Informace z jiných úřadů - Úřední deska - Obec Lukavice

Rychlý kontakt

Obec Lukavice, okres Šumperk
Lukavice 47
Zábřeh 789 01

Telefon
583 444 151, 583 444 313

Email
ou.lukavice@seznam.cz

Datová schránka
ug4asa2

Úřední hodiny

Pondělí 7:30 - 17:00
Středa 7:30 - 17:00

Plánuj výlety

Informace z jiných úřadů - Úřední deska

Vyvěšeno od Vyvěšeno do Název dokumentu
15.10.2020 31.10.2020 OOP_PÚP uzavírky s obj._Sil 31541 Bohuslavice
01.10.2020 15.10.2020 Vyhlášení nouzového stavu
29.07.2020 29.08.2020 Opatření obecné povahy-veřejná vyhláška-lesy
01.07.2020 16.07.2020 Veřejná vyhláška - OOP - odvolání sucho 2020
09.06.2020 10.07.2020 Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek
28.05.2020 14.06.2020 Opatření vlády - znovu zavedení ochrany vnitřních hranic 26.5.-13.6.2020
22.05.2020 09.06.2020 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko - Návrh závěrečného účtu za r.2019
11.05.2020 30.09.2020 Veřejná vyhláška - vyhlášení sucha 2020 - zákaz nakládání s povrchovými vodami
01.04.2020 17.04.2020 OOP PúP_omezení 12 tun při uzavírce sil. II/315 Leština
31.03.2020 16.04.2020 OOP_2. Stanovení PÚP_Sil II/315 hranice okr Ústí nad Orlicí-Zábřeh-Leština
26.03.2020 03.08.2020 Informace - Městský úřad Zábřeh - uzavření úřadu, telef. kontakty
19.03.2020 16.04.2020 Přijatá usnesení Vlády ČR ze dne 18.3.2020
19.03.2020 16.04.2020 Mimořádná opatření - COVID 2019 - 18.3.2020
19.03.2020 16.04.2020 Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje - opatření v dopravě
18.03.2020 16.04.2020 Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje - zákaz vstupu bez roušek
16.03.2020 16.04.2020 Nařízení vlády ČR o přijetí krizového opatření
16.03.2020 16.04.2020 Veřejná vyhláška KHS - OOP - Nařízení mimořádného opatření při epidemii
13.03.2020 30.03.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu
10.03.2020 16.04.2020 Mimořádná opatření vydaná k virovému onemocnění COVID - 19 - 10.3.2020
09.03.2020 16.04.2020 Mimořádná opatření vydaná k virovému onemocnění COVID - 19
09.03.2020 25.03.2020 Veřejná vyhláška - OOP - odvolání - sucho
09.01.2020 27.01.2020 OOP_Stanovení MÚP na PK - Lukavice, lokalita Šanovská p.č. 892/6
11.12.2019 13.01.2020 Opatření obecné povahy - lesy - kůrovcová kalamita
29.11.2019 17.12.2019 Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví na rok 2020, Návrh střednědobého výhledu VP 2020-2022
14.11.2019 02.12.2019 Návrh_stanovení MÚP na PK - Lukavice, lokalita Šanovská p.č. 892/6
01.11.2019 18.11.2019 Veřejná vyhláška- vydání Aktualizace č.2a ZÚR Olomouckého kraje
18.10.2019 05.11.2019 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko - Návrh rozpočtu na rok 2020, Rozpočtový výhled na roky 2021-2023
15.10.2019 15.01.2020 SPÚ - Informace o zamýšleném převodu - pozemek k.ú. Lukavice na Moravě
23.09.2019 09.10.2019 Stanovení místní úpravy provozu - Vlachov I/44
14.08.2019 30.08.2019 Stanovení místní úpravy provozu - I/44 Vlachov
24.07.2019 03.08.2020 Oznámení o schválení a zveřejnění Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2018
19.07.2019 09.03.2020 Veřejná vyhláška-OOP-SUCHO
08.07.2019 31.07.2019 LHO oznámení vlastníkům lesa
08.07.2019 24.07.2019 LHO oznámení vlastníkům lesa do 50 ha
20.05.2019 27.06.2019 Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2018
16.05.2019 31.05.2019 Bobr evropský - opatření obecné povahy - výjimka - prodloužení platnosti - veřejná vyhláška
