Rychlý kontakt

Obec Lukavice, okres Šumperk
Lukavice 47
Zábřeh 789 01

Telefon
583 444 151, 583 444 313

Email
ou.lukavice@seznam.cz

Datová schránka
ug4asa2

Úřední hodiny

Pondělí 7:30 - 17:00
Středa 7:30 - 17:00

Plánuj výlety

Místní poplatky

MÍSTNÍ POPLATKY - 2021

poplatky se vybírají od 1. dubna 2021

 

1. poplatky splatné k 31.5.2021:

  • ze psů 100,- Kč/1 pes v rodinném domě; 200,- Kč/další pes

            200,- Kč/1 pes v bytovém domě; 200,- Kč/další pes

            Poplatníkem je držitel psa staršího 3 měsíců, tj. osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území ČR

             - podrobněji obecně závazná vyhláška č.3/2019

  • pronájmy zahrádek, pozemků – dle uzavřené smlouvy s obcí
  • vodné za r.2020 – dle spotřeby na vodoměru – 22,- Kč/m3 pro obyvatele - podrobněji Ceník služeb č. 29

2. poplatky splatné k 31.10.2021:

  • za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

        – 400,- Kč/osoba s trvalým pobytem (týká se i cizinců)

 -  400,- Kč/nemovitost bez osoby s trvalým pobytem

             - podrobněji obecně závazná vyhláška č.1/2020

  • stočné za r.2020 paušální platba 700,- Kč/obyvatele    

            - podrobněji Ceník služeb č. 29

Pozn.: Bytové domy mají jiný systém platby vodného a stočného přes svá společenství vlastníků - podrobněji Ceník služeb č.29.

 

Informace o výši poplatku:

Obecní úřad Lukavice                 T: 583444151          E: ou.lukavice@seznam.cz

 

Platba:

- v hotovosti v pokladně Obecního úřadu Lukavice

- bezhotovostním převodem na účet obce u České spořitelny a.s. č.ú.: 1905640349/0800  

  do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a adresu.