ࡱ> KM !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJNRoot Entry FKp)LWorkbookSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 ZO\p Ekonomika Ba==Z$8X@"1Arial1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1Arial1Arial1Arial1 Arial1$Arial1Arial1Arial1Arial1Calibri1Calibri1 Calibri1,6Calibri16Calibri16Calibri1*h6 Calibri Light1<Calibri14Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri1>Calibri14Calibri1?Calibri1Calibri1 Calibri7#,##0\ "K ";\-#,##0\ "K "A#,##0\ "K ";[Red]\-#,##0\ "K "C#,##0.00\ "K ";\-#,##0.00\ "K "M$#,##0.00\ "K ";[Red]\-#,##0.00\ "K "w*9_-* #,##0\ "K "_-;\-* #,##0\ "K "_-;_-* "-"\ "K "_-;_-@_-,)'_-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"_-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "K "_-;\-* #,##0.00\ "K "_-;_-* "-"??\ "K "_-;_-@_-4+/_-* #,##0.00_-;\-* #,##0.00_-;_-* "-"??_-;_-@_-w9_-* #,##0\ _K_ _-;\-* #,##0\ _K_ _-;_-* "-"\ _K_ _-;_-@_-A_-* #,##0.00\ _K_ _-;\-* #,##0.00\ _K_ _-;_-* "-"??\ _K_ _-;_-@_-"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)72_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).)_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)61_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)#,##0.00_ ;\-#,##0.00\ [$-405]d\.\ mmmm\ yyyy                           a>   ff , * P P       `                   (@ @ @ @ $@ @ ,@ @ @ @ $@ @ @@ "<@ @ "8@ @ "x@ @ " `@ @ h@ @    ||TuѨ}A} 00\);_(*ef;_(@_)0}A} 00\);_(*ef;_(@_)0}A} 00\);_(*ef;_(@_)0}A} 00\);_(*ef;_(@_)0}A} 00\);_(*ef;_(@_)0}A} 00\);_(*ef ;_(@_)0}A} 00\);_(*L;_(@_)0}A} 00\);_(*L;_(@_)0}A} 00\);_(*L;_(@_)0}A} 00\);_(*L;_(@_)0}A} 00\);_(*L;_(@_)0}A} 00\);_(*L ;_(@_)0}A} 00\);_(*23;_(@_)0}A} 00\);_(*23;_(@_)0}A} 00\);_(*23;_(@_)0}A} 00\);_(*23;_(@_)0}A} 00\);_(*23;_(@_)0}A}! 00\);_(*23 ;_(@_)0}U}" 00\);_(*;_(@_)0K_ _}}& 00\);_(*;_(@_)0???K_ _???"-"? ??? _-; ???}A}) 00\);_(*;_(@_)0}A}* 00\);_(*?;_(@_)0}A}+ 00\);_(*23;_(@_)0}-}, 00\);_(*}-}- 00\);_(*}A}. W00\);_(*;_(@_)0}x}000\);_(*;_(???K_ ???"- ??? _}A}2 }00\);_(*;_(}A}3 a00\);_(*;_(}A}4 00\);_(*;_(}-}5 00\);_(*}}6 ??v00\);_(*̙;_(K_ "-  _-; }}7 }00\);_(*;_(K_ "-  _-; }}8 ???00\);_(*;_(???K_ ???"- ??? _-; ???}-}9 00\);_(*}A}: 00\);_(*;_(}A}; 00\);_(*;_(}A}< 00\);_(*;_(}A}= 00\);_(*;_(}A}> 00\);_(*;_(}A}? 00\);_(* ;_(+20 % Zvraznn 1Y20 % Zvraznn 1 ef %+20 % Zvraznn 2Y"20 % Zvraznn 2 ef %+20 % Zvraznn 3Y&20 % Zvraznn 3 ef %+20 % Zvraznn 4Y*20 % Zvraznn 4 ef %+20 % Zvraznn 5Y.20 % Zvraznn 5 ef %+20 % Zvraznn 6Y220 % Zvraznn 6 ef %+40 % Zvraznn 1Y40 % Zvraznn 1 L %+40 % Zvraznn 2Y#40 % Zvraznn 2 L˭ %+40 % Zvraznn 3Y'40 % Zvraznn 3 L %+40 % Zvraznn 4Y+40 % Zvraznn 4 L %+40 % Zvraznn 5Y/40 % Zvraznn 5 L %+40 % Zvraznn 6Y340 % Zvraznn 6 L %+60 % Zvraznn 1Y 60 % Zvraznn 1 23 %+60 % Zvraznn 2Y$60 % Zvraznn 2 23 %+60 % Zvraznn 3Y(60 % Zvraznn 3 23 %+60 % Zvraznn 4Y,60 % Zvraznn 4 23f %+ 60 % Zvraznn 5Y060 % Zvraznn 5 23 %+!60 % Zvraznn 6Y460 % Zvraznn 6 23Ў % "CelkemOCelkem %DrDr# rka$< rky bez des. mst%:Hypertextov odkaz#&Kontroln buHkaKontroln buHka %????????? ???'Mna(:Mny bez des. mst )Nadpis 1ENadpis 1 DTj%Dr *Nadpis 2ENadpis 2 DTj%? +Nadpis 3ENadpis 3 DTj%23 ,Nadpis 47Nadpis 4 DTj% -Nzev1Nzev DTj%. NeutrlnE Neutrln W%&Normln/ J Pou~it hypertextov odkaz 0Poznmkaj Poznmka 1&Procenta#2Propojen buHkaSPropojen buHka }%3SprvnASprvn a%4`patn?`patn %#5Text upozornnE Text upozornn % 6VstupuVstup ̙ ??v% 7Vpo etyVpo et }% 8VstupwVstup ???%????????? ???'9Vysvtlujc textI5Vysvtlujc text %: Zvraznn 1K Zvraznn 1 Dr %; Zvraznn 2K! Zvraznn 2 }1 %< Zvraznn 3K% Zvraznn 3 %= Zvraznn 4K) Zvraznn 4 %> Zvraznn 5K- Zvraznn 5 [ %? Zvraznn 6K1 Zvraznn 6 pG %XTableStyleMedium2PivotStyleLight16` FList1 List2 tList3%!(Obec Lukavice, Lukavice 47, okr. `umperkI :00302961, DI : CZ00302961PYjmy DaHov pYjmyNedaHov pYjmy PXJMY CELKEMVdaje Pitn vodaZkladn akolyVeYejn osvtlenSbr a svoz komunlnch odpadoZastupitelstvo obce innost mstn sprvy starosta obce & & & & & & & & ..Ing. Vladimr Velick]Listinn podoba rozpo tovho vhledu je k nahldnut k dispozici na O Lukavice, Lukavice 47.Silnice, chodnky% iatn odpadnch vod a nakld.s kaly Vdaje b~n VDAJE CELKEMIElektronick podoba dokumentu je zveYejnna na http://lukavicenamorave.cz Vhled 2023#Rezerva,obnova - vodovod,kanalizace Financovn Vhled 2024 Vhled 2025: STXEDNDOB VHLED ROZPO TU 2023 - 2025 6Schvlen Zastupitelstvem obce Lukavice dne 15.12.2021Kapitlov vdaje "4 5791ccX PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭VrȺ7g_=ŋ֮,=/~oҭĿw!py(~Woϟ^:r40}aS_΢"bY|;\ehfp l qM-O%q0,`1`j/#i7SM[ nOWr EXXz;6qwO %CK)8C'r=A^f.j+6'^Q]Q>VDeE >doƇ&-$d:yes~?qKgL\>c&&E #qhb (t~B5k`+ cWR^ )wfVftKevyd.'hL10w0hĊyNA]ٵc,U'*>ْP!d݌ySJpbP/Π aZG!zzq+yAG>AG>A FG`6AG`6AG`6A PG\5AG\5AG\5A QH"nAHBHB2 BB @BB BB BB BB>L04**.j*************!"#$%&'()*+,-@./0123456789:;<=>?@ ! !BB "BB # #BB $BB %BB &BB'B 'B(B (O)B )O *BB +BB ,BB -BB .BB /BB 0BB 1BB 2BB 3BB 4BB 5BB 6BB 7BB 8BB 9BB :BB ;BB <BB =BB >BB ?BB @BBDzlAB ABB BBBD>@BBNNN7ggD ZO  dMbP?_*+%&[4d2?'[4d2?(<~?)<~?"<~?<~?&~U>@7ggD ZO  dMbP?_*+%&[4d2?'[4d2?(<~?)<~?"<~?<~?&~U>@7ggD Oh+'0HPp Microsoft CorporationObec LukaviceMicrosoft Excel@iJ@TG @Ӽ) ՜.+,0 PXd lt| List1List2List3 ListyCompObjp F$"List aplikace Microsoft Excel 2003Biff8Excel.Sheet.89q