\);_(*}A}: y0\);_(*;_(}A}; y0\);_(*;_(}A}< y0\);_(*;_(}A}= y0\);_(*;_(}A}> y0\);_(*;_(}A}? y0\);_(* ;_(+20 % Zvraznn 1M20 % Zvraznn 1 %+20 % Zvraznn 2M"20 % Zvraznn 2 %+20 % Zvraznn 3M&20 % Zvraznn 3 %+20 % Zvraznn 4M*20 % Zvraznn 4 %+20 % Zvraznn 5Y.20 % Zvraznn 5 ef %+20 % Zvraznn 6Y220 % Zvraznn 6 ef %+40 % Zvraznn 1Y40 % Zvraznn 1 L %+40 % Zvraznn 2Y#40 % Zvraznn 2 L渷 %+40 % Zvraznn 3M'40 % Zvraznn 3 %+40 % Zvraznn 4Y+40 % Zvraznn 4 L %+40 % Zvraznn 5Y/40 % Zvraznn 5 L %+40 % Zvraznn 6Y340 % Zvraznn 6 Lմ %+60 % Zvraznn 1Y 60 % Zvraznn 1 23 %+60 % Zvraznn 2Y$60 % Zvraznn 2 23ږ %+60 % Zvraznn 3M(60 % Zvraznn 3 %+60 % Zvraznn 4M,60 % Zvraznn 4 %+ 60 % Zvraznn 5Y060 % Zvraznn 5 23 %+!60 % Zvraznn 6M460 % Zvraznn 6 % "CelkemOCelkem %OO# rka$< rky bez des. mst%:Hypertextov odkaz#&Kontroln buHkaKontroln buHka %????????? ???'Mna(:Mny bez des. mst )Nadpis 1ENadpis 1 I}%O *Nadpis 2ENadpis 2 I}%? +Nadpis 3ENadpis 3 I}%23 ,Nadpis 47Nadpis 4 I}% -Nzev,Nzev I}. NeutrlnE Neutrln e%&Normln/ J Pou~it hypertextov odkaz 0Poznmkaj Poznmka 1&Procenta#2Propojen buHkaSPropojen buHka }%3SprvnASprvn a%4`patn?`patn %#5Text upozornnE Text upozornn % 6VstupuVstup ̙ ??v% 7Vpo etyVpo et }% 8VstupwVstup ???%????????? ???'9Vysvtlujc textI5Vysvtlujc text %: Zvraznn 1K Zvraznn 1 O %; Zvraznn 2K! Zvraznn 2 PM %< Zvraznn 3K% Zvraznn 3 Y %= Zvraznn 4K) Zvraznn 4 d %> Zvraznn 5K- Zvraznn 5 K %? Zvraznn 6K1 Zvraznn 6 F %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16` n<List1 $NList2 OList3%($ParagrafPolo~kaText Financovn PYjmy celkem Vdaje celkem0 Rozpo tov opatYen I O:00302961Obec Lukavice Lukavice 47Ing. Vladimr Velick starosta obce & & & & & & & & & ..WV elektronick podob je dokument zveYejnn na http://www.lukavicenamorave.cz-ekonomikaKomunln slu~by - slu~byPYjmy z prodeje pozemko . 5/2020 Zm. 5/2020Rozpo tov opatYen . 5/2020+Schvleno radou obce Lukavice dne 24.6.2020UListinn podoba HRO . 5/2020 je k nahldnut k dispozici na O Lukavice, Lukavice 47Neinvesti n dotace pro JSDH DaH z pYjmuPro tovn dan z pYjmuSilnice - opravySilnice - zdr~n EkozisOprava sakrlnch pamtekZ` a M` - stavby - oplocen 'Rekonstrukce vodn ndr~e ve SlavoHov 8Komunln slu~by - koup pozemko, v etn jejich sou stSportovn innost - DDHM>Zastupitelstva obc - povinn pojiatn na zdravotn pojiatnHasi i - opravy a udr~ovn=Zastupitelstva obc - povinn pojiatn na sociln zabezpe .PYjmy 1,531.500,- K @Vdaje - 1,531.500,- K *?4 56aY8&l:9ccB ZO RAtJlMM dMbP?_*+%&\.?'M&d2?(M&d2?)M&d2?MHP LaserJet 10184 XXSDDMHP LaserJet 1018 Z(dAg4" dXX `? `?&`U} m } } I2} } } $ } R                    N @ @AB E F G HC~ X@ X~ \AC~ X@ X~ \p@Cn@CN@ C~ Zp/5A I XC~ [l^7A DDDJ E F G K CH@L3@ X~ W@ CH@L@ X~ W-"AC:@L@ X~ W@C@L3@ X~ WjA OQRCR@L@ X~ WOA OQRC@L@ X~ W@ OQRCn@L1@ X~ WL@ OQRCn@L@ X~ Wp@ OQRC@L3@ X ~ W@ OQRC@L@ X!~ W@ OQRC@L@ X~ W@ OQRC@L@ X~ WA OQR I LL~ Pl^7ADDDMDOTTSDDDMD UTDDDMD UTCDDDM UT X DD UT C" DD UT C# DD UT DDDJl8442*8222BBBBBBBBB>""*** !"#$%&'()*+,-. UT DD !U!T !DD"UTTVDD #Y#TTVDD$UTTVDD %Y %TTVDD&YTTVDD'YTTVDD(YTTVDD)YTTVDD*UTTVDD + +DD , ,DD-UTTVDD.ODDVDD"&""Q Q ">@VRGGG7ggD ZO 6O dMbP?_*+%&[4d2?'[4d2?(<~?)<~?"<~?<~?&~U>@7ggD ZO P dMbP?_*+%&[4d2?'[4d2?(<~?)<~?"<~?<~?&~U>@7ggD Oh+'0HPp Microsoft Corporation EkonomikaMicrosoft Excel@(-J@TG @ʫ-J ՜.+,0 PXd lt| List1List2List3 Listy !"#$%&'(*+,-./02345678Root Entry F0=JWorkbookDQSummaryInformation()DocumentSummaryInformation81