ࡱ> :9 ZO\p Ekonomika Ba==Z$8X@"1Arial1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1Arial1Arial1 Arial1$Arial1Calibri1 Calibri1Calibri1 Calibri1,8Calibri18Calibri18Calibri1h8Cambria1<Calibri14Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri1>Calibri14Calibri1?Calibri1Calibri7#,##0\ "K ";\-#,##0\ "K "A#,##0\ "K ";[Red]\-#,##0\ "K "C#,##0.00\ "K ";\-#,##0.00\ "K "M$#,##0.00\ "K ";[Red]\-#,##0.00\ "K "w*9_-* #,##0\ "K "_-;\-* #,##0\ "K "_-;_-* "-"\ "K "_-;_-@_-,)'_-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"_-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "K "_-;\-* #,##0.00\ "K "_-;_-* "-"??\ "K "_-;_-@_-4+/_-* #,##0.00_-;\-* #,##0.00_-;_-* "-"??_-;_-@_-w9_-* #,##0\ _K_ _-;\-* #,##0\ _K_ _-;_-* "-"\ _K_ _-;_-@_-A_-* #,##0.00\ _K_ _-;\-* #,##0.00\ _K_ _-;_-* "-"??\ _K_ _-;_-@_-"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)72_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).)_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)61_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)[$-405]d\.\ mmmm\ yyyy![$-405]dddd\ d\.\ mmmm\ yyyy                           a>   ff , * P P       `              ("@@ ("@ " @ @ @  @@ (@ @ (@ @ h!@ @ (@ @  (@ @ #4 " ( l@ @ "< "8 l h h $ (@ @ h l@ @ ,@ @ ,@ @ ||[9re}-} y0\);_(*}-} y0\);_(*}-} y0\);_(*}-} y0\);_(*}A} y0\);_(*ef;_(@_)0}A} y0\);_(*ef ;_(@_)0}A} y0\);_(*L;_(@_)0}A} y0\);_(*L;_(@_)0}-} y0\);_(*}A} y0\);_(*L;_(@_)0}A} y0\);_(*L;_(@_)0}A} y0\);_(*L ;_(@_)0}A} y0\);_(*23;_(@_)0}A} y0\);_(*23;_(@_)0}-} y0\);_(*}-} y0\);_(*}A} y0\);_(*23;_(@_)0}-}! y0\);_(*}U}" y0\);_(*;_(@_)0K_ _}}& y0\);_(*;_(@_)0???K_ _???"-"? ??? _-; ???}A}) y0\);_(*;_(@_)0}A}* y0\);_(*?;_(@_)0}A}+ y0\);_(*23;_(@_)0}-}, y0\);_(*}(}- y0\);_(*}A}. ey0\);_(*;_(@_)0}x}0y0\);_(*;_(???K_ ???"- ??? _}A}2 }y0\);_(*;_(}A}3 ay0\);_(*;_(}A}4 y0\);_(*;_(}-}5 y0\);_(*}}6 ??vy0\);_(*̙;_(K_ "-  _-; }}7 }y0\);_(*;_(K_ "-  _-; }}8 ???y0\);_(*;_(???K_ ???"- ??? _-; ???}-}9 y0\);_(*}A}: y0\);_(*;_(}A}; y0\);_(*;_(}A}< y0\);_(*;_(}A}= y0\);_(*;_(}A}> y0\);_(*;_(}A}? y0\);_(* ;_(+20 % Zvraznn 1M20 % Zvraznn 1 %+20 % Zvraznn 2M"20 % Zvraznn 2 %+20 % Zvraznn 3M&20 % Zvraznn 3 %+20 % Zvraznn 4M*20 % Zvraznn 4 %+20 % Zvraznn 5Y.20 % Zvraznn 5 ef %+20 % Zvraznn 6Y220 % Zvraznn 6 ef %+40 % Zvraznn 1Y40 % Zvraznn 1 L %+40 % Zvraznn 2Y#40 % Zvraznn 2 L渷 %+40 % Zvraznn 3M'40 % Zvraznn 3 %+40 % Zvraznn 4Y+40 % Zvraznn 4 L %+40 % Zvraznn 5Y/40 % Zvraznn 5 L %+40 % Zvraznn 6Y340 % Zvraznn 6 Lմ %+60 % Zvraznn 1Y 60 % Zvraznn 1 23 %+60 % Zvraznn 2Y$60 % Zvraznn 2 23ږ %+60 % Zvraznn 3M(60 % Zvraznn 3 %+60 % Zvraznn 4M,60 % Zvraznn 4 %+ 60 % Zvraznn 5Y060 % Zvraznn 5 23 %+!60 % Zvraznn 6M460 % Zvraznn 6 % "CelkemOCelkem %OO# rka$< rky bez des. mst%:Hypertextov odkaz#&Kontroln buHkaKontroln buHka %????????? ???'Mna(:Mny bez des. mst )Nadpis 1ENadpis 1 I}%O *Nadpis 2ENadpis 2 I}%? +Nadpis 3ENadpis 3 I}%23 ,Nadpis 47Nadpis 4 I}% -Nzev,Nzev I}. NeutrlnE Neutrln e%&Normln/ J Pou~it hypertextov odkaz 0Poznmkaj Poznmka 1&Procenta#2Propojen buHkaSPropojen buHka }%3SprvnASprvn a%4`patn?