29.04.2019 22.05.2019 Závěrečný účet svazku obcí Vodovodu Pomoraví za rok 2018
12.04.2019 31.05.2019 Informace spolkům
10.04.2019 26.04.2019 Bobr evropský - výjimka ze zákazu -opatření obecné povahy -prodloužení platnosti povolení -průvodní
28.02.2019 15.03.2019 Návrh závěrečného účtu SOSM za rok 2018, návrh rozpočtu na rok 2019
18.01.2019 04.03.2019 Dražební vyhláška 139EX 07955/18
17.01.2019 01.02.2019 Veřejná vyhláška - OOP- Stanovení PÚP na PK_Opravy havárií plynovodu v r.2019
14.01.2019 29.01.2019 Stanovení PÚP r.2019 na silnicích II. a III. tř_ORP Zábřeh
02.01.2019 17.01.2019 Veřejná vyhláška OOP - silné sucho - odvolání zákazu odběru - povrchové vody
03.12.2018 18.12.2018 Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví na rok 2019
13.11.2018 29.11.2018 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko-návrh rozpočtu na rok 2019
04.10.2018 22.10.2018 Veřejná vyhláška-OOP-stanovení přechodné úpravy provozu-most Vlachov
22.08.2018 07.09.2018 VV_Stanovení MÚP_změna zatížitelnosti mostů - Zábřežsko
13.08.2018 21.09.2018 Veřejná vyhláška - Oznámení aktualizace č. 2a ZÚR OK
01.08.2018 02.01.2019 OOP - silné sucho - zákaz odběru povrchových vod
29.06.2018 16.07.2018 Rozhodnutí -Stavební povolení - Hlavní polní cesta HC-03
20.06.2018 30.06.2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů v roce 2018 - ZÚ Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
31.05.2018 15.06.2018 Návrh závěrečného účtu svazku obcí Vodovod Pomoraví za rok 2017
28.05.2018 13.06.2018 Hlavní polní cesta HC-03_k.ú. Zvole u Z__zah SŘ
21.05.2018 08.06.2018 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2017
10.04.2018 26.04.2018 Návrh_Stanovení MÚP_změna zatížitelnosti mostů - Zábřežsko
28.03.2018 03.08.2020 SOSM Rozpočtová odpovědnost-zveřejňování dokumentů
26.03.2018 31.12.2018 Oznámení o uveřejnění schválených změn rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko v roce 2018
12.03.2018 31.03.2018 Výzva vlastníkům lesa ke splnění opatření obecné povahy
09.03.2018 23.03.2018 Návrh Závěrečného účtu SOSM za rok 2017, návrh Rozpočtu SOSM na rok 2018
27.02.2018 15.03.2018 Závěr zjišťovacího řízení k záměru "Rozšíření DP a pokračování těžby v lomu Vitošov"
27.02.2018 15.03.2018 Veřejná vyhláška-OOP-Přechodná úprava provozu
07.02.2018 07.05.2018 Zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ.
24.01.2018 09.02.2018 Stanovení PÚP na silnicích II. a III. tř 2018 SSOK_ORP Zábřeh
17.01.2018 31.01.2018 Ceny Olomouckého kraje-vyhlášení - info obcím
13.12.2017 29.12.2017 Veřejná vyhláška OOP přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích I/44
04.12.2017 31.12.2018 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko-Rozpočet na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019-2021
04.12.2017 31.12.2017 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko-Rozpočtová změna č.2/2017
04.12.2017 20.12.2017 Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví, svazku obcí na rok 2018
13.11.2017 29.11.2017 Oznámení - zahájení územního řízení-Inženýrské sítě pro 10 rodinných domů
08.11.2017 12.12.2017 Dražební vyhláška ze dne 8.11.2017
08.11.2017 24.11.2017 veřejná vyhláška -Opatření obecné povahy-Lesy
02.11.2017 24.11.2017 Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko a střednědobý výhled
