Místní poplatky

MÍSTNÍ POPLATKY - 2019

poplatky se vybírají od 1. dubna 2019

 

1. poplatky splatné k 31.5.2019:

  • ze psů    100,- Kč/1 pes v rodinném domě; 200,- Kč/další pes

            200,- Kč/1 pes v bytovém domě; 200,- Kč/další pes

            Majitel psa má trvalý pobyt v obci, pes se přihlašuje od stáří 3 měsíců

            podrobněji obecně závazná vyhláška č.3/2015

  • pronájmy zahrádek, pozemků – dle uzavřené smlouvy s obcí
  • vodné za r.2018 – dle spotřeby na vodoměru – 19,- Kč/m3 pro obyvatele

            podrobněji Ceník služeb č.28

 

2. poplatky splatné k 31.10.2019:

  • za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

             komunálních odpadů – 400,- Kč/osoba s trvalým pobytem (týká se i cizinců)

                                                        400,- Kč/nemovitost bez osoby s trvalým pobytem

             podrobněji obecně závazná vyhláška č.1/2018

  

  • stočné za r.2018 paušální platba 700,- Kč/obyvatele    

            podrobněji Ceník služeb č.28

 

Pozn.: Bytové domy mají jiný systém platby vodného a stočného přes svá společenství

           vlastníků.    podrobněji Ceník služeb č.28

Informace o výši poplatku

Obecní úřad Lukavice                 T: 583444151          E: ou.lukavice@seznam.cz

 

Platba:

- v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Lukavice

- bezhotovostním převodem na účet obce u České spořitelny a.s. č.ú.: 1905640349/0800  

  do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a adresu.  

 

Odkazy:

Obecně závazné vyhlášky:

http://www.lukavicenamorave.cz/uredni-deska/kategorie/Vyhl%C3%A1%C5%A1ky+a+na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD?sejmuto=1

Rychlý kontakt

Obec Lukavice, okres Šumperk
Lukavice 47
Zábřeh 789 01

Telefon
583 444 151, 583 444 313

Email
ou.lukavice@seznam.cz

Datová schránka
ug4asa2

Úřední hodiny

Pondělí 7:30 - 17:00
Středa 7:30 - 17:00

Plánuj výlety

Copyright © 2019 Obec Lukavice. Všechna práva vyhrazena. Ve spolupráci s ASI a nemecwebdesign.cz.