`patn %#5Text upozornnE Text upozornn % 6VstupuVstup ̙ ??v% 7Vpo etyVpo et }% 8VstupwVstup ???%????????? ???'9Vysvtlujc textI5Vysvtlujc text %: Zvraznn 1K Zvraznn 1 O %; Zvraznn 2K! Zvraznn 2 PM %< Zvraznn 3K% Zvraznn 3 Y %= Zvraznn 4K) Zvraznn 4 d %> Zvraznn 5K- Zvraznn 5 K %? Zvraznn 6K1 Zvraznn 6 F %XTableStyleMedium9PivotStyleLight16` =List1 NList2 GPList3%'#ParagrafPolo~kaText Financovn PYjmy celkem Vdaje celkem0 Rozpo tov opatYen I O:00302961Obec Lukavice Lukavice 47Ing. Vladimr Velick starosta obce & & & & & & & & & ..WV elektronick podob je dokument zveYejnn na http://www.lukavicenamorave.cz-ekonomika7Ost. zle~itosti pozemnch komunikac - oprava chodnko . 12/2020 Zm. 12/20209Neinvest.pYijat transfery ze SR Z 29030- dotace na lesy9Neinvest.pYijat transfery ze SR Z 29014- dotace na lesy9Neinvest.pYijat transfery od kraje Z 551 - kamenn kY~;Neinvest.pYijat transfery od kraje Z 450 - dotace na lesy=Invest.pYijat transfery od kraje Z 615 - traktorov seka kaRozpo tov opatYen . 12/2020VListinn podoba HRO . 12/2020 je k nahldnut k dispozici na O Lukavice, Lukavice 47Poplatek z pobytuDaH z hazardnch her!PYjmy z poskytovn slu~eb - lesVnitYn obchod - nkup zbo~Z` a M` - opravy a udr~ovn.Vyu~ivn a zneakodHovn odpado BRKO - slu~bySportovn hYiat - stavby%Sportovn hYiat - traktorov seka kaPYjmy - 581.000,- K ?Vdaje - 581.000,- K $Schvleno radou obce dne 25.11.2020*4 469;ccB ZO MSBJMGN dMbP?_*+%&\.?'M&d2?(M&d2?)M&d2?MHP LaserJet 10184 XXSDDMHP LaserJet 1018 Z(d-޸4AMPLEntialAMPLEntialrial" dXX `? `?&`U} m } } I2} } } $ } M              M @ @AB E F G HV~ V@ V~ X@V~ V@ V~ Xp@C~ C@ C~ YA C~ C@ C~ Y@ A C~ C@ C~ Yj@ C~ C@ C~ Y@@ C~ C~@ C~ Y@ C @C~@ C~ Y@ I VC~ Z!ADDDJ C I I OC@V@ V~ XL@CV@V3@ V~ Xj@CR@V3@ V~ X@C@V1@ V~ X@C@V@ V~ X@AC@V@ V~ X@w A I KK~ O!A NPQNSSR NPQ TS NPQ TSC NPQ TS V NPQ TS C NPQ TS C! NPQ TS NPQ TS NPQDl844444442*8222222:" ,,, ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 012 T" S DDDLD!TSSUDDDLD "W"SSUDDDLD#TSSUDDDL $W $SSUDD%TSSUDD & &DD ' 'DD(TSSUDD)NDDUDD *DD +DD ,DD -DD .DD /DD 0DD 1DD 2DD* h,("L L ">@DB===7ggD ZO O dMbP?_*+%&[4d2?'[4d2?(<~?)<~?"<~?<~?&~U>@7ggD ZO YQ dMbP?_*+%&[4d2?'[4d2?(<~?)<~?"<~?<~?&~U>@7ggD Oh+'0HPp Microsoft Corporation EkonomikaMicrosoft Excel@z@TG @7 ՜.+,0 PXd lt| List1List2List3 Listy !"#$%&'(*+,-./02345678Root Entry FHWorkbookQSummaryInformation()DocumentSummaryInformation81