01.11.2017 01.02.2018 Nabídka pozemků ve vlastnictví státu k pronájmu
18.10.2017 03.08.2020 Rozpočtová odpovědnost – zveřejňování dokumentů
05.10.2017 13.11.2017 Veřejná vyhláška - ÚP Lukavice - veřejné projednání
15.09.2017 02.10.2017 Návrh opatření obecné povahy
07.08.2017 21.08.2017 Konkursní řízení-ředitel/ředitelka Mateřské školy Postřelmůvek
08.07.2017 30.06.2018 Schválený Závěrečný účet svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2016
08.07.2017 31.12.2017 Schválení 1. rozpočtová změna svazku obcí Mikroregonu Zábřežsko r.2017
29.06.2017 14.07.2017 Informace o výskytu nákazy - Afrického moru prasat
27.06.2017 13.07.2017 Nařízení SVS - mor včelího plodu - Zábřeh na Moravě
21.06.2017 31.07.2017 Mikroregion Zábřežsko - strategie rozvoje území
21.06.2017 07.07.2017 Nařízení Města Zábřeh č. 1/2017 o zpracování lesních hospodářských osnov
06.06.2017 30.06.2017 Informace k veřejné službě
31.05.2017 15.06.2017 Mimomořádná veterinární opatření - k zamezení šíření - mor včelího plodu v OL kraji
29.05.2017 14.06.2017 OOP_Stanovení MÚP na sil. 31540, 31541,31542, 4447 a MK
25.05.2017 09.06.2017 Nařízení SVS - Podolí u Mohelnice
18.05.2017 05.06.2017 Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2016
10.05.2017 26.05.2017 Závěrečný účet svazku obcí Vodovod Pomoraví za rok 2016
03.05.2017 19.05.2017 Veřejná vyhláška-OOP-Aktualizace č.2b ZÚR OK
12.04.2017 28.04.2017 Sdružení obcí střední Moravy-zveřejnění dokumentů
05.04.2017 10.05.2017 Vodovod Pomoraví, s.o. - informace o zveřejnění dokumentů, Střednědobý výhled
09.03.2017 31.12.2017 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko - Rozpočet na rok 2017 a Rozpočtový výhled na léta 2018-2020
30.11.2016 15.12.2016 Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, na rok 2017
03.11.2016 21.11.2016 Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko na rok 2017 a Rozpočtový výhled
19.05.2016 06.06.2016 Závěrečný účet svazku obcí Vodovod Pomoraví za rok 2015
17.05.2016 02.06.2016 Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2015
29.04.2016 30.05.2016 Veřejná vyhláška-Finanční úřad pro Olomoucký kraj
12.04.2016 27.04.2016 SOSM - Návrh rozpočtu na rok 2016, návrh Závěrečného účtu za rok 2015
11.03.2016 31.03.2016 Veřejná vyhláška-předání souhrnných informací LHE
02.12.2015 16.12.2015 Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví na rok 2016
18.11.2015 18.12.2015 Oznámení - ÚP Lukavice - návrh zadání
09.11.2015 24.11.2015 Mikroregion Zábřežsko - Návrh rozpočtu na rok 2016 a rozpočtový výhled 2017-2019
27.05.2015 12.06.2015 Závěrečný účet svazku obcí Vodovodu Pomoraví za rok 2014
21.05.2015 05.06.2015 Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2014
03.02.2015 18.02.2015 NÁVRH 12. ZNĚNÍ STANOV VODOVODU POMORAVÍ
21.01.2015 31.12.2015 Informace občanům-provádění topografických prací v územním obvodu ORP Zábřeh
09.01.2015 23.01.2015 Informace o oznámení koncepce - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
05.01.2015 20.01.2015 Informace o oznámení koncepce-Národní plán povodí Dunaje
03.12.2014 18.12.2014 Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví s.p. na rok 2015
21.11.2014 08.12.2014 Návrh rozpočtu Svazku obcí Mikroregion Zábřežsko na rok 2015 a roozpočtový výjled
18.11.2013 03.12.2013 Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko--Návrh rozpočtu 2014 a Rozpočtový výhled 2015